Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Коpie: 1
Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II realizacja SzPR 2011/2012 - II semestr Kudowa 24.10.2011

2 Brak realizacji 1. Subregion Jelenia Góra - 4 zespoły - 7 szkół 2. Subregion Wałbrzych – 0 3. Subregion Wrocław – 17 zespołów, 22 szkoły 4. Subregion Legnica - 5 zespołów - 9 szkół Propozycje wycieczek do 4 listopada 2011 – minimum 1 wycieczka na szkołę

3 Szkoły, które nie zgłosiły kursów: 1. Subregion Jelenia Góra - 6 zespołów 2. Subregion Wałbrzych – 2 zespoły 3. Subregion Wrocław – 16 zespołów, 4. Legnica - 8 zespołów Propozycje kursów do 4 listopada 2011 – minimum 1 kurs na szkołę

4 BRANŻAILOŚĆ SZKÓŁ medyczna2 ekonomiczna1 samochodowa1 turystyczna2 elektryczno - energetyczna3 informatyczna1 budowlana1

5 BRANŻA ILOŚĆ SZKÓŁ turystyczna 4 mechaniczna 2 elektryczno - energetyczna 1 mechatroniczno - elektroniczna 2 informatyczna 2 budowlana 3 samochodowa 2

6 SubregionFora Wałbrzych8 Legnica7 Wrocław6 Jelenia Góra6

7 Szkoły organizujące fora – 26 zespołów Szkoły uczestniczące w forach – 52 zespoły

8 Branże, w których nie były realizowane fora: handlowo-usługowa H-U logistyczno-spedycyjno-transportowa L-S-T – zaplanowane rolnicza - R odzieżowa - O telekomunikacyjna – TI Propozycję realizacji for należy zgłaszać do 4.11.2011

9 Zajęcia – średnio 1 wyjazd na typ szkoły Grupa 15 osób + opiekun Projekt pokrywa koszt dowozu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i wykładowców Zgłoszenia szkół wraz z zaznaczeniem branży do 4.11.2011

10 Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla uczniów w nowoczesnych ośrodkach dydaktycznych, w tym u pracodawców Zajęcia dla pozostałych branż Grupa – 12 osób i opiekun Zainteresowane szkoły prosimy o zgłaszanie grup wraz z podaniem branży do 4.11.2011

11 Projekty branżowe w 14 branżach Konkurs na projekt zawodoznawczy Projekt zawodoznawczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym polegającym na zrealizowaniu przez uczniów pod opieką merytoryczną nauczyciela przedsięwzięcia w wybranych obszarach działania, zgodnym z programem nauczania przedmiotów zawodowych lub specjalizacji dla zawodów z branży. Może wykraczać poza treści nauczania albo mieć charakter interdyscyplinarny.

12 Projekt musi być innowacyjny i prezentować najnowsze trendy w wybranej dziedzinie. Projekt powinien mieć charakter produktu/wytworu (np. pomoc dydaktyczna, model) lub usługi. W przypadku usługi niezbędne jest wytworzenie dowodu materialnego np. film, album, zdjęcia, prezentacja. Maksymalna kwota dofinansowania 3375 PLN

13 Przygotowanie przez szkołę: założeń oraz celów projektu (szczegółowy opis projektu zawierający informacje dotyczące osiągnięcia planowanych efektów np. jaką wiedzę oraz jakie umiejętności zdobędą uczniowie), harmonogramu prac w ramach projektu, budżetu. Termin: 15 grudnia 2011

14 Realizacja w 4 Subregionach Termin realizacji – II połowa lutego 2012 roku

15 Szkoły aneksują szkolne programy rozwojowe Wynagrodzenie lidera - istnieje możliwość zwiększenia zamówienia do 50% ilości ustalonych w zał. nr 8 w drodze negocjacji, po zrealizowaniu umowy.


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google