Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak,"— Zapis prezentacji:

1 Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak,
SatBałtyk – system satelitarnej kontroli stanu środowiska Morza Bałtyckiego Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak, Mirosława Ostrowska

2 Projekt POIG /0900 Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk) ( ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1„Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” Kierownik Projektu: prof. dr hab. Bogdan Woźniak

3

4 SYSTEMU SATELITARNEJ KONTROLI EKOSYSTEMU BAŁTYKU
DESAMBEM DEvelopment of a SAtelite Method for Baltic Ecosystem Monitoring BADANIE I OPRACOWANIE SYSTEMU SATELITARNEJ KONTROLI EKOSYSTEMU BAŁTYKU

5 Konsorcjum SatBałtyk:
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – Lider (beneficjent) Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego Kilkanaście innych placówek badawczych (pomocniczo)

6 Głównym celem… projektu SatBałtyk jest przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu energii, rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni, stężenia chlorofilu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej.

7 SatBałtyk - organizacja badań. Kierownik Projektu prof. dr hab
SatBałtyk - organizacja badań Kierownik Projektu prof. dr hab. Bogdan Woźniak Zastępca Kierownika Projektu dr Mirosława Ostrowska INSTYTUT OCEANOLOGII PAN, kierownik tematu dr Mirosław Darecki Przeprowadzenie uzupełniających badań naukowych, przygotowanie bazy technicznej oraz uruchomienie, weryfikacja i praktyczne wykorzystanie systemu satelitarnej kontroli Bałtyku w badaniach stanu i funkcjonowania jego ekosystemu UNIWERSYTET GDAŃSKI, kierownik tematu prof. nzw. dr hab. Adam Krężel Opracowanie i empiryczna weryfikacja pakietu algorytmów wyznaczania pól fizycznych (temperatura, oświetlenie, inne) w morzu i ich wdrożenie do systemu satelitarnej kontroli Bałtyku AKADEMIA POMORSKA, kierownik tematu dr Dariusz Ficek Opracowanie i empiryczna weryfikacja pakietu algorytmów wyznaczania produkcji pierwotnej i bilansu promieniowania morza i ich wdrożenie do systemu satelitarnej kontroli Bałtyku UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, kierownik tematu prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk Opracowanie i empiryczna weryfikacja metod określania wpływu istotnych procesów zachodzących w strefie brzegowej na środowisko morskie i ich wdrożenie do satelitarnej kontroli Bałtyku

8 Schemat blokowy działania systemu
MSG MODIS NOAA

9 Porządkowanie, systematyzacja i standaryzacja danych
= f( ..,) ,

10 Wszystkie mapy/produkty w standardowym, jednolitym odwzorowaniu przetrzennym
Lambert_Azimuthal_Equal_Area 1408 x 1280 (podstawowy pixel 1×1 km)

11 Organizacja danych in-situ
Standard Seabas

12 Schemat poglądowy systemu SatBałtyk
- Buoys - Coastal stations Data center Hydro-bio-optical models Worldwide Schemat poglądowy systemu SatBałtyk

13 Schemat poglądowy systemu SatBałtyk – faza początkowa
- Buoys - Coastal stations Data center Hydro-bio-optical models Worldwide Schemat poglądowy systemu SatBałtyk – faza początkowa

14 informacja pod chmurami
Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

15 Ilość promieniowania docierającego do górnej granicy atmosfery
godz. 11:00 ( nm) Ilość promieniowania docierającego do powierzchni morza (w warunkach realnej, ale bezchmurnej atmosfery) godz. 11:00 ( nm) Ilość promieniowania docierającego do powierzchni morza z uwzględnieniem zachmurzenia określonego na podstawie danych SEVIRI godz. 11:00 ( nm) Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

16 Aerozolowa grubość optyczna atmosfery w rejonie Bałtyku określona na podstawie danych AVHRR
Transmitancja zachmurzenia nad Bałtykiem określona na podstawie danych SEVIRI (w tym kanału HRV) godz. 11:00 Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

17 Propagacja światła słonecznego w morzu
i jego dystrybucja na różne procesy Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

18 Powierzchniowa koncentracja chlorofilu a i współczynnik osłabiania światła dla 440 nm
Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

19 Bilans promieniowania powierzchni morza
SWd [Wm-2] SST [oC] a) Sea surface temperature NET [Wm-2] b) Net radiation SWu [Wm-2] c) Upward shortwave radiation d) Downward shortwave radiation e) Upward longwave LWu [Wm-2] f) Downward longwave radiation LWd [Wm-2] Bilans promieniowania powierzchni morza Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

20 Zagrożenia i skutki spowodowane stanami sztormowymi w strefie brzegowej morza
Woźniak et al "SatBaltic – A BALTIC ENVIRONMENTAL SATELLITE REMOTE SENSING SYSTEM - AN ONGOING PROJECT IN POLAND - Part 2", Oceanologia, in press

21 Odbiorcy krajowe jednostki naukowe (badania podstawowe różnych procesów zachodzących w morzu, wdrażanie wiedzy podstawowej do kontrolowania i gospodarowania zasobami morza zagraniczne jednostki naukowe (naturalna, z racji skali badanego obiektu współpraca międzynarodowa utrzymanie wysokich pozycji naszych instytutów w świecie nauki poprzez rozwijanie mechanizmów gromadzenia, porządkowania i wymiany informacji o wynikach badań i danych oceanograficznych) urzędy administracji państwowej i samorządowej (lokalnej, krajowej i ponadkrajowej wraz z podległymi im jednostkami) zespoły reagowania kryzysowego służby i organizacje ekologiczne

22 Zastosowania praktyczne
informacje o kierunkach przepływu energii i substancji uchwycenie trendów zmian środowiska. diagnozowanie i prognozowanie zakwitu toksycznych sinic w rejonach atrakcyjnych turystycznie np. w rejonie Sopotu monitorowanie stanu ekosystemów morskich po inwestycjach mogących mieć istotny wpływ na środowisko wczesne ostrzeganie odpowiednich czynników sprawujących nadzór nad środowiskiem wykrywanie zanieczyszczeń ropopochodnych ograniczanie skutków katastrof ekologicznych

23 Istnieje wiele prawnych powodów, dla których należy się spodziewać,
Znaczenie wprowadzenia do praktyki satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku w kontekście korzyści społecznych, gospodarczych, politycznych a także podniesienia walorów turystycznych Naszego Kraju, jest nie do przecenienia. Istnieje wiele prawnych powodów, dla których należy się spodziewać, że w przyszłości taka kontrola będzie obligatoryjna we wszystkich krajach UE.

24 Dziękuję


Pobierz ppt "Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google