Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta pływacka Solina 2009 Kurs przygotowawczy do egzaminu na

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta pływacka Solina 2009 Kurs przygotowawczy do egzaminu na"— Zapis prezentacji:

1 Karta pływacka Solina 2009 Kurs przygotowawczy do egzaminu na
Ratownika WOPR Jancio Wodnik 2009®

2 Rodzaje kart pływackich
1. Karta - już pływam 2. Karta pływacka 3. Specjalna karta pływacka

3 Definicja Karta pływacka - rodzaj dokumentu, poświadczającego umiejętność pływania osoby, której została wydana.

4 Wymagania na kartę - już pływam
1.przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, 2.wykonanie dowolnego skoku do wody

5 Wymagania na kartę pływacką
1.przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach 2.wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0.7 m 3.przepłynięcie pod woda co najmniej 5 m w wodzie stojącej przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 m z prądem wody

6 Wymagania na specjalną kartę pływacką
Przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania !! 1.przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej 200 m stylem dowolnym i grzbietowym. 2.wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0.7 m 3.przepłynięcie pod woda 15 m nurkowanie na głębokość co najmniej 3 m / start z powierzchni wody /

7 Egzamin na kartę pływacką
1.Egzamin odbywa się w miejscach wyznaczonych prze egzaminującego 2.Egzaminujący nie może przeprowadzić egzaminu w trakcie pracy. 3.Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach. Do obowiązku egzaminującego należy; - stwierdzenie tożsamości osoby egzaminowanej - zapewnienia bezpieczeństwa osobie egzaminowanej - przeprowadzenie egzaminu zgodnie z instrukcją - prowadzenie protokołów z egzaminu - bieżące rozliczanie się z pobranych kart

8 Kto może egzaminować ? Egzamin w celu uzyskania kart pływackich może przeprowadzić członek WOPR, upoważniony przez prezesa jednostki WOPR, posiadający stopień co najmniej ratownika WOPR.

9 Obowiązki posiadacza karty pływackiej
Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest: 1.Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie. 2.Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania. Posiadacz specjalnej kart pływackiej powinien: - nieść pomoc w razie tonięcia innych osób, - pływa w specjalnym czepku pływackim . WSZYSTKIE RODZAJE KART PŁYWACKICH SĄ WAŻNE BEZTERMINOWO!!!

10 Uchwała nr 1/6/08 Prezydium Zarządu Głównego WOPR
Podstawa prawna Uchwała nr 1/6/08 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 grudnia 2008 r


Pobierz ppt "Karta pływacka Solina 2009 Kurs przygotowawczy do egzaminu na"

Podobne prezentacje


Reklamy Google