Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK ( 4 wykład) Bazowanie w technologii maszyn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK ( 4 wykład) Bazowanie w technologii maszyn"— Zapis prezentacji:

1 PPTOK ( 4 wykład) Bazowanie w technologii maszyn
Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Bazowanie w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie. Zagadnieniami tymi zajmuje się w technologii teoria bazowania. Dr inż. Jan Berkan - pok. ST 319

2 6 stopni swobody bryły sztywnej
C B A Y X 6 stopni swobody bryły sztywnej (3 obroty, 3 przesuwy)

3 Definicje wg PN-83/M-01250 Baza – powierzchnia, linia lub punkt przedmiotu pracy, względem których położenie rozpatrywanego innego punktu, linii lub powierzchni jest określone w sposób bezpośredni Bazowanie – nadanie przedmiotowi pracy określonego położenia wymaganego dla wykonania operacji technologicznej poprzez odebranie koniecznej liczby stopni swobody Zamocowanie – przyłożenie sił i momentów sił do przedmiotu pracy dla zapewnienia stałości (niezmienności) jego położenia podczas wykonywania danej operacji technologicznej

4 Definicje wg PN-83/M-01250 Ustalenie – bazowanie polegające na zetknięciu baz stykowych przedmiotu pracy z odpowiednimi elementami uchwytu lub obrabiarki (elementami ustalającymi) Ustawienie – odebranie przedmiotowi pracy wszystkich stopni swobody. Ustawienie obejmuje ustalenie przedmiotu pracy oraz zetknięcie go z elementami oporowymi uchwytu

5 Ile stopni swobody należy odebrać ?
Powierzchnia obrabiana H – T H 3 s s

6 Ile stopni swobody należy odebrać ?
Powierzchnie obrabiane a – T a H – T H 5 s s

7 Ile stopni swobody należy odebrać ?
Otwór obrabiany b – T b a - Ta 6 s s

8 ile stopni swobody należy odebrać ? Obróbka frezem palcowym
Rowek w osi przedmiotu Obróbka frezem palcowym

9 Ustalenie p.o. płaszczyzna kołek ustalający ustalająca kołek ścięty
kątowo

10 Ustalenie p.o. Bazy pomocnicze: - otwór centralny - otwór na obwodzie
Baza stykowa główna: dolna płaszczyzna przedmiotu pracy Elementy ustalające: - płaszczyzna kołnierza, średnica kołka fragmenty średnicy kołka ściętego

11 FREZ PAL-COWY ZAMOCOWANIE ŁAPAMI DOCISKOWYMI

12 Podział baz wg PN-83/M-01250 Bazy Konstrukcyjne Produkcyjne właściwe
zastępcze Technologiczne Kontrolne Montażowe Obróbkowe Stykowe Nastawcze Sprzężone główne pomocnicze

13 Baza produkcyjna – baza przyjęta w procesie produkcyjnym przedmiotu pracy.
Baza produkcyjna właściwa – baza produkcyjna pokrywająca się z bazą konstrukcyjną. Baza produkcyjna zastępcza – baza produkcyjna nie pokrywająca się z bazą konstrukcyjną.

14 Definicje wg PN-83/M-01250 Baza obróbkowa Jest to baza przyjęta podczas obróbki przedmiotu pracy w celu określenia położenia powierzchni obrabianej przy jej wykonywaniu Baza obróbkowa stykowa – baza, która styka się z odpowiednimi elementami obrabiarki, uchwytu lub narzędzia Baza stykowa główna – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy nie zmienia swego położenia w kierunku ważnym dla wyniku obróbki Baza stykowa pomocnicza – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy zmienia swoje położenie w kierunku ważnym dla wyniku obróbki

15 USTALENIE I ZAMOCOWANIE - BAZA OBRÓBKOWA STYKOWA
Powierzchnia obrabiana A Element oporowy (podpora) 2,5 Zamo- cowanie (siła) Przedmiot obrabiany H - T H Powierzchnia oporowa 3 Baza obróbkowa główna stykowa dla powierzchni A Trzy podpory stałe ( płaszczyzna )

16 Baza obróbkowa główna i pomocnicza
a max Błąd ustalenia ε Pow. A a min 2 Pow. B Nastawienie narzędzia - const od elementów ustalających a – T a h - T h 3 Baza pomocnicza dla pow. A Baza obróbkowa główna dla pow. A i B

17 Baza obróbkowa nastawcza – baza obróbkowa, której położenie nastawia się względem odpowiednich elementów obrabiarki, uchwytu lub narzędzia. Baza obróbkowa sprzężona – baza, gdy przy tym samym położeniu przedmiotu obrabianego względem odpowiednich elementów obrabiarki lub uchwytu, wykonuje się zarówno tę bazę, jak i rozpatrywaną powierzchnię tak, żeby ich wzajemne położenie zależne było jedynie od położenia wykonujących je narzędzi.

18 BAZA OBRÓBKOWA NASTAWCZA
Czujnik zegarowy Baza obróbkowa nastawcza q - naddatek H – T H Podpora regulowana (lub dwie sprzężone) 2 Dwie podpory stałe

19 BAZA OBRÓBKOWA SPRZĘŻONA Gdzie jeszcze wystąpi baza sprzężona ? ? ?
dla pow. „B” a – T a b + T b Powierzchnia obrabiana „A” Pow. „C” Baza stykowa dla pow. „C” Pow. obr. „B” h + T h 2 H – T H Zespół powierzchni obrabianych (zespołem frezów) 2,5 3 Baza stykowa dla powierzchni „A” Gdzie jeszcze wystąpi baza sprzężona ? ? ?

20 OBRÓBKA ROWKA Z ZASTOSOWANIEM BAZ STYKOWYCH W DWÓCH OPERACJACH
a – T a Op. 10 Op. 20 b + T b Pow.„B” H – T H h + T h 2 3 X x 2X 1 3 Baza obróbkowa stykowa dla pow. „B” h + T h = H – T H - X x 2x 1 zazwyczaj T H jest większa od T h , więc T x wypada ujemna. Co zrobić ? Trzeba zawęzić T H tak, aby spełniona była zależność: T h = T H + T x , czyli T H musi być mniejsza od T h ! Trzeba więc wykonać wymiar H z dużo większą dokładnością niż uprzednio założono !

21 INNY PRZYKŁAD BAZY SPRZĘŻONEJ jednoczesna obróbka zespołu otworów
Baza sprzężona dla otworu 2 Baza stykowa dla otworu 1 A B Zamocowanie 1 2 C Baza stykowa dla otworów 1 i 2

22 INNY PRZYKŁAD BAZY NASTAWCZEJ obróbka otworów w produkcji jednostkowej
Baza obróbkowa nastawcza A B C Podpora regulowana

23 Bazy produkcyjne kontrolne
Wymiar sprawdzany – trudny do zmierzenia A a1a2 Wymiar mierzony X x1x2 B b1b2 B b1b2= A a1a2 - X x1x2 A a1a2 - wymiar stały Trzpień kontrolny Schemat sprawdzania wymiaru w sposób pośredni

24 Błędy ustalenia wałka na płaszczyźnie
Pow. obrabiana a 2 + Ta 2 D – T D a 3 – Ta3 a1 – Ta1 ε a 1 = 0 ε a 2 = T D ε a 3 = TD / 2 Przy danym sposobie ustalenia w zależności od wymiaru obróbkowego wartość błędu ustalenia jest różna. Należy dążyć do ustalenia, przy którym błąd ustalenia jest zerowy

25 Błąd ustalenia wałka na pryzmie
D max D min ε = 0 O  - błąd ustalenia O 1 Położenie osi wałka zmienia się w zależności od jego średnicy D wykonanej w ramach tolerancji T D PRYZMA ε = T D / 2 sin α / 2 α – kąt rozwarcia pryzmy

26 Błąd ustalenia na kołkach
Kołek ścięty H – T h L 1 max L 2 max Podpora stała-widok od góry (3) Kołek pełny L  H = a  T H L 1 max + L 2 max L

27 Błąd ustalenia tulei na trzpieniu tokarskim
D A D A D B D B q b q b A min A max Tuleja Nóż O1 O1 O O L max Nóż L max Trzpień Const Const ε b = A max - A min = L max


Pobierz ppt "PPTOK ( 4 wykład) Bazowanie w technologii maszyn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google