Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces analizy i rozpoznawania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces analizy i rozpoznawania"— Zapis prezentacji:

1 Proces analizy i rozpoznawania

2 Momenty centralne znormalizowane:
stąd:

3

4

5 Jak przygotować dwie klasy obiektów?

6 Pierwsza klasa (obroty o 10o):

7

8

9 Z jaką rozdzielczością zapisywać bitmapy?

10 Inna klasa (obroty o 30o):

11

12 Wykresy współczynników:

13

14

15

16 Metryka Euklidesowa:

17 Do procesu rozpoznawania wybrano np. współczynnik W2
ρ1 dla pierwszej klasy obiekt rozpoznawany ρ1 < ρ2 ? ρ2 dla drugiej klasy

18 Jeżeli współczynników będzie więcej?
Wj Wi ρ1 dla pierwszej klasy obiekt rozpoznawany ρ1 < ρ2 ? dwa współczynniki ρ2 dla drugiej klasy Wi Wj

19 Wpływ rozmiaru okna filtrów na miary jakości obrazu przekształconego

20 Dla obrazu:

21 Wizualne odzwierciedlenia wpływu częstotliwości próbkowania obrazu rentgenowskiego na odwzorowanie odczytanego przekroju szczeliny stawowej z zapisanego cyfrowo radiogramu bez wykonanych dodatkowych przekształceń: 300 dpi 600 dpi 100 dpi 200 dpi

22 Przekrój obrazu stawu kolanowego poddanego filtracji medianowej, zapisywanego z rozdzielczościami odpowiednio: 600, 300, 200 oraz 100 dpi:

23 Średnia różnica: Średnia różnica między obrazem oryginalnym i przekształconym nieznacznie wzrasta przy zwiększaniu rozmiaru okna stosowanych filtrów.

24 Zawartość strukturalna:
Stosunek sumy kwadratów obrazu oryginalnego do sumy kwadratów obrazu przetworzonego (zawartość strukturalna) również zmienia się nieznacznie.

25 Znormalizowana korelacja wzajemna:
Minimalne wahania znormalizowanej korelacji wzajemnej.

26 Jakość korelacji: W jakości korelacji występują również niewielkie wahania.

27 Maksymalna różnica (szczytowy błąd bezwzględny):
Maksymalna różnica między obrazem oryginalnym i przetworzonym wykazuje dość znaczne wahania szczególnie przy zmianie wielkości okna filtru z parzystej na nieparzystą .

28 Wierność obrazu: Wierność obrazu zmienia się w zakresie 0,1 % (dla filtru średniego o 0,3 %).

29 Błąd średnio-kwadratowy:

30 Szczytowy błąd średnio-kwadratowy:

31 Normalizowany błąd bezwzględny:

32 Znormalizowany błąd średnio-kwadratowy:

33 Stosunek sygnału do szumu:

34 Współczynnik korelacji:

35 Odchylenie standardowe:

36 Można zauważyć, że stosowanie filtrów o oknach wielkości [n n], gdzie n jest parzyste znacznie pogarsza jakość filtracji (szczególnie dla filtru medianowego), co wynika z faktu, że w takich przypadkach pobierane zostają do analizy punkty nie z pełnego otoczenia przekształcanego punktu obrazu.

37 Przy stosowaniu powyższych parametrów można zauważyć dwa trendy:
znormalizowana korelacja wzajemna, jakość korelacji, wierność obrazu oraz stosunek sygnału do szumu wykazują największe wartości dla n nieparzystego z malejącym trendem zmian; natomiast parametry z grupy błędów średniokwadratowych takie jak: średnia różnica, zawartość strukturalna, maksymalna różnica, błąd średniokwadratowy, szczytowy błąd średniokwadratowy oraz znormalizowany błąd średniokwadratowy przyjmują największe wartości dla n parzystego z rosnącym trendem zmian. Z pierwszej grupy najbardziej czułym wydaje się być stosunek sygnału do szumu, zaś z drugiej maksymalna różnica.

38


Pobierz ppt "Proces analizy i rozpoznawania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google