Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody aktywne w nowoczesnym nauczaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody aktywne w nowoczesnym nauczaniu"— Zapis prezentacji:

1 Metody aktywne w nowoczesnym nauczaniu
Joanna Dembowa

2 DEFINICJE To taki sposób nauczania,
w którym nauczyciel nie przekazuje dzieciom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się

3 DEFINICJE - cd To całokształt działań grupy i prowadzącego, służących uczeniu się przez doświadczenie, która zwiększa czynny udział uczących się w zajęciach dydaktycznych, ograniczając rolę nauczyciela do pomagania uczącym się w realizacji celów i kontroli postępów.

4 Metody nauczania według Okonia:
podające (przyswajanie), problemowe (odkrywanie), waloryzacyjne (przeżywanie), praktyczne (działanie)

5 METODY PROBLEMOWE wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące.

6 Stożek doświadczeń Dale 'a Ludzie generalnie pamiętają :
poziom abstrakcji 10% tego co czytają czytanie Odbiór werbalny 10% tego co słyszą słuchanie 30% tego co widzą oglądanie obrazków nieruchomych 50% tego co widzą i słyszą oglądanie obrazków odbiór wizualny ruchomych 70% tego co mówią i piszą Aktywne zwiedzanie słyszenie mówienie Dramatyczne prezentacje widzenie 90% tego co mówią Gry z podziałem na role i symulacje i robienie podczas wykonywania Zastosowanie w praktyce

7 Metody aktywne to wskazówki, które pomogą uczniom:
pogłębić zainteresowanie wspólną zabawą, przyswoić bez trudu nową wiedzę oraz nabyć przydatne umiejętności rozwinąć własne pomysły i idee, komunikować się i tym samym doprowadzić do dobrych relacji pracy zespołowej,

8 dyskutować i spierać się na różne tematy,
wypracować nietypowe, twórcze rozwiązania, zainteresować i zmotywować do pracy, nauczyć w sposób praktyczny demokracji, podjąć działania na rzecz szkoły.

9 doradcy, który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem
Nauczyciel pracując metodami aktywnymi odchodzi od roli nauczyciela eksperta w kierunku nauczyciela: doradcy, który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem z rozwiązywaniem trudnego zadania, czegoś nie rozumieją, są niepewni, animatora, który inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się i przygotowuje materiał do pracy,

10 obserwatora i słuchacza, który obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi tymi obserwacjami,
uczestnika procesu dydaktycznego, który nie musi być doskonały i jest przykładem osoby,która uczy się przez całe życie, partnera, który jest gotowy modyfikować przygotowaną wcześniej lekcję w zależności od sytuacji w klasie.

11 Rola nauczyciela i ucznia
Nauczyciel i uczeń są tak samo odpowiedzialni za wyniki, wspólnej pracy. Razem decydują o sposobach dochodzenia do wyników. Nauczyciel przestaje być wszystkowiedzącym, natomiast uczeń przeobraża się z biernego odbiorcy działań dydaktycznych w aktywnego uczestnika planowania, organizowania i oceniania własnej pracy

12 Uczeń, aby przygotować się do samodzielnej pracy-potrzebuje wskazówek, jak organizować własny warsztat pracy, jak racjonalnie planować czas, jak się uczyć samodzielnie i poza szkołą (w domu, przy realizacji projektów, w czasie pracy indywidualnej na lekcji).

13 Nauczyciel i uczeń są twórczy
i posiadają ogromny potencjał, który trzeba uruchomić. Nie potrzebują gotowych rozwiązań, lecz tylko przykładów, impulsów i zachęt do eksperymentowania i różnego dochodzenia do wiedzy. Nauczyciel i uczeń potrzebują zweryfikowanych w praktyce wskazówek, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł, na co zwracać uwagę, czego unikać, mając na uwadze to, iż w procesie dydaktycznym nie ma idealnych rozwiązań.

14 UWAGA! Metody bez powiązania z celami, ramami organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami nauczyciela nie mają wartości.

15 Wybierając metodę nauczyciel musi:
Przygotować wcześniej materiały, Zaaranżować miejsce nauki (odpowiednio ustawić krzesła, ławki, itd.) Pokonać własną niepewność przed eksperymentem na lekcji, Doskonalić swe umiejętności metodyczne, co nie jest łatwe i wymaga dodatkowej pracy, ale procentuje to w przyszłości na wielu płaszczyznach.

16 Do przeszkód organizacyjnych można zaliczyć:
Nieodpowiednie miejsce, sztywno ustawione ławki, brak materiałów, trudności w zorganizowaniu kącików do pracy grupowej, niemożność powielania materiałów. Brak dostępu do źródeł wiedzy, nieodpowiednia pomoce dydaktyczne.

17 Bariery wynikające z postawy prowadzącego:
Błędy w planowaniu, ustalenie zbyt krótkiego czasu w stosunku do oczekiwanych osiągnięć, zbyt szczegółowe trzymanie się planu, mała elastyczność. Niechęć do dodatkowego wysiłku, starannego planowania i przygotowywania zajęć. Brak czasu. Niewiara w możliwości uczniów, wtrącanie się w ich pracę, narzucanie gotowych rozwiązań.

18 Jak usprawnić lekcję, na której uczniowie pracują w grupach?
Nie nadużywaj tej metody, ale stosuj ją Planując pracę na cały rok pozwól sobie i uczniom na komfort zwiększonej ilości jednostek lekcyjnych, na których przewidujesz zajęcia w grupach. Zmieniaj sposób dzielenia na grupy, by ograniczyć do minimum stratę czasu i pobudzić emocjonalnie uczniów Polecenia zawsze zapisz na kartkach i wręcz je uczniom. Zapisz je także na tablicy,

19 Każdej grupie przydzielaj inne zadanie
Wyznacz w każdej grupie: strażnika ciszy, łącznika - osobę do kontaktu z nauczycielem, sekretarza do zapisu, lidera - kierownika grupy. Kontaktuj się zwłaszcza z grupą, którą podejrzewać możesz o niezrozumienie zadania. Zapisane na dużych arkuszach papieru wnioski uczniów prezentuj na forum klasy Nie bój się oceniania. Czasami poproś dzieci o informację zwrotną.

20 Przegląd metod aktywnych

21 Metody tworzenia i definiowania pojęć
Kula śnieżna Mapa pamięci

22 Metody hierarchizacji
Promyczek Diament Piramida

23 Metody dyskusyjne 6 myślących Akwarium Pro-contra kapeluszy

24 Metody twórczego rozwiązywania problemów
Dywanik Rybi szkielet pomysłów Asocjogram Fabuła z kubka

25 Metody planowania Metoda projektu Gwiazda pytań

26 Metody grupowego podejmowania decyzji
Drzewo decyzyjne Tort decyzyjny

27 Gry dydaktyczne Prawda – fałsz Gry planszowe

28 Metody ewaluacyjne Tarcza Kosz i walizeczka Pociąg Obcy przybysz

29 Metody integracyjne Pajęczynka Krasnoludek


Pobierz ppt "Metody aktywne w nowoczesnym nauczaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google