Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy danych – podstawy 1 W Adzie wszystkie dane muszą być określonego typu. Definicja Typ danych (data type) jest to zbiór wartości i operacji, które można.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy danych – podstawy 1 W Adzie wszystkie dane muszą być określonego typu. Definicja Typ danych (data type) jest to zbiór wartości i operacji, które można."— Zapis prezentacji:

1 Typy danych – podstawy 1 W Adzie wszystkie dane muszą być określonego typu. Definicja Typ danych (data type) jest to zbiór wartości i operacji, które można wykonywać na tych wartościach Mamy tu analogię ze strukturami w matematyce. Przykład Przestrzeń wektorowa I podział typów Typy zdefiniowane wstępnie Typy definiowane przez programistę Typy standardowe (standard data types) określone są w pakiecie Standard i są to jedyne typy zdefiniowane wstępnie w Adzie.

2 Typy danych – podstawy 2 II podział typów Typy elementarne – typy skalarne (scalar types) i typy wskaźnikowe (access types) Typy strukturalne (composite types) Dana typu elementarnego jest niepodzielna. Przykład Typy standardowe: Boolean, Integer, Float, typy wyliczeniowe. Dana typu strukturalnego ma składowe (components). Przykład Typ standardowy String, typy tablicowe, typy rekordowe.

3 Typy danych – podstawy 3 Najczęściej deklaracja typu (type declaration) ma postać type Nazwa_Typu is Opis_Typu; Nazwa_Typu jest identyfikatorem. Opis_Typu określa jakie wartości może przyjmować dana deklarowanego typu. Nie wszystkie dane muszą należeć do typu, który posiada nazwę. Można spotkać dane typów anonimowych (anonymous types) takich jak tablice, zadania i obiekty chronione. Każda deklaracja typu określa nowy typ różny od istniejących.

4 Podtypy 1 Podtyp (subtype) deklarujemy następująco: subtype Nazwa_Podtypu is Typ_Skalarny range Dolne..Gorne; Typ_Skalarny nazywamy tu typem bazowym (base type) Na podtyp przenoszone są operacje określone dla typu bazowego. Zbiór wartości jakie mogą przyjmować dane podtypu jest określony przez zakres (range) określony przez wartości wyrażeń Dolne i Gorne, które muszą być typu bazowego.

5 Podtypy 2 Jeżeli dana przyjmie wartość spoza zakresu typu, albo podtypu, zostaje zgłoszony wyjątek (exception) Constraint_Error. Powoduje to zakończenie programu, albo przejście do obsługi wyjątku (exception handling).

6 Typy wyliczeniowe 1 Uproszczony schemat EBNF enumeration_type ::= type identifier is enumeration_type_definition ::= (identifier{,identifier}) Słowniczek enumeration_type – typ wyliczeniowy, enumeration_type_definition – definicja typu wyliczeniowego

7 Typy wyliczeniowe 2 Przykład type Kolor is (Czerwony, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Zolty); type Kolor_RGB is (Czerwony, Zielony, Niebieski); W tym przypadku jednoznaczność odwołań zapewniają następujące wyrażenia kwalifikowane (qualified expression): Kolor’(Czerwony), Kolor_RGB’(Czerwony) Bardziej rozsądne wydaje się jednak zdefiniowanie podtypu subtype Kolor_RGB is Kolor range Czerwony..Niebieski;

8 Typy wyliczeniowe 3 Atrybuty typów wyliczeniowych (attributes) ‘First – pierwszy element ‘Last – ostatni element ‘Pred – poprzednik (predecessor) ‘Succ – następnik (successor) ‘Pos – pozycja – liczba porządkowa (position) ‘Val – wartość (value) Porządek elementów typu wyliczeniowego jest wyznaczony przez kolejność tych elementów na liście definicyjnej typu i w związku z tym dane typów wyliczeniowych mogą być porównywane.

9 Mamy następujące operatory relacyjne (relational operators):
Typy wyliczeniowe 4 Mamy następujące operatory relacyjne (relational operators): = /= < <= > >= Przykład PP_002_Atrybuty_Typu_Wyliczeniowego

10 Zadania. Literatura podstawowa
Ada_Zadania_02_Typy_Wyliczeniowe.pdf Literatura podstawowa Morawski, M., Zajączkowski, A.M. (2003). Wstęp do programowania w języku Ada’95. Rozdziały


Pobierz ppt "Typy danych – podstawy 1 W Adzie wszystkie dane muszą być określonego typu. Definicja Typ danych (data type) jest to zbiór wartości i operacji, które można."

Podobne prezentacje


Reklamy Google