Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne jednostki programowe 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne jednostki programowe 1"— Zapis prezentacji:

1 Ogólne jednostki programowe 1
Przykład Procedura Wymien W Adzie parametry formalne i parametry aktualne podprogramów muszą być zgodne. Procedura wymieniająca wartości zmiennych typu Natural procedure Wymien_Natural (N1, N2 : in out Natural) is Temp: Natural; begin Temp := N1; N1 := N2; N2 := Temp; end Wymien_Natural;

2 Ogólne jednostki programowe 2
Ta sama procedura wymieniająca wartości zmiennych typu Float procedure Wymien_Float (F1, F2 : in out Float) is Temp: Float; begin Temp := N1; N1 := N2; N2 := Temp; end Wymien_Float; Przy wymianie danych innych typów musimy pisać nowe procedury i nigdy nie mamy pewności, że te które już napisaliśmy wyczerpią wszystkie aktualne i przyszłe potrzeby programów klienckich.

3 Ogólne jednostki programowe 3
Wszystkie procedury Wymien możemy umieścić w pakiecie, np. Procedury_Wymiany, ale po włączeniu do niego procedury obsługującej kolejny typ danych, musimy dokonać ponownej kompilacji tego pakietu. Podejście takie jest nieoszczędne, nieeleganckie i zawodne, bo w przypadku wykrycia i usunięciu błędów w jednej z testowanych procedur możemy zapomnieć o poprawie jednej, lub kilku pozostałych. Zadanie Czy procedury Wymien_Natural i Wymien_Float mogą obydwie mieć nazwę Wymien?

4 Ogólne jednostki programowe 4
Ada umożliwia opracowanie jednej procedury ogólnej (generic), która po odpowiednim przystosowaniu, czyli konkretyzacji (instantiation) do aktualnie używanego typu danych może być użyta w programie klienckim wymieniającym wartości zmiennych. Procedura ogólna wymieniająca wartości typu Typ_Danych może mieć postać: procedure Wymien_Ogolnie (W1, W2 : in out Typ_Danych) is Temp: Typ_Danych; begin Temp := N1; N1 := N2; N2 := Temp; end Wymien_Ogolnie;

5 Ogólne jednostki programowe 5
Typy jako parametry formalne jednostki ogólnej W tekście programu musimy umieścić sekcję ogólną, w której deklarujemy nazwę typu będącego typem parametrów procedury Wymien_Ogolnie, podajemy nagłówek tej procedury, a potem całą jej deklarację. Piszemy: -- Specyfikacja ogólnej procedury wymiany generic type Typ_Danych is private; procedure Wymien_Ogolnie (W1, W2 : in out Typ_Danych); -- Treść ogólnej procedury wymiany -- Tutaj wstawiamy treść pokazaną na poprzednim -- slajdzie

6 Ogólne jednostki programowe 6
Kompilacja tej procedury daje kod gotowy do jej konkretyzacji w programie klienckim, lub w dalszej części naszego programu, w którym pojawiła się sekcja ogólna. W przypadku typów Integer i Natural konkretyzacje mogą mieć postać: procedure Wymien_Integer is new Wymien_Ogolnie (Typ_Danych => Integer); procedure Wymien_Float is new Wymien_Ogolnie (Typ_Danych => Float); Zadanie Czy typ Typ_Danych zadeklarowany w sekcji ogólnej jako private, może być typem prywatnym ograniczonym – limited private? Uzasadnij odpowiedź.

7 Ogólne jednostki programowe 7
Przykład Wymiana_Ogolna W programie sekcja ogólna i treść procedury ogólnej znajdują się w części deklaracyjnej programu. Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie procedury ogólnej w pakiecie, którego część publiczna zawiera deklarację typu Typ_Danych i nagłówek naszej procedury Wymien_Ogolnie Przykład Wymiana Wymiana_Ogolna_Import

8 Ogólne jednostki programowe 8
Definicja Jednostka ogólna (generic unit) jest wzorcem (template) procedury, funkcji, albo pakietu. Jednostka ogólna definiowana jest z parametrami formalnymi, którymi zazwyczaj są typy danych, ale mogą nimi być też nazwy procedur i funkcji. Podprogramy jako parametry formalne jednostki ogólnej Przykład Weźmy pod uwagę funkcję obliczającą wartość większego z jej dwóch argumentów typu Integer.

9 Ogólne jednostki programowe 9
function Maksimum (A, B : in Integer) return Integer is Wynik : Integer; begin if A > B then Wynik := A; else Wynik := B; end if; return Wynik; end Maksimum; Chcemy skonstruować ogólną funkcję Maksimum wyznaczającą wartość większego z dwóch jej argumentów, niezależnie od tego jakiego są typu. Możemy oczywiście użyć ogólnego typu parametrów formalnych, aby poinformować kompilator, że konkretyzacja może dotyczyć dowolnego typu.

10 Ogólne jednostki programowe 10
Nie jest to jednak w rozpatrywanym przypadku informacja wystarczająca ponieważ nie wszystkie typy mogące konkretyzować naszą funkcję ogólną mają zdefiniowaną wstępnie relację większości, używaną w części operacyjnej tej funkcji. Możemy oczywiście napisać odpowiednią funkcję obliczającą wartość tej relacji w przypadku podanego w konkretyzacji typu, ale kompilator musi posiadać informację, że ma tej funkcji użyć. W sekcji ogólnej umieszcza się informację, że taka funkcja istnieje. Piszemy:

11 Ogólne jednostki programowe 11
Sekcja ogólna generic type Typ_Danych is private; with function Wiekszy(L, R : Typ_Danych) return Boolean; function Maksimum (W1, W2 : Typ_Danych) return Typ_Danych;

12 Ogólne jednostki programowe 12
Treść funkcji ogólnej function Maksimum (W1, W2 : Typ_danych) return Typ_danych is begin if Wiekszy(W1, W2) then return W1; else return W2; end if; end Maksimum;

13 Ogólne jednostki programowe 13
Konkretyzacja w przypadku typu standardowego Float może mieć postać: function Maksimum_Float is new Maksimum (Typ_Danych => Float, Wiekszy => ">"); Trzeba jednak pamiętać, że kompilator nie może sprawdzić, czy przy konkretyzacji stosujemy właściwą funkcję wyznaczającą wartość relacji Wiekszy. Moglibyśmy również napisać function Maksimum_Float is new Maksimum (Typ_Danych => Float, Wiekszy => "<");

14 Ogólne jednostki programowe 14
Przykład Obliczanie_Maksimum


Pobierz ppt "Ogólne jednostki programowe 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google