Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy Fizyki Jądrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy Fizyki Jądrowej"— Zapis prezentacji:

1 Elementy Fizyki Jądrowej
Wykład 2 – własności jąder atomowych

2 deuter 11H - wodór 21H - deuter 31H - tryt
md = 1875 MeV < mp + mp = 1878 MeV m  3 MeV słabo związany układ dwóch nukleonów

3 Energia wiązania EB/A A
50 150 250 200 100 2 4 6 8 10 A EB/A [MeV] Energia potencjalna układu związanego jest ujemna

4 stabilność A EB/A [MeV] 50 150 250 200 100 2 4 6 8 10
rozpady , rozszczepienie fuzja najsilniej związane (6228Ni, Fe)

5 liczby magiczne EB/A 2 8 20 28 50 82 126 A [MeV] 50 150 250 200 100 2
4 6 8 10 A EB/A [MeV] N=50 Z=50 N=82 Z=28 Z=82N=126 Z=20N=20 N=28 Z=8N=8 Z=2N=2

6 Kształt jąder a / b < 1.17 naskórek neutronowy

7 Gęstość jądrowa 208Pb (eksperyment) prawie stała gęstość
dyfuzyjna granica

8 rozkład Fermiego A > 40
R – promień połówkowy a – parametr rozmycia t = (4ln3)a – grubość warstwy powierzchniowej t  2.4 fm

9 gęstość średni promień kwadratowy (rms):

10 Spin Spin – własny moment pędu własność kwantowa
przybiera wartości równe wielokrotności wyrażamy w jednostkach :

11 Spin Ustawienie wektora spinu nie jest dowolne – kwantyzacja przestrzenna Liczba stanów (możliwych ustawień) wektora spinu : Np. dla s = ½ liczba stanów = 2 dla s = 1 liczba stanów = 3

12 Bozony i fermiony Bozony – cząstki o spinie całkowitym (0, 1, 2, 3,…)
np. fotony, bozony W i Z Fermiony – cząstki o spinie ułamkowym (1/2 , 3/2 , 5/2,… np. elektrony, protony, neutrony Fermiony podlegają zakazowi Pauliego: Dwa fermiony nie mogą znajdować się w tym samym stanie kwantowym

13 Spin jądra Spin jądra  jest sumą wektorową spinów poszczególnych nukleonów oraz ich momentów orbitalnych. Spiny jąder zawierających parzystą liczbę nukleonów są całkowite (równe są całkowitej wielokrotności stałej Plancka) Spiny jąder, w których liczba protonów jak i liczba neutronów jest podzielna przez dwa, tzn. obie liczby są parzyste - są  równe zeru. Spiny jąder o nieparzystej liczbie nukleonów są połówkowe (równe są nieparzystej wielokrotności połowy stałej Plancka)

14 Całkowity moment pędu Całkowity moment pędu zachowany w każdym procesie jest równy sumie (wektorowej) spinów i orbitalnych momentów pędów. np. dla 2 cząstek: …więc ten spin musi być połówkowy Przykład: rozpad  Ta sama wartość A - oba spiny połówkowe lub oba całkowite. spin = ½ wykluczony kwant 

15 Moment magnetyczny masa m ładunek q częstość  promień R  S I
stosunek giroskopowy moment magnetyczny: moment pędu:

16 Momenty magnetyczne jąder
p = 2.8 0 n = 0 magneton jądrowy momenty jąder: J = 0  = 0 J = 1,  > 0 J = 1/2, 3/2... różnie

17 Spiny jąder parz.parz. J = 0 niep.niep. J = 1, 2, J = 1/2, 3/2, ... 9/2 parzyste nieparzyste spin: 176Lu 200Bi J = 7 Kompensowanie (dwójkowanie) spinów

18 Kompensowanie spinów p n p n
bo trzeba uwzględnić również orbitalny moment pędu

19 Kompensowanie spinów n p n n p p

20 Parzystość

21 Parzystość hamiltonian symetryczny względem inwersji współrzędnych przestrzennych: …więc funkcja falowa będąca rozwiązaniem równania Schrödingera też będzie symetryczna

22 Parzystość Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w danym punkcie nie zależy od układu współrzędnych… x z y …prawoskrętnego y z x …czy lewoskrętnego + lub - dwa rodzaje funkcji falowej

23 Parzystość funkcje parzyste: P = 1 funkcje nieparzyste: P = 0

24 Parzystość Jądro w modelu powłokowym to układ nieoddziałujących nukleonów poruszających się w uśrednionym polu potencjalnym. Parzystość jądra: li – orbitalna liczba kwantowa określająca ruch orbitalny i – tego nukleonu wokół wspólnego środka masy np ma 4 nukleony w stanie s (l = 0) i 3 w stanie p (l = 1). Parzystość jądra w stanie podstawowym =

25 Spin i parzystość 2+ 0+ 3,37 MeV
Spiny i parzystości stanu podstawowego i stanu wzbudzonego jądra W oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych parzystość jest zachowana.

26 Elektryczny moment kwadrupolowy
zlokalizowany układ ładunków: qi szereg Taylora: strz. ( ) moment dipolowy moment kwadrupolowy moment monopolowy

27 Multipole moment monopolowy - skalar moment dipolowy - wektor
moment kwadrupolowy - tensor symetryczny

28 Symetryczny rozkład ładunku
jeśli rozkład ładunków jest symetryczny względem osi z: diagonalny

29 Ciągły rozkład ładunku
moment kwadrupolowy względem osi symetrii: a w przypadku symetrii sferycznej Q2 = 0  Q2 jest miarą odstępstwa od sferyczności rozkład ciągły ładunków: - gęstość ładunku

30 Przykład elipsoida obrotowa o jednorodnej gęstości ładunku:
 < 0 Q2 < 0 średni promień  > 0 Q2 > 0 parametr kształtu

31 Momenty kwadrupolowe jąder
jądra o magicznej liczbie Z lub N : Q2 = 0 (jądra sferyczne)

32 Momenty kwadrupolowe jąder
w przedziale między dwiema liczbami magicznymi jądro przybiera kształt:

33 Moment kwadrupolowy deuteronu
dodatnia wartość momentu kwadrupolowego Q2 > 0 rozkład ładunku rozciągnięty wzdłuż osi pokrywającej się ze spinem jądra Największa wartość sił jądrowych, gdy spiny nukleonów równoległe do osi deuteronu. Niecentralny charakter sił jądrowych – zależą nie tylko od odległości między nukleonami, a również od wzajemnej orientacji spinów.

34 Siły jądrowe dwuciałowe przyciągające 

35 Siły jądrowe silne energia wiązania na nukleon: He:
energia oddz. elektrom. na nukleon: wysycone a nie: każdy nukleon oddziałuje tylko z najbliższymi sąsiadami

36 Siły jądrowe krótkozasięgowe  do 2 fm zależne od spinu
Jądro 2H - największa wartość sił jądrowych, gdy spiny nukleonów równoległe do osi deuteronu. Siły jądrowe nie są siłami centralnymi. zależne od spinu

37 Siły jądrowe niezależne ładunkowo
Energie wiązania jąder zwierciadlanych są równe z dokładnością do poprawki na energie oddziaływania kulombowskiego. Oddziaływanie jądrowe każdej pary nukleonów jest jednakowe:

38 Izospin Izospin nukleonu: ½ (dublet izospinowy) T3 (p) = 1/2
T3 (n) = -1/2 Ładunek: Q=T3 +1/2


Pobierz ppt "Elementy Fizyki Jądrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google