Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja
Szkoła Promująca Zdrowie

2 18 grudnia 2009r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku uzyskała certyfikat i została przyjęta do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

3 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia
mgr Aneta Mochel – koordynator mgr Marzena Dworczak - wicedyrektor mgr Małgorzata Decker mgr Ewa Sochacka mgr Katarzyna Kumko mgr Edyta Matusiak mgr Iwona Koźmic mgr Edyta Pichurko Danuta Szynacka - pielęgniarka dyplomowana

4 Co to jest promocja zdrowia?
Jest procesem nastawionym na zdrowie – jego pomnażanie i rozwój, głównie poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych.

5 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:
w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

6 Szkoła promująca zdrowie to:
Miejsce życia, pracy, nauki i zabawy, w którym obowiązują specyficzne normy, prawa i obowiązki. W nim cała społeczność szkolna: podejmuje wspólne działania dla poprawy swojego zdrowia i samopoczucia przez: - zmianę zachowań zdrowotnych -tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego zachęca innych w swoim otoczeniu zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: - otwartość i dialog -partnerstwo -współdziałanie uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć przez: -edukację zdrowotną -rozwój osobisty, społeczny i zawodowy

7 W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi". W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci Szkół Promujących Zdrowie - wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ( 1 września 2000r. Porozumienie pomiędzy MEN i MZ w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz sieci szkół promujących zdrowie)

8 Ruch Szkół Promujących Zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. W 1992r. Utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących zdrowie, która zakłada, że: -szkoła promująca zdrowie to inwestycja dla edukacji, zdrowia i demokracji; -każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie.

9 kształtowanie postaw prozdrowotnych,
W Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach projektu realizujemy szeroko zakrojone działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego stylu życia, zmianę nawyków żywieniowych, poprawę samopoczucia społeczności szkolnej.

10 Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów
Nasza szkoła jest miejscem, w którym jest promowany zdrowy styl życia oraz postawy prozdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział w różnych imprezach sportowych, apelach, konkursach i kampaniach społecznych szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie. Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów i realizujemy z ogromnym zaangażowaniem zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego, a ponadto: pomagamy członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; prowadzimy skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia, edukację zdrowotną uczniów, pracowników i dążymy do zwiększenia jej skuteczności.

11 Dyrekcja i nauczyciele starają się stworzyć klimat społeczny sprzyjający:
zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników; osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości; partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

12 W naszej szkole w ramach promocji zdrowia: realizowany jest program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” Koordynatorzy programu: mgr Aneta Mochel mgr Edyta Matusiak Główne cele tego programu to: - przygotowanie dziecka do radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, -wyrobienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku, -utrwalenie telefonów alarmowych., - nauka szybkiego i prawidłowego wzywania pomocy; -poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej, do momentu przyjazdu lekarza.

13 Ratujemy i uczymy ratować

14 W okresie od 23 III 2010 r. do 23 IV 2010 r. odbył się Szkolny Turniej „Dwóch Ogni”dla klas II o Puchar Dyrektora Szkoły Organizatorem turnieju była pani mgr Katarzyna Kumko. Odbył się on w dwóch fazach. Pierwsza faza, czyli rozgrywki polegała na tym, że każda klasa grała mecze z pozostałymi klasami. Odbyło się 10 spotkań. Zwycięzca otrzymywał 1 punkt. Cztery drużyny z największą ilością punktów przeszły do fazy drugiej - pucharowej. Były to drużyny kl. II d, kl. II e, kl. II a, kl. II c. W pierwszych dwóch spotkaniach wyłoniono finalistów. Drużyny które przegrały swoje mecze zagrały o trzecie miejsce. W meczu finałowym klasa II c pokonała klasę II a, zdobywając w ten sposób pierwsze miejsce w turnieju. Trzecie miejsce zajęła klasa II d pokonując klasę II e. Zwycięska drużyna otrzymała przechodni puchar dyrektora szkoły, który będzie stał w ich klasie przez rok do następnych rozgrywek. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy na Gali Małych Mistrzów.

15 Szkolny Turniej „Dwóch Ogni” dla klas II o Puchar Dyrektora Szkoły

16 Od kilku lat w klasach młodszych realizowany jest program Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku „Wolność oddechu-zapobiegaj astmie”. 14 maja 2010 r. uczniowie naszej szkoły, trzeci raz brali udział w Prymaaprylisowym Międzyszkolnym Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym, w którym zajęli II miejsce.

17 18 maja w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Turniej „Dwóch ogni” dla klas III o Puchar Dyrektora Szkoły Zawody organizowała pani mgr Lucyna Majerska. W turnieju uczestniczyły: Szkoła Podstawowa Nr 6, Miejski Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa Nr 3. Sędzią głównym turnieju była pani mgr Marta Krukiewicz. Po równorzędnej walce punktacja wyglądała następująco: I miejsce Miejski Zespół Szkół w Kłodzku II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku Główną nagrodę wręczyła pani dyrektor mgr Dorota Ręczkowska. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale.

18 Międzyszkolny Turniej „Dwóch ogni” dla klas III o Puchar Dyrektora Szkoły

19 Prace dzieci

20 Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce zdrowotnej
4 maja 2010r. odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Recytatorskiego o tematyce zdrowotnej organizowany przez mgr Anetę Mochel. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas II, losowo wybierając wiersze do recytacji. W pierwszym etapie uczniowie i wychowawca klasy oceniali każdą osobę występującą, przyznając jej punkty od 1 do 6 . Do drugiego etapu, który odbył się 6 maja 2010r., przeszli ci uczniowie, którzy otrzymali największą ilość punktów. Łącznie z wszystkich klas do drugiego etapu zakwalifikowało się 18dzieci.

21 Jury w składzie: wicedyrektor mgr M. Dworczak, pielęgniarka
szkolna p. Danuta Szynacka, prowadząca mgr A. Mochel i 5 dzieci - po jednym przedstawicielu z klas drugich, wyłoniło zwycięzców konkursu. I miejsce zajęła - Wieczorek Natalia z klasy II d wiersz „Żołądek” Jan Brzechwa II miejsce zajął - Ryczyński Jakub z klasy II b wiersz „ Karolina” Hanna Łochocka III miejsce zajęła - Wajsowicz Karolina z klasy II a wiersz „ Karolina” Hanna Łochocka Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu podczas uroczystej Gali Małych Mistrzów w czerwcu bieżącego roku.

22 Prezentację przygotowała
mgr Aneta Mochel kordynator Szkolego Zespołu Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google