Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOGISTICS PACKAGING Imię i nazwisko: Alicja Małek Grupa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOGISTICS PACKAGING Imię i nazwisko: Alicja Małek Grupa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOGISTICS PACKAGING Imię i nazwisko: Alicja Małek Grupa projektowa: II Trener: Barbara Frącek

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opakowania Opakowanie - wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania. Pełni on często funkcję narzędzia marketingowego, pobudzającego swoim estetycznym wyglądem oraz przekazem marketingowym do nabycia towaru. Packaging - the product of a specific structure, whose task is to protect goods or the environment during transport and storage. It fulfills the function of a marketing tool, stimulating its aesthetic appeal and marketing message to buy goods. Packaging

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 opakowania jednostkowe - będące opakowaniem pojedynczych produktów, zazwyczaj stosowane w obrocie detalicznym Retail packing - packaging of individual products that are generally used in retail trade

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opakowania zbiorcze - będące opakowaniem co najmniej dwóch opakowań jednostkowych, zazwyczaj stosowane w procesach transportu i magazynowania multipack - which is packing of at least two individual packages, usually used in the processes of transport and storage

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opakowania transportowe - będące opakowaniem produktów luzem lub opakowań jednostkowych (zbiorczych), stosowane w procesach transportu i magazynowania transport packages - which are packages of loose products or retail packing used in the processes of transport and storage

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 opakowanie w tym ujęciu powinno przyciągać uwagę potencjalnego nabywcy pack age in this approach should attract the attention of a potential buyer

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opakowanie zabezpiecza produkt przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych packaging protects a product from the adverse external factors

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wiążą się z ułatwianiem szeroko rozumianych procesów magazynowych related to the facilitation of wider processes of storage

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są związane z koniecznością tworzenia zestawów złożonych z różnych pozycji asortymentowych w poszczególnych partiach dostawy are associated with the need to create complex set s of different prodct items in different parts of the delivery

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stymuluje przepływ towarów w łańcuchu dostaw stimulates the flow of goods in the supply chain

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będące opakowaniem produktów luzem lub opakowań jednostkowych (zbiorczych), stosowane w procesach transportu i magazynowania products that are packed in bulk or individual packages (bulk), used in the processes of transport and storage

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opakowania wielokrotnego użytku, recykling opakowań, spalanie nieużytecznych opakowań, opakowania z materiałów jednorodnych, oznaczanie opakowań znakami recyklingowymi reusable packaging, packaging recycling, incineratio n of useless packaging, packaging made of homogeneous materials, marking packages with recycling codes

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego THE END


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOGISTICS PACKAGING Imię i nazwisko: Alicja Małek Grupa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google