Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE, GIMNAZJUM NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU ID grupy: 98/9_MF_G2; 98/30_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA. Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: I I / 2010/2011.

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ul. Szkolna 1 66-432 Baczyna GIMNAZJUM NR 5 w ZESPOLE SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI nr 1 Poznań ul. Oś. Pod Lipami 106

4 UWAGA TECHNICZNA Niniejsza prezentacja jest obsługiwana przez hiperłącza wiec podczas pokazu proszę nie używać klawiatury tylko kursora.

5 STATYSTYKA Nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją numerycznych danych, dotyczących danej zbiorowości. Bada zjawiska masowe w przestrzeni i czasie i przeprowadza ich analizę.

6 koniec

7 STATYSTYKA MATEMATYCZNA Dział matematyki zajmujący się metodami wnioskowania o własnościach populacji na podstawie prób losowych Doświadczenie

8 DOŚWIADCZENIE Zadanie polegało na sprawdzeniu czy lepszy refleks maja chłopcy czy też dziewczęta. Do doświadczenia tego wykorzystano linijkę 30 cm oraz zeszyt do zapisywania wyników. Grupy projektowe pracowały w parach. Grupy projektowe składają się: 15 chłopców i 8 dziewą. Uzyskane wyniki:

9 DOŚWIADCZENIE LOSOWE Doświadczenie którego wyniku nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Doświadczenie

10 DOŚWIADCZENIE Wykorzystaliśmy kostkę do gry. Zapisaliśmy otrzymane kolejno wyniki które stanowią zbiór (dane- surowe). Przy 10 rzutach kostką otrzymano kolejno następujące wyniki: 1; 5; 4; 3; 3; 2; 1; 6; 2; 6. Doświadczenie to wykonały dwie grupy projektowe które podzieliliśmy na zespoły 2 osobowe. Otrzymane wyniki wykorzystaliśmy do wyznaczenia: -mediany, - dolnego, górnego kwartylu.

11 ZDARZENIE LOSOWE Konkretny wynik danego doświadczenia losowego. Doświadczenie

12 DOŚWIADCZENIE Sprawdziliśmy naszą wytrzymałość i zdolność koncentracji. Wykorzystaliśmy salę gimnastyczną aby sprawdzić jaka jest nasza skuteczność rzutów do kosza. Nasze pomiary uwzględniały wysiłek fizyczny (nie występuje podział ze względu na płeć). Oddano łącznie 92 rzuty. liczba trafień przed wysiłkiem38 po wysiłku26

13 CZĘSTOŚĆ ZDARZENIA Iloraz liczby wyników sprzyjających danej wystąpieniu danej cechy do ogólnej liczby powtórzeń doświadczenia losowego. Liczba trafień przed wysiłkiem 118 przed wysiłkiem 220 po wysiłku 116 po wysiłku 210

14 MEDIANA Wartość środkowa- liczba znajdująca się na środku ustawionego niemalejącego zbioru zaobserwowanych wartości danej cechy, jeżeli zbiór ma parzysta liczbę elementów- mediana to średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyników. Doświadczenie

15 DOŚWIADCZENIE Uzyskane wyniki gry w kości zostały uporządkowane. Zgubiliśmy informacje kto zdobył ile ptk. ale możemy powiedzieć coś o grupie (komu sprzyja szczęście). Uporządkowaliśmy wyniki od najmniejszego do największego (3 rzuty) 7; 8; 9; 9; 10; 10; 10; 13; 14; 16 rzut 1rzut 2rzut 3Suma grupa 113610 grupa 23418 grupa 354514 grupa 422610 grupa 515410 grupa 61539 grupa 74127 grupa 865516 grupa 95319 grupa 1066113 grupa 1125310 Mediana wynosi 10

16 DOMINANTA Nazywana inaczej Moda- wartość cechy występującej w danej badanej próbie najczęściej. Doświadczenie

17 DOŚWIADCZENIE Opis statystyczny naszej klasy poświecimy dla przybliżenia i poznania naszych grup. Skład obu grup wynosi łącznie 23 osoby. Ile jest chłopców a ile dziewcząt? Jaki kolor włosów dominuje w naszych grupach?

18 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Przeciętny wynik występujący w danym doświadczeniu losowym. Zwykła średnia jest ilorazem sum wszystkich występujących wyników doświadczenia przez liczbę tych wyników. Doświadczenie

19 DOŚWIADCZENIE Porównajmy wyniki frekwencji i nauki osiągany przez nasze grupy projektowe. Uwzględniliśmy frekwencję z 3 miesięcy oraz oceny zajęć z wychowania fizycznego. 123456789101112 frekwe ncja 90%94%100%90%94%87%92%95%93%94%100% ocena665655566655 1314151617181920212223 Średnia 100% 98%95%94%100%90%92%94%96%97% 95% 44454654456 5,09

20 PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA LOSOWEGO Liczbowe wyrażenie oceny możliwości jednego zdarzenia liczbowego dla doświadczeń o skończonej liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników- stosunek liczby wyników sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych wyników w danym doświadczeniu. Doświadczenie

21 DOŚWIADCZENIE Przeprowadziliśmy wśród obu grup ankietę w jaki sposób spędzają czas wolny. Celem ankiety było porównanie zainteresowań i upodobań młodzieży.

22 KWARTYLE Dolny: Liczba od której przynajmniej ¼ jest mniejsza lub równa, a przynajmniej ¾ jest większe lub równe Górny: Liczba od której przynajmniej ¾ wyników jest mniejsza lub równe, a przynajmniej ¼ jest równa

23 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google