Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Toruniu ID grupy: 96/61_P_G1 Opiekun: Alicja Brożek Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: K – 31 „Nawet dla młodzieży czas się ciągle mierzy ” Semestr/rok szkolny: 1 semestr/ 2010/2011 2

3 CZAS ? 3

4 -Matematyczno-fizyczne
Czas jako pojęcie: -Ekonomiczne -Geograficzne -Historyczne -Matematyczno-fizyczne Praca w podgrupach 4

5 WYKORZYSTANIE CZASU PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W TORUNIU NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET
5

6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 WNIOSKI Większość młodych osób nie planuje zajęć. Mało czasu poświęcają nauce, nie wykorzystują czasu efektywnie, poświęcając go na rozrywkę. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość nastolatków nie odczuwa potrzeby organizacji czasu. Wniosek: warto uświadomić wszystkim, że dobrze zaplanowany i wykorzystany czas służy naszemu rozwojowi. 14

15 UWAŻAJ NA POŻERACZY CZASU

16

17 WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS Czas to pieniądz Czasu nie można cofnąć
Nie można gospodarować czasem, można zarządzać SOBĄ w czasie

18 CZAS - HISTORIA 18

19 KALENDARZ JULIAŃSKI Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sosygenesa i wprowadzony w życie 1 stycznia 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci: w Polsce do 1582, w Rosji od 1700 do a w Grecji aż do Został zastąpiony przez kalendarz gregoriański, jednak niektóre Kościoły wciąż jeszcze posługują się kalendarzem juliańskim. 19

20 20

21 KALENDARZ GREGORIAŃSKI
Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny, zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio na zlecenie Grzegorza XIII. Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono niewielką poprawkę mającą na celu zniwelowanie opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego, narosłego od roku 46 p.n.e., oraz zapobieżenie jego powstawaniu na przyszłość. Kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok lat. 21

22 22

23 KLEPSYDRA Klepsydra – zegar wodny, w późniejszych czasach także piaskowy, składający się z dwóch, zazwyczaj szklanych baniek, z czego jedna znajduje się dokładnie nad drugą, połączonych rurką przepuszczającą określoną ilość wody lub piasku w określonym czasie. Konstrukcja znana była już na 1500 lat p.n.e. Znane są klepsydry odmierzające od kilkudziesięciu sekund do doby. 23

24 Era chrześcijańska, era dionizyjska, czas rozpoczynający się od obliczonego w VI w. (Dionizy Mały) roku narodzenia Chrystusa; nazwa używana od X w. w zachodniej i środkowej Europie, od 1700 w Rosji; skróty: łac. — a.Chr.n., a.D., pol. — przed Chr., po Chr.; w datacji świeckiej — p.n.e., n.e. (przed naszą erą, naszej ery). 24

25 TEST 25

26 1. Przez kogo został opracowany kalendarz juliański ?
Astronoma egipskiego Sosygenesa Historyka arabskiego Luigiego Lilio 26

27 2. Na czyje zlecenie został zrobiony ?
Juliusza Cezara Grzegorza XIII Luigiego Lilio

28 3. Jakie opóźnienie miał kalendarz gregoriański ?
1 dzień na około 3000 lat 3 dni na około 2500 lat 10 minut na około 1000 lat

29 4. Z ilu elementów składa się klepsydra ?
1 2 3

30 5. Jaka była pierwsza klepsydra ?
Wodna Piaskowa Śnieżna

31 6. Jak nazywa się nasza era ?
Dionizyjska Japońska Peceta

32 7. Od którego wieku nazwa era dionizyjska jest używana ?
VI X IV

33 8. Jak Rzymianie nazywali pierwszy dzień każdego miesiąca ?
a) Kalendarz b) Kalendy c) Kalendarius

34 9. Juliusz cezar zginął w Idy marcowe w 44r. p. n. e
9. Juliusz cezar zginął w Idy marcowe w 44r.p.n.e. W który dzień marca Rzymianie obchodzili Idy ? 12 15 22

35 10. Jakiego kalendarza używa kościół prawosławny ?
Juliańskiego Gregoriańskiego Polskiego

36 CZAS - GEOGRAFIA

37 CZAS SŁONECZNY Czas słoneczny - czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie. Istnieją dwa rodzaje czasu słonecznego: prawdziwy i średni. Określone według czasu słonecznego południe prawdziwe następuje zawsze podczas górowania Słońca, gdy znajduje się ono nad lokalnym południkiem ziemskim, a północ podczas dołowania Słońca. Istnieją dwa powody dla których kąt godzinny Słońca nie narasta jednostajnie w czasie. Pierwszy związany jest z faktem, że Słońce na niebie porusza się po ekliptyce, która jest nachylona względem równika niebieskiego, co powoduje, że jego ruch rzutowany na płaszczyznę równika niebieskiego jest ruchem niejednostajnym. Drugi powód wynika z ekscentryczności orbity ziemskiej, co powoduje, że ruch Słońca po samej ekliptyce jest także niejednostajny. Do tego występują wahania prędkości obrotowej Ziemi.

38

39 CZAS STEFOWY Czas strefowy, czas obowiązujący w strefach o szerokości 15° długości geograficznych, równy czasowi słonecznemu średniemu środkowego południka strefy, różniący się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Granice stref przebiegają wzdłuż południków odpowiadających długościom geograficznym 7°30’±n·15° (gdzie n - liczba naturalna) i na ogół są zgodne z granicami państwowymi. W Polsce obowiązuje czas strefowy środkowoeuropejski, o jedną godzinę późniejszy od czasu uniwersalnego

40 STREFY CZASOWE

41 CZAS URZEDOWY Czas urzędowy - umowny czas obowiązujący na jakimś obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego. Na morzu obowiązuje czas strefowy. Najczęściej ustala się go tak, by cała jednostka administracyjna miała jednakowy czas. W państwach o dużej rozciągłości równoleżnikowej na różnych obszarach może obowiązywać inny czas urzędowy. Czas urzędowy w Polsce: (czas środkowoeuropejski) - U + 1h. albo czas letni środkowoeuropejski U + 2h Czas zimowy = czas strefowy - 1h (nigdy nie obowiązywał w Polsce)

42 CZAS UNIWERSALNY Czas uniwersalny (ang. universal time, UT, Greenwich Mean Time, GMT) – astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich, (obecnie jest to dzielnica Londynu w Wielkiej Brytanii). Jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref.

43 ZADANIA

44 Zad 1. Ile jest stref czasowych?
24 48 360

45 Zad 2. Kiedy wg czasu słonecznego jest południe? Jak zajdzie słońce Kiedy jemy obiad Kiedy słońce góruje Kiedy słońce jest 48,27km nad ziemią

46 Zad. 3 Który to zegar słoneczny? A B C D.

47 Zad. 4 Kiedy w Polsce jest pierwsza w nocy, na Florydzie ludzie: a. Włączają wieczorynkę b. Chrapią w poduszkę c. Wychodzą do roboty d. Przygotowują podwieczorek

48 CZAS – CIEKAWSZA WERSJA FIZYKI

49 Czy zastanawiałeś się kiedyś ile CZASU potrzebuje włos, by urosnąć 1 cm?
Włos rośnie z prędkością 8* t= t= =555,5h t= t= ~23,14dni t= t= s

50 Jeśli jesteś ciekawy i chcesz wykonać inne obliczenia podajemy wzory w m/s:
Rosnący włos: 5* Rosnący grzyb na deszczu: 8* Lodowiec spływający z Alp: 5*

51 BIBLIOGRAFIA Ankieta opracowana przez naszą grupę
Informacje o czasie w historii i geografii- Wzory z czasem- „ZBIÓR ZADAN I PYTAŃ Z FIZYKI” – Stanisław Jaśkowiec

52 52


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google