Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja Wykład 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja Wykład 2."— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja Wykład 2

2 Protokoły warstwowe (1)
2-1 Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI.

3 Protokoły warstwowe (2)
2-2 Typowy komunikat od strony sieci.

4 Rozmowa między nadawcą i odbiorcą w warstwie łącza danych.
Warstwa łącza danych 2-3 Rozmowa między nadawcą i odbiorcą w warstwie łącza danych.

5 TCP w modelu klient-server
2-4 normalnie działanie protokołu TCP. TCP transakcyjne.

6 Protokoły oprogramowania warstwy pośredniej
2-5 Zmodyfikowany model wzorcowy komunikacji sieciowej.

7 Lokalne wywoływanie procedur
c = read(fd,buf,bytes); Przekazywanie parametrów w lokalnym wywoływaniu procedur: stos przed wywołaniem funkcji read stos w czasie wykonywania procedury

8 Namiastka klienta i serwera
Principle of RPC between a client and server program.

9 Kolejne kroki w RPC Procedura klienta (PK) wywołuje namiastkę klienta (NK) NK buduje komunikat i przesyła go do zdalnego SO (ZSO), blokuje się ZSO przekazuje komunikat namiastce serwera (NS) NS wywołuje procedure serwera (PS) PS wykonuje zadanie i zwraca wynik NS NS używa SO do wysłania komunikatu do NK SO klienta przekazuje komunikat do NK NK rozpakowuje komunikat i zwraca go do PK

10 Przekazywanie parametrów
2-8 Etapy wykonywanie zdalnych obliczeń za pomocą RPC

11 Specyfikowanie parameterów i generowanie namiastki
procedura odpowiadający jej komunikat.

12 Zasada używania drzwi w RPC.

13 Asynchroniczne RPC (1) 2-12 Interakcja w synchronicznym RPC
Interakcja w asynchronicznym RPC

14 Interakcja klienta i serwera za pośrednictwem 2 asynchronicznych RPC
Asynchroniczne RPC (2) 2-13 Interakcja klienta i serwera za pośrednictwem 2 asynchronicznych RPC

15 Tworzenie kodu klienta i serwera
2-14

16 Wiązanie klienta z serwerem
2-15 Wiązanie klienta do serwera w DCE.

17 Obiekty rozproszone 2-16 Ogólna organizacja obiektu zdalnego z pośrednikiem (proxy) po stronie klienta.

18 Wiązanie klienta z obiektem
Distr_object* obj_ref; // Deklaracja ogólnosystemowej referencji obj_ref = …; // Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonego obj_ref-> do_something(); // Niejawne wiązanie i wywołanie metody (a) Distr_object objPref; // Deklaracja ogólnosystemowej referencji Local_object* obj_ptr; // Deklaracja wskaźnika do obiektu lokalnego obj_ref = …; // Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonego obj_ptr = bind(obj_ref); // Jawne wiązanie i otrzymanie wskaźnika do proxy obj_ptr -> do_something(); // Wywołanie metody przy użyciu lokalnego pośrednika (b) (a) Wiązanie niejawne przy użyciu referencji globalnej (b) Wiązanie jawne przy użyciu referencji globalnej i lokalnej

19 Przekazywanie parametrów
2-18 Przekazywanie parametrów przez wartość lub referencję.

20 Model obiektu rozproszonego w DCE
2-19 Dynamiczny obiekt rozproszony w DCE Nazwane obiekty rozproszone

21 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (1)
2-20 Organizacja systemu komunikacji, w którym komputery są połączone za pośrednictwem sieci.

22 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3)
Komunikacja trwała w czasach poczty konnej.

23 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3)
2-22.1 Trwała komunikacja asynchroniczna Trwała komunikacja synchroniczna

24 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (4)
2-22.2 Przejściowa komunikacja asynchroniczna Przejściowa komunikacja synchroniczna z pokwitowaniem

25 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (5)
Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na dostarczeniu Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na odpowiedzi

26 Operacje elementarne na gniazdach w TCP/IP.
Sockety Berkeley (1) Operacja elementarna Znaczenie Socket Tworzy nowy punkt końcowy Bind Przypisuje gniazdu adres lokalny Listen Ogłasza gotowość akceptowania połączeń Accept Blokuje wywołującego do czasu rozpoczęcia połączenia Connect Próbuje aktywnie nawiązać połączenie Send Wysyła dane Receive Odbiera dane Close Zamyka połączenie Operacje elementarne na gniazdach w TCP/IP.

27 Wzorzec komunikacji połączeniowej z użyciem socketów.
Sockety Berkeley (2) Wzorzec komunikacji połączeniowej z użyciem socketów.

28 Interfejs przekazywania komunikatów (MPI)
Operacja elementarna Znaczenie MPI_bsend Dołącz komunikat wychodzący do lokalnego bufora nadawczego (c) MPI_send Wyślij komunikat i zaczekaj aż zostanie skopowiany do lokalnego lub zdalnego bufora (d), (e) MPI_ssend Wyślij komunikat i zaczekaj do rozpoczęcia pokwitowania (e) MPI_sendrecv Wyślij komunikat i zaczekaj do otrzymania odpowiedzi (f) MPI_isend Przekaż referencję do komunikatu wychodzącego i kontynuuj działanie MPI_issend Przekaż referencję do komunikatu wychodzącego i zaczekaj do rozpoczęcia pokwitowania MPI_recv Odbierz komunikat / Zablokuj dopóki bufor jest pusty MPI_irecv Sprawdź czy nadszedł komunikat, nie blokuj Niektóre z najbardziej intuicyjnych operacji przekazywania komunikatów w MPI

29 Model kolejkowania komunikatów (1)
2-26 4 kombinacje komunikacji luźno powiązanej przy użyciu kolejek

30 Model kolejkowania komunikatów (2)
Operacja elementarna Znaczenie Put Dołącz komunikat do kolejki Get Blokuj tak długo jak kolejka jest pusta, zwróć pierwszą wiadomość Poll Sprawdź czy w kolejce są komunikaty i pobierz pierwszy (bez blokowania) Notify Zainstaluj procedurę obsługi (callback), która będzie wywołana, gdy w kolejce pojawi się komunikat Podstawowy interfejs kolejki w systemie kolejkowania komunikatów.

31 Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (1)
Związek między adresowaniem na poziomie kolejki a adresowaniem na poziomie sieci

32 Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (2)
2-29 Ogólna organizacja systemu kolejkowania komunikatów za pomocą routerów.

33 Ogólna organizacja brokera komunikatów.
Brokerzy komunikatów 2-30 Ogólna organizacja brokera komunikatów.

34 General organization of IBM's MQSeries message-queuing system.
Example: IBM MQSeries 2-31 General organization of IBM's MQSeries message-queuing system.

35 Some attributes associated with message channel agents.
Channels Attribute Description Transport type Determines the transport protocol to be used FIFO delivery Indicates that messages are to be delivered in the order they are sent Message length Maximum length of a single message Setup retry count Specifies maximum number of retries to start up the remote MCA Delivery retries Maximum times MCA will try to put received message into queue Some attributes associated with message channel agents.

36 Message Transfer (1) The general organization of an MQSeries queuing network using routing tables and aliases.

37 Primitives available in an IBM MQSeries MQI
Message Transfer (2) Primitive Description MQopen Open a (possibly remote) queue MQclose Close a queue MQput Put a message into an opened queue MQget Get a message from a (local) queue Primitives available in an IBM MQSeries MQI

38 Setting up a stream between two processes across a network.
Data Stream (1) Setting up a stream between two processes across a network.

39 Setting up a stream directly between two devices.
Data Stream (2) 2-35.2 Setting up a stream directly between two devices.

40 An example of multicasting a stream to several receivers.
Data Stream (3) An example of multicasting a stream to several receivers.

41 Characteristics of the Input
Specifying QoS (1) Characteristics of the Input Service Required maximum data unit size (bytes) Token bucket rate (bytes/sec) Toke bucket size (bytes) Maximum transmission rate (bytes/sec) Loss sensitivity (bytes) Loss interval (sec) Burst loss sensitivity (data units) Minimum delay noticed (sec) Maximum delay variation (sec) Quality of guarantee A flow specification.

42 The principle of a token bucket algorithm.
Specifying QoS (2) The principle of a token bucket algorithm.

43 Setting Up a Stream The basic organization of RSVP for resource reservation in a distributed system.

44 Synchronization Mechanisms (1)
The principle of explicit synchronization on the level data units.

45 Synchronization Mechanisms (2)
2-41 The principle of synchronization as supported by high-level interfaces.


Pobierz ppt "Komunikacja Wykład 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google