Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Takagi – Sugeno – Kang’a - TSK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Takagi – Sugeno – Kang’a - TSK"— Zapis prezentacji:

1 Model Takagi – Sugeno – Kang’a - TSK
Baza reguł rozmytych: Zamiast zbioru reguł rozmytych w postaci stosowanej w modelach lingwistycznych, Takagi, Sugeno i Kang zaproponowali użycie reguł rozmytych postaci: (1) gdzie, są zbiorami rozmytymi, są wektorami parametrów rzeczywistych, jest wyjściem systemu odpowiadającym regule Ri a jego wejściem ; oraz i Zatem w modelu TSK rozważane są reguły, których przesłanka (część IF) stwierdzeniem rozmytym (fuzzy), ale których część THEN jest rzeczywista (crisp) – wyjście systemu jest rzeczywisto liczbową funkcją zmiennych wejściowych

2 W modelu TSK przyjmuje się aktualne wejścia typu singleton
Funkcje fi mają zwykle tą samą strukturę a różnią się parametrami w poszczególnych regułach Ri Funkcje fi mogą być funkcjami wektorowymi – ograniczymy się do funkcji skalarnych

3 Przecięcie zbiorów – t - norma
Dla wejścia rzeczywistego wektora , wyjście systemu jest średnią ważoną wartości (2) gdzie, waga wi określa ogólny stopień prawdziwości przesłanki reguły Ri dla danego wejścia i jest obliczana jako Przecięcie zbiorów – t - norma (3)

4 Prostym i praktycznie użytecznym jest afiniczna funkcja konkluzji; wówczas reguła Ri ma postać
Mówimy wówczas o afinicznym modelu TS Szczególnym przypadkiem tego modelu jest singletonowy model TS

5 Model afiniczny TSK - wnioskowanie
Średnia ważona

6 Ilustracja R1: IF x is A1 AND y is B1 THEN z1 = p1x + q1y + r1 R2: IF x is A2 AND y is B2 THEN z2 = p2x + q2y + r2

7 Jeżeli x jest MAŁY TO y = 0.1x + 6.4
Przykład: Jeżeli x jest MAŁY TO y = 0.1x + 6.4 Jeżeli x jest ŚREDNI TO y = -0.5x + 4 Jeżeli x jest DUŻY TO y = x - 2 System TSK jako nieliniowy interpolator pomiędzy liniowymi systemami statycznymi

8 Przykład:

9 Ciągły system rozmyty:
System TSK może być wykorzystany jako nieliniowy interpolator pomiędzy liniowymi systemami dynamicznymi Ciągły system rozmyty: Dyskretny system rozmyty:

10 W powyższych modelach:
Mij – zbiory rozmyte, r – liczba reguł - wektor wejścia - wektor stanu - wektor wyjścia - macierze współczynników - są znanymi zmiennymi przesłanek, które mogą być funkcjami zmiennych stanu, zakłóceń, czasu ,……

11 Wyjścia systemu: - ciągłego - dyskretnego

12 Model Tsukamoto Baza reguł rozmytych:
Zbiór reguł ma strukturę bazy reguł modelu lingwistycznego postaci: (1) Ci - zbiory rozmyte o monotonicznych funkcjach przynależności (malejące lub rosnące)

13 Przecięcie zbiorów – t - norma
Dla wejścia rzeczywistego wektora , wyjście systemu jest średnią ważoną wartości (2) gdzie, waga wi określa ogólny stopień prawdziwości przesłanki reguły Ri dla danego wejścia i jest obliczana jako (3) Przecięcie zbiorów – t - norma Wartość yi obliczana jest (4)

14 Ilustracja R1: IF x is A1 AND y is B1 THEN z = C1 R2: IF x is A2 AND y is B2 THEN z = C2

15 Przykład

16 Modele rozmyte mogą użyte do modelowania obiektu sterowanego i sterownika (regulatora)
Przykład Chcemy zbudować prosty regulator siły ciągu odkurzacza Przyjmujemy początkowo, że regulator powinien określać siłę ciągu w zależności od stopnia zakurzenia powierzchni odkurzanej – regulator: jedno wejście - Surface i jedno wyjście - Force Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia: Very Dirty, Dirty, Rather Dirty, Almost Clean, Clean Ustalamy wartości lingwistyczne wyjścia: Very Strong, Strong, Ordinary, Weak, Very Weak

17 Proponujemy tablicę reguł regulatora:
S(urface) F(orce) V(ery) D(irty) V(ery) S(trong) D S Pięć reguł RD O AC W C VW Krok następny: zdefiniowanie funkcji przynależności wartości wejścia i wyjścia – zadanie do samodzielnego rozwiązania

18 Modyfikacja regulatora: wprowadzenie drugiego wejścia – Surface Type
Ustalamy wartości lingwistyczne drugiego wejścia: Wood, Tatami, Carpet Proponujemy tablicę reguł regulatora: S C AC RD D VD ST Wo VW VW W O S Piętnaście reguł Ta VW W O S VS Ca W O O S VS F Krok następny: zdefiniowanie funkcji przynależności wartości wejścia i wyjścia – zadanie do samodzielnego rozwiązania

19 Chcemy zbudować regulator rozmyty stabilizujący prędkość samochodu
Przykład Chcemy zbudować regulator rozmyty stabilizujący prędkość samochodu Przyjmujemy, że regulator powinien określać siłę ciągu w zależności od uchybu prędkości i przyśpieszenia Pożądana prędkość: v0 = const Wejścia regulatora: Wyjście regulatora: Uchyb prędkości Prędkość pożądana Prędkość aktualna Siła ciągu Przyśpieszenie

20 Struktura układu sterowania
Prototypowanie układu sterowania w środowisku MATLAB/Siomulink

21 Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia Velocity Error (VE): Negative Error (NE), Zero Error (ZE), Positive Error (PE) Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia Acceleration (A): Negative Acceleration (NA), Zero Acceleration (ZA), Positive Acceleration (PA) Definiujemy funkcje przynależności ustalonych wartości wejść

22 Ustalamy wartości lingwistyczne wyjścia Engine Force: Minimum (Min), Normal, Maximum (Max)
Definiujemy funkcje przynależności ustalonych wartości wyjścia

23 Konstruujemy tablicę reguł (model) regulatora rozmytego
Dziewięć reguł Powierzchnia odpowiedzi regulatora rozmytego

24 Wyniki testowe prototypu regulatora rozmytego


Pobierz ppt "Model Takagi – Sugeno – Kang’a - TSK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google