Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy potrafimy obliczyć wartość wyjścia sieci znając wartości jej wejść? Tak, przy założeniu, że znamy aktualne wartości wag i progów dla poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy potrafimy obliczyć wartość wyjścia sieci znając wartości jej wejść? Tak, przy założeniu, że znamy aktualne wartości wag i progów dla poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Czy potrafimy obliczyć wartość wyjścia sieci znając wartości jej wejść?
Tak, przy założeniu, że znamy aktualne wartości wag i progów dla poszczególnych neuronów Dla uproszczenia, skupmy się dalej na sieciach o jednym wyjściu i jednym wejściu (SISO)

2 Wartość wyjścia sieci

3 Wartość wyjścia sieci - macierzowo

4 Wartość wyjścia sieci - macierzowo

5 Elementarna komórka jednowarstwowa
Czy potrafimy sobie wyobrazić jak działa sieć neuronowa? Zbudujmy przykładową sieć perceptronową , przy założeniu, że znamy aktualne wartości wag i progów dla poszczególnych neuronów Elementarna komórka jednowarstwowa (dwuwarstwowa)

6 Połączenie komórek elementarnych
.

7 Sieć dwuwarstwowa (trójwarstwowa) – narzędzie aproksymacji funkcji
Uproszczenia i wynik końcowy . Sieć dwuwarstwowa (trójwarstwowa) Sieć dwuwarstwowa (trójwarstwowa) – narzędzie aproksymacji funkcji

8 Przykład Weźmy dwuwarstwową (trójwarstwową) sieć o strukturze 1-2-1 Liczba wejść Liczba neuronów warstwy 1 Liczba neuronów warstwy 2 – liczba wyjść Funkcje aktywacji kolejnych warstw są następujące

9 Struktura sieci

10 Bieżące wartości wag i progów
Zakres zmian wejścia sieci

11 Składowe odpowiedzi sieci

12 Przykłady – funkcje jednej zmiennej; a funkcje większej liczby zmiennych?
x1 x2

13 x1 x2

14 Właściwości aproksymacyjne perceptronów wielowarstwowych
Odpowiednio skonstruowane sieci wielowarstwowe są uniwersalnymi aproksymatorami ! Podam twierdzenie, które zapewnia, że standardowa sieć wielowarstwowa z pojedynczą warstwą ukrytą składającą się z skończonej liczby neuronów jest uniwersalnym aproksymatorem

15 W 1989r. Funahashi udowodnił następujące twierdzenie
Niech będzie niestałą, ograniczoną i monotonicznie rosnącą funkcją. Niech ponadto będzie zbiorem zwartym i będzie rzeczywistowartościową funkcją na . Wówczas dla dowolnej wartości istnieją stała oraz stałe rzeczywiste takie, że spełnia

16 Sieć neuronowa Funahashi

17 Metody uczenia sieci neuronowych
W korzystaniu z sieci neuronowej można wyróżnić dwa etapy:  etap uczenia – w oparciu o przedstawiane sieci dane, sieć uczy się realizować zadanie dla którego została zbudowana  etap uogólniania – sieć realizuje zadanie dla którego została zbudowana dla danych które są jej przedstawiane Powinniśmy mieć miary oceny jakości każdego z tych etapów

18 Podstawowy podział metod uczenia to rozróżnienie pomiędzy uczeniem z nadzorem (supervised learning) i bez nadzoru (unsupervised learning)  W uczeniu z nadzorem występuje “nauczyciel”, który w fazie uczenia sieci, “mówi” sieci jak dobrze ona działa (uczenie z ukierunkowywaniem - reinforcement learning) lub jakie powinno być prawidłowe zachowanie sieci (uczenie z całkowitym nadzorem - fully supervised learning)

19 Proces uczenia z całkowitym nadzorem
 Posiadany pewien zbiór wektorów (wzorców) wejściowych sieci o liczebności Q, które zamierzamy wykorzystać w procesie uczenia sieci realizacji zadania – wektory te będziemy nazywać uczącymi wzorcami wejściowymi. Możemy z posiadanych wektorów utworzyć macierz wzorców wejściowych uczących P(atterns)

20 Proces uczenia z całkowitym nadzorem – c.d.
 Dla każdego wzorca wejściowego uczącego posiadamy wektor wyjściowy sieci jakim powinna ona odpowiedzieć na dany wzorzec wejściowy - wektor ten nazywamy wzorcem wyjściowym docelowym. Z wektorów tych możemy utworzyć macierz wzorców wyjściowych docelowych T(argets) Macierze P oraz T nazywamy zbiorami uczącymi - ich elementami są kolumny wzorców wejściowych oraz wzorców wyjściowych docelowych.

21 Proces uczenia z całkowitym nadzorem – c.d.
 Faktycznie sieć na każdy z wzorców wejściowych odpowiada wektorem wyjściowym, który będziemy nazywać wzorcem wyjściowym rzeczywistym – z wektorów tych możemy utworzyć macierz wzorców rzeczywistych A(nswers)

22 Proces uczenia z całkowitym nadzorem – c.d.
 Wektory z wejściowego zbioru uczącego są przedstawiane sieci w pewnej kolejności  Jeżeli wyjście sieci jest poprawne, to znaczy wzorzec rzeczywisty jest równy wzorcowi docelowemu, nie dokonywane są żadne zmiany wartości wag i progów  Jeżeli wyjście sieci nie jest poprawne, to znaczy wzorzec rzeczywisty nie jest równy wzorcowi docelowemu, wagi i progi są modyfikowane przy użyciu odpowiedniej reguły uczenia w taki sposób, aby minimalizować występujące różnice

23 Proces uczenia z całkowitym nadzorem – c.d.
 Pełne przejście przez wszystkie wzorce uczące nazywane jest epoką uczenia  Jeżeli takie pełne przejście zbioru uczącego zajdzie bez pojawienia się błędu lub pewna miara wszystkich pojawiających się błędów jest wystarczająco mała, uczenie uznaje się za zakończone - możemy wówczas powiedzieć, że zbiór uczący jest ,,znany" sieci lub "znany" z zadowalającą dokładnością  Jeżeli takie pełne przejście zbioru uczącego zajdzie z pojawieniem się błędu lub pewna miara wszystkich pojawiających się błędów nie jest wystarczająco mała, uczenie jest kontynuowane – rozpoczynamy kolejną epokę uczenia

24 Sprawdzenie zdolności uogólniania sieci
 Po zakończeniu procesu uczenia możemy podawać na wejście sieci wzorce nie pochodzące z uczącego zbioru wejściowego, to znaczy nie będące uczącym wzorcem wejściowym – w ten sposób możemy badać, czy sieć efektywnie uogólnia rozwiązywanie zadania, którego się uczyła na przykładach  Jeżeli tak, to na podany na wejście wzorzec powinna ona odpowiedzieć wzorcem wyjściowym równym lub bliskim wzorcowi docelowemu, który odpowiada wzorcowi wejściowemu bliskiemu podanemu wzorcowi  Jeżeli nie, to na podany na wejście wzorzec sieć odpowie wzorcem wyjściowym odległym od wzorca docelowego, który odpowiada wzorcowi wejściowemu bliskiemu podanemu wzorcowi


Pobierz ppt "Czy potrafimy obliczyć wartość wyjścia sieci znając wartości jej wejść? Tak, przy założeniu, że znamy aktualne wartości wag i progów dla poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google