Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób
Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej

2 Health Promotion is the process of enabling people to increase control over and improve their health. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego ulepszanie. „Karta Ottawska” PROMOCJA ZDROWIA

3 Wybrane działania Samorządu Województwa Łódzkiego:
Programy zdrowotne realizowane przez podmioty wyłonione w otwartym konkursie ofert realizowane przez jednostki podległe SWŁ, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu WŁ Konkurs Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat Badanie ankietowe na temat wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób

4 Profilaktyka gruźlicy
Problem epidemiologiczny - wysokie wskaźniki zapadalności i chorobowości na gruźlicę wśród mieszkańców województwa łódzkiego 2003 r. - Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc zlecony do realizacji powiatom (kwota wydatkowana na ten cel z budżetu WŁ: zł) r. - Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego realizowany przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach : zł liczba przeprowadzonych w tym okresie konsultacji lekarskich: zł liczba wstępnie zdiagnozowanych przypadków gruźlicy: 811 liczba wykrytych nowotworów płuc: 686

5 Profilaktyka Jaskry Cel: obniżenie liczby osób tracących wzrok z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry poprzez wczesne wykrycie choroby. Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry realizowany był w latach (w latach w ramach dotacji jednostek podległych SWŁ; od 2008 r. w formie otwartego konkursu). Populacja docelowa – osoby w wieku lat kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach : zł liczba przebadanych osób w tym okresie: liczba wykrytych przypadków jaskry: 1.311

6 W 2009 r. w ramach Programu, lekarze rozpoznali jaskrę w jej wczesnym stadium u 289 osób (9,95% populacji badanej). Ponadto, wykryto 17 przypadków w stadium zaawansowanym (0,59% ankietowanych). Poniższy wykres przedstawia najczęściej zgłaszane objawy wśród osób ze zdiagnozowaną jaskrą.

7 Profilaktyka cukrzycy typu 2
Adresatami Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 są osoby w wieku lat, u których do tej pory nie została rozpoznana cukrzyca. Program przewiduje przeprowadzenie u wszystkich uczestników konsultacji lekarsko – pielęgniarskich oraz wykonanie badań laboratoryjnych, oceniających gospodarkę węglowodanową. Program realizowany jest w bieżącym roku po raz pierwszy przez cztery placówki podległe SWŁ, które na ten cel otrzymały dotacje w łącznej kwocie zł.

8 Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia br. przebadano 418 osób.
U 21 osób zdiagnozowano cukrzycę (5% badanych), a u 90 (21,5% badanych) stan przedcukrzycowy.

9 Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób
Cel: zmniejszenie zachorowalności mieszkańców regionu łódzkiego na choroby stanowiące w populacji poważny problem zdrowotny. Wyodrębniono 3 działania: 1. Zdrowy mężczyzna – profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn w wieku 45 – 65 lat. Realizacja w czerwcu oraz wrześniu br. 2. Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 25 – 44 lat. Realizacja w październiku br. 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry dla osób w wieku lat. Realizacja w marcu i październiku br. Realizatorami wszystkich działań są placówki podległe SWŁ, które otrzymały na ten cel dotacje w łącznej wysokości zł.

10 Profilaktyka raka prostaty
W ramach akcji w czerwcu br. przebadano 247 mężczyzn. U 46 osób wykryto nieprawidłowości, 2 osobom zalecono dalszą diagnostykę.

11 Profilaktyka raka piersi
Akcja realizowana jest w październiku br. Środki ( zł) przekazane realizatorom umożliwią wykonanie badań USG piersi u 580 kobiet.

12 W ramach pierwszej edycji akcji, która odbyła się w marcu br
W ramach pierwszej edycji akcji, która odbyła się w marcu br. przebadano 264 osób. U 62 osób wykryto jaskrę we wczesnym stadium, 1 przypadek w stadium zaawansowanym oraz 11 przypadków innych chorób oczu.

13 Profilaktyka nowotworów górnych dróg oddechowych
Program wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych jest autorskim projektem WSS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Cel: obniżenie umieralności z powodu nowotworów górnych dróg oddechowych i zwiększenie odsetka wyleczonych, dzięki wczesnemu wykryciu zmian. Program oferuje bezpłatne konsultacje laryngologiczne osób w wieku lat. Dotacja z budżetu SWŁ dla WSS w Zgierzu na realizację Programu – zł.

14 Profilaktyka nowotworów jelita grubego
Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego jest autorskim projektem WSS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Cel: obniżenie umieralności z powodu raka jelita grubego, zwiększenie odsetka wyleczonych oraz edukacja populacji. Adresatami Programu są osoby w wieku lat oraz osoby w wieku lat, u których w rodzinie występowały przypadki raka jelita grubego. Program oferuje porady lekarskie obejmujące m.in. badanie per rectum oraz badanie kolonoskopowe jelita grubego. Dotacja z budżetu SWŁ dla WSS w Zgierzu na realizację Programu – zł.

15 Profilaktyka otępień i innych zaburzeń funkcji poznawczych
Program wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych jest autorskim projektem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Cel: wykrycie jak największej liczby osób we wczesnych etapach otępień w celu wdrożenia stosownego leczenia ograniczającego w czasie postęp choroby. Adresaci: osoby w wieku lat. Dotacja na realizację w.w Programu – zł.

16 Profilaktyka w populacji rozwojowej
Dlaczego warto? Zaburzenia ujawniające się w okresie rozwojowym utrzymują się zwykle w dalszych latach życia, ograniczając możliwości człowieka dorosłego, obniżając jego jakość życia oraz stanowiąc przyczynę przedwczesnej umieralności. Diagnostyka we wczesnym etapie rozwoju choroby niejednokrotnie umożliwia jej całkowite wyleczenie. Dostarczanie dzieciom i młodzieży informacji na temat prewencji chorób i promocji zdrowia utrwala w nich postawy i zachowania prozdrowotne, które przekazują kolejnym pokoleniom.

17 Profilaktyka wad wzroku i zeza u dzieci
Cel: zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku dzieci w wieku 4-5 lat z województwa łódzkiego. Program pn.: „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia-wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci” realizowany jest od 2007 r. w ramach otwartego konkursu ofert. Kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach : zł liczba przebadanych w tym okresie dzieci: 3.980 liczba dzieci, u których wykryto zaburzenia wzroku: 1.195

18 Odsetek dzieci przebadanych w 2009 r. według rozpoznania
lekarskiego przeprowadzonego w ramach Programu 17,28 13,63 28,05 27,86 6,91 7,41 7,11 9,02 3,66 3,21 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 % nieprawidłowa ostrość wzroku refrakcja nieprawidłowe ustawienie oczu widzenie obuoczne zmiany na dnie oka chłopcy dziewczynki

19 W 2010 r. (do 31.08) w ramach Programu przebadano 731 dzieci z województwa łódzkiego.
Zaburzenia wzroku stwierdzono u 294 dzieci.

20 Profilaktyka próchnicy
Cel: obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci 8-letnich z regionu łódzkiego. Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym realizowany jest od 2009 r. w ramach otwartego konkursu ofert. Program powstał we współpracy z WCZP w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim ds. stomatologii dziecięcej. kwota wydatkowana z budżetu WŁ w 2009 r.: ,50 zł liczba przebadanych dzieci: 1.159 liczba zalakowanych zębów: 3.383

21 Stan uzębienia mlecznego dzieci objętych Programem w 2009 roku - liczba zębów z próchnicą w badanej populacji

22 W 2010 r. (do 31.08) w ramach Programu przebadano 466 ośmiolatków, u których zalakowano łącznie zębów. Dla 6% badanych dzieci była to pierwsza w życiu wizyta u stomatologa.

23 Profilaktyka zaburzeń depresyjnych
Cel: zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji u dzieci. Program oferuje konsultacje z psychologiem oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (trening umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami) Adresatami Programu są uczniowie VI klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Program powstał we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w bieżącym roku po raz pierwszy.

24 Do 31 sierpnia br. w ramach Programu przebadano 217 uczniów VI klas.
Udział w zajęciach warsztatowych zaproponowano 73 dzieciom; u 23 osób wskazano konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia. Do tej pory odbyły się 2 cykle zajęć warsztatowych dla 2 grup 8-14 osobowych.

25 Dziękuję Państwu za uwagę.
Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi


Pobierz ppt "Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google