Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Plan prezentacji Idea uczenia się przez całe życie Uczenie się przez całe życie w Polsce Uczenie się przez całe życie w oczach studenta Podsumowanie

3 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Dzisiejsi studenci, pracodawcy, nauczyciele zadają sobie pytanie: jakie umiejętności będą cenione na rynku pracy w przyszłości? –Innowacje w przedsiębiorstwach powstają w wyniku współpracy wielu podmiotów gospodarczych –Do 2020 roku zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników zwiększy się dwukrotnie –Społeczeństwo krajów europejskich starzeje się –Rozwój nauki w coraz większym stopniu odbywa się międzydyscyplinarnie

4 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Idea uczenia się przez całe życie Europa będzie się rozwijać jedynie wtedy gdy optymalnie wykorzysta talenty i zdolności wszystkich swych obywateli Szkolnictwo wyższe należy widzieć w szerszej perspektywie uczenia się przez całe życie.

5 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Realizacja idei uczenia się przez całe życie Elastyczne ścieżki kształcenia Mechanizmy uznawania: –Dotychczasowego kształcenia –Kształcenia nieformalnego –Kształcenia pozaformalnego –Kwalifikacji uzyskanych poza EOSW Zapewnianie dostępu do szkolnictwa wyższego Przyznawanie punktów ECTS KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

6 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Jak ideom uczenia się przez całe życie odpowiada system szkolnictwa wyższego w Polsce? Uznawanie wykształcenia spoza obszaru szkolnictwa wyższego Elastyczne ścieżki kształcenia Uznawanie wcześniejszego wykształcenia Kompetencje absolwentów kluczowe dla przygotowania do uczenia się przez całe życie

7 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Uznawanie wykształcenia pozaformalnego i nieformalnego Polskie standardy kształcenia: –ECDL –Certyfikaty językowe Działalność w kołach naukowych Dodatkowe praktyki Działalność w organizacjach studenckich

8 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Elastyczne ścieżki kształcenia Funkcjonowanie systemu studiów trójstopniowych Funkcjonowanie punktów ECTS Mobilność

9 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Studia 3 stopniowe Trzy cykleTrzy cykle uczenia się licencjackie /magisterskie /doktoranckie Zdefiniowane kwalifikacjeZdefiniowane kwalifikacje odpowiadające cyklom odrębnośćPełna odrębność studiów pierwszego i drugiego stopnia- każdy cykl ma niezależnie przygotować do pracy zawodowej i do dalszego uczenia się Różne drogiRóżne drogi osiągania tych samych efektów uczenia się- dwoisty charakter studiów I stopnia na dowolnym kierunkuMożliwość kontynuacji studiów na II stopniu na dowolnym kierunku Upowszechnienie uczenia sięUpowszechnienie uczenia się w III cyklu (doktorskim) jako realizacja strategii lizbońskiej : stworzenie w Europie najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej w skali globalnej gospodarki opartej na wiedzy.

10 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich ECTS całkowitego nakładu pracy efektów uczenia sięECTS to system oparty na ustaleniu całkowitego nakładu pracy studenta, niezbędnego dla uzyskania założonych efektów uczenia się. Plany studiów i programy nauczania porównywalne w ramach całego EOSW. Wyraźnie i jednoznacznieWyraźnie i jednoznacznie określone efekty uczenia się dla każdego przedmiotu, jako podstawa do obliczenia całkowitego nakładu pracy studenta. obejmuje wszystkie formyNakład pracy studenta obejmuje wszystkie formy (zajęcia w uczelni, pracę w domu, egzaminy i zaliczenia, etc.). uznawane w różnych okresach życiaTransfer i akumulacja : punkty ECTS otrzymane po ukończeniu zdefiniowanej jednostki programowej mogą być przenoszone z uczelni do uczelni oraz akumulują się, czyli są uznawane w różnych okresach życia, różnych uczelniach, krajach, a także w systemach uczenia się na odległość i uczenia się przez całe życie.

11 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Mobilność Punkty są rozpoznawane, ale nie uznawane. Oznacza to, że punkty są zaliczone, ale dopisywane są do dyplomu jako zdobyte extra nie zaś akumulowane. Ograniczony wybór zajęć na zagranicznej uczelni tylko do takich które gwarantują osiągnięcie identycznych efektów kształcenia jak przedmioty na rodzimej uczelni. Konieczność zdawania dodatkowych egzaminów po powrocie do kraju. Wynikające z przekonania że przedmioty realizowane w innym kraju nie mogą być warte tyle samo co na rodzimej uczuleni MOBILITY WINDOW

12 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Uznawanie dotychczasowego kształcenia Student z innej uczelni Student który zmienia tryb studiów Student będący absolwentem innego kierunku studiów

13 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Przygotowanie do uczenia się przez całe życie –Zapewnianie absolwentom kompetencji generycznych –Kształcenie w zakresie kompetencji na rzecz rynku pracy, –Przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim, –Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy) –Rozwój osobowy kształconych

14 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Przygotowanie do uczenia się przez całe życie Zmiana sposobu realizacji praktyk Zmiany w programach studiów Uwzględnienie samodzielnie podejmowanych działań podejmowanych w celu podnoszenia swoich kompetencji

15 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Kształcenie nakierowane na studenta WykorzystaniemożliwościWykorzystanie potencjału i możliwości jednostki Aktywność i samodzielnośćAktywność i samodzielność studentów we własnym uczeniu się, konstruowaniu własnych znaczeń, pojęć, w pracy nad sobą, w wielostronnym rozwijaniu swojej osobowości. Współpraca, dialogWspółpraca, dialog pomiędzy studentem i nauczycielem OdpowiedzialnośćOdpowiedzialność nie tylko po stronie nauczyciela, ale równocześnie studenta.

16 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Inne zagadnienia Walidacja efektów uczenia się Pośrednie krótkie cykle kształcenia

17 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Ucz się i pracuj a dojdziesz do celu bo takim sposobem doszło już wielu

18 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system szkolnictwa wyższego w kontekście idei uczenia się przez całe życi e Gdańsk 11 grudnia 2009 Przemysław Rzodkiewicz Zespół Ekspertów Bolońskich Podsumowanie Nowa kultura i tradycje akademickie Nowa filozofia kształcenia Główne zmiany polegają na: –Na przejściu od nauczania do uczenia się –Na myśleniu o procesie kształcenia w kategoriach efektów kształcenia a nie treści programowych.


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Polski system."

Podobne prezentacje


Reklamy Google