Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieustalony dopływ do studni (oraz do zespołu studni)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieustalony dopływ do studni (oraz do zespołu studni)"— Zapis prezentacji:

1 Nieustalony dopływ do studni (oraz do zespołu studni)

2 Parametry hydrogeologiczne 0,, k hR m
Q0 Statyczna linia ciśnień (t = 0) S(t1) S(t2) Położenie linii ciśnień po czasie t1 > 0 Położenie linii ciśnień po czasie t2 > t1 Parametry hydrogeologiczne 0,, k hR m T = k·m (wodoprzewodność warstwy)  = 0·m (współczynnik zasobności) r =0 r

3 Równanie różniczkowe - potencjał Giryńskiego, [L2] r – odległość, [L]
= 0·m współczynnik zasobności warstwy wodonośnej 0 – współczynnik zasobności sprężystej [L-1] m – miąższość warstwy wodonośnej [L] T = k·m – wodoprzewodność warstwy wodonośnej, [L2T-1] k – współczynnik filtracji [LT-1] t – czas, [T]

4 Rozwiązanie Theisa Warunki brzegowe i początkowe:
W(u) – funkcja charakterystyczna studni  = (stała Eulera)

5 Wykres funkcji charakterystycznej studni - W(u)

6 Rozwiązanie Theisa-Jacoba
Uproszczenie rozwiązanie Theisa dla długiego czasu pompowania (u<0.05)

7 Wyznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej na podstawie wyników próbnego pompowania studni

8 Przykłady węzłów hydrogeologicznych
Krzyżowy Prostokątny Prosty studnia otwór obserwacyjny (piezometr)

9 Metoda Theisa (1) Wykres funkcji charakterystycznej studni - W(u)

10 Metoda Theisa (2) Zależność depresji w otworze obserwacyjnym (s) od 1/t na podstawie danych pomiarowych

11 Metoda Theisa (2) Nałożenie wykresu danych pomiarowych (kolor czarny) i krzywej wzorcowej (kolor niebieski) oraz wybór punktu arbitralnego Odczytano: u = W(u) = 2.547 1/t = 10 d-1 S = 0.89 m Punkt arbitralny

12 Metoda Theisa (3) Dane: Q0 = 10 m3/h = 240 m3/d r = 6 m m = 12 m Odczytano z wykresów: u = W(u) = 2.547 1/t = 10 d-1 S = 0.89 m Obliczenie wartości parametrów hydrogeologicznych według rozwiązania Theisa

13 Metoda Theisa–Jacoba (1) – wzory
s = A + Bx lgt

14 Metoda Theisa–Jacoba (2) – wykres depresji w funkcji czasu

15 Metoda Theisa–Jacoba (3) – obliczenie parametrów
Dane: Q0 = 10 m3/h = 240 m3/d r = 6 m m = 12 m Odczytano z wykresu: B = 0.74 m ts=0 = 0.15 h Obliczenie wartości parametrów hydrogeologicznych według rozwiązania Theisa-Jacoba

16 Porównanie wyników wyznaczenia parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej metodą Theisa i Theisa–Jacoba Parametr Metoda Theisa Metoda Theisa-Jacoba Współczynnik filtracji [m/s] 5.28 10-5 5.73 10-5 Współczynnik zasobności sprężystej [m-1] 2.29 10-3 1.92 10-3

17 Obliczenia depresji wywołanej eksploatacją zespołu studni w warunkach nieustalonych
1. Przy pompowaniu krótkotrwałym (u > 0.05) należy korzystać z rozwiązania Theisa, stosując zasadę superpozycji: 2. Przy pompowaniu długotrwałym (u < 0.05) można wykorzystać rozwiązanie Theisa–Jacoba, stosując zasadę superpozycji:


Pobierz ppt "Nieustalony dopływ do studni (oraz do zespołu studni)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google