Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie programów kształcenia zgodnie z wymogami KRK – Spotkanie dyskusyjne 1.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie programów kształcenia zgodnie z wymogami KRK – Spotkanie dyskusyjne 1.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie programów kształcenia zgodnie z wymogami KRK – Spotkanie dyskusyjne 1.06.2012

2 Wyjaśniająca – próba udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania, powstałe wskutek prac w komisjach programowych Kreująca- wymiana opinii oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z dostosowaniem programów kształcenia do wymogów KRK Integrująca – wypracowanie wspólnych dobrych praktyk w skali uczelni Transformacyjna - przeniesienie trafnych i udanych rozwiązań wypracowanych w jednej jednostce (Instytucie, Wydziale) na inne jednostki organizacyjne Funkcje spotkania 1.06.2012

3 1.Zagadnienie związku kierunku z misją i strategią rozwoju uczelni; 2. Efekty kształcenia dla programu: * sposób sformułowania efektów kształcenia; * formułowanie komentarzy pod tabelą odniesień efektów kształcenia dla programu z efektami obszarowymi w zakresie: - braku odniesienia się do któregoś z efektów; - użycia efektów kształcenia z innego obszaru; * sposób umieszczenia w tabeli efektów kształcenia dla specjalności i próba pogodzenia ich unikalności z wymogiem zapewnienia każdemu studentowi uzyskującemu tytuł (niezależnie od wybranej specjalności) osiągnięcia tych samych efektów kształcenia; 3. Prezentacja efektów kształcenia w matrycy i poziom realizacji efektu w danym module (mierzony ilością plusów w matrycy); 4. Sposób wyliczania sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program; 5. Język obcy i WF w planie studiów i odpowiednie przypisanie punktów ECTS tym przedmiotom; 6. Język obcy na studiach drugiego stopnia– możliwe rozwiązania problemu zapewnienia absolwentowi studiów drugiego stopnia osiągnięcia poziomu językowego B2+; 7. Wieloobszarowość kierunku studiów 8. … GŁÓWNE PROBLEMY/ OBSZARY DYSKUSJI 1.06.2012

4 Sekcja Jakości Kształcenia nr tel: 17 872 10 45 email: sekjk@univ.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Tworzenie programów kształcenia zgodnie z wymogami KRK – Spotkanie dyskusyjne 1.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google