Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd."— Zapis prezentacji:

1 Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd.
Wykład V Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd. • Dyfuzja i unoszenie nośników • Prąd wstrzykiwania, długość drogi dyfuzji • Gradienty quazi-poziomów Fermiego

2 Główne mechanizmy transportu prądu :
dyfuzja jako wynik gradientu koncentracji dryft (unoszenie) w wyniku istnienia pola elektrycznego Dyfuzja nośników: jakikolwiek gradient n lub p powoduje ruch nośników z obszaru o wyższej koncentracji do obszaru o niższej koncentracji Proces dyfuzji zachodzi w wyniku chaotycznego ruchu termicznego i zderzeń z siecią oraz z domieszkami

3 Strumień cząstek poruszających się w wyniku dyfuzji:
Dyfuzja nośników Strumień cząstek poruszających się w wyniku dyfuzji: nazywa się współczynnikiem dyfuzji elektronów Prąd dyfuzyjny na jednostkę powierzchni = (strumień cząstek) x (ładunek nośników)

4 Jeśli dodatkowo istnieje pole elektryczne:
Całkowita gęstość prądu : J(x) = Jn(x) + Jp(x)

5 Dyfuzja i unoszenie nośników - przykład
Uwaga: nośniki mniejszościowe mogą dawać istotny wkład do prądu dyfuzyjnego ( gradienty!) , zaś zwykle niewielki do prądu unoszenia (~ do koncentracji).

6 Diagram pasmowy i pole elektryczne
Ruch nośników w polu elektrycznym : Natężenie pola elektrycznego:

7 Złącze półprzewodnikowe
W stanie równowagi gradient poziomu Fermiego jest równy zeru!

8 - Szybkość przejścia z 1 do 2 : Szybkość przejścia z 2 do 1 :
Dla energii E, szybkość przejścia elektronów ze stanu 1 do stanu 2 jest ~ do liczby stanów zajętych o energii E w materiale 1 razy liczba stanów pustych o energii E w materiale 2 : - Szybkość przejścia z 1 do 2 : Szybkość przejścia z 2 do 1 : w stanie równowagi : a stąd: więc : - zatem : A więc w stanie równowagi gradient poziomu Fermiego jest równy zeru!

9 W stanie równowagi, prze półprzewodnik nie płynie prąd
W stanie równowagi, prze półprzewodnik nie płynie prąd ! Zatem jeśli na skutek fluktuacji nastąpi przepływ prądu dyfuzyjnego to natychmiast pojawia się pole elektryczne, które niweluje ten prąd. Prąd dziurowy w stanie równowagi, Ponieważ to W stanie równowagi oraz Stąd otrzymuje się relację Einsteina : uwaga :

10 Współczynnik dyfuzji i ruchliwość nośników w półprzewodnikach samoistnych w T= 300K.
Ge 100 50 3900 1900 Si 35 12.5 1350 480 GaAs 220 10 8500 400

11 Dyfuzja i rekombinacja ; Równanie ciągłości
Analizując procesy dyfuzji do tej pory zaniedbywana była rekombinacja. Tymczasem musi być brana pod uwagę przy analizie transportu prądu, gdyż prowadzi do zmiany dystrybucji nośników. Rozważmy prąd wchodzący i wychodzący z elementu objętości ∆xA.

12 Równania ciągłości dla elektronów i dziur
• szybkość wzrostu ilości dziur = [wzrost koncentracji w elemencie objętości (xA)] – [szybkość rekombinacji] Jeśli , zmianę prądu można zapisać w postaci różniczki: Są to równania ciągłości, odpowiednio dla dziur i elektronów

13 Równania ciągłości dla elektronów i dziur
Jeśli założyć, że nie ma prądu unoszenia : Są to równania opisujące proces dyfuzji, któremu towarzyszy proces rekombinacji. i podobnie dla dziur:

14 Stan stacjonarny Można przejść do różniczek zupełnych, bo w stanie stacjonarnym nie ma zależności od czasu Długość dyfuzji dla elektronów Długość dyfuzji dla dziur

15 (rozwiązanie ogólne) Przykład Długość dyfuzji dla elektronów
Długość dyfuzji dla dziur (rozwiązanie ogólne) Przykład Załóżmy, że dziury są wstrzykiwane w x = 0, i koncentracja dziur Jest utrzymywana na stalym poziomie, tak, że p(x=0) = Δp. Wówczas z war. brzegowych : p(x) = 0  C1 = 0 i C2 = Δp, oraz

16 Na skutek rekombinacji, wstrzyknięta nadmiarowa koncentracja dziur maleje wykładniczo ze wzrostem x. Długość dyfuzji (Lp), odpowiada odległości przy której nadmiarowa koncentracja dziur spada do wartości 1/e z wartości (Δp) . Wstrzyknięcie dziur w x = 0, prowadzi do rozkładu stacjonarnego p(x) i prądu dyfuzyjnego Jp(x).

17 Procesy unoszenia i dyfuzji nośników są równoważne przestrzennej
Gradienty quasi-poziomów Fermiego W stanie równowagi gradEF = 0. Pojawienie się prądu unoszenia i dyfuzji prowadzi do gradientów quasi-poziomów Fermiego: Procesy unoszenia i dyfuzji nośników są równoważne przestrzennej zmianie quasi-poziomów Fermiego zmodyfikowane prawo Ohma


Pobierz ppt "Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google