Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ku nowej ekonomii politycznej Shigeto Tsuru Pracę wykonała: Anna Kur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ku nowej ekonomii politycznej Shigeto Tsuru Pracę wykonała: Anna Kur."— Zapis prezentacji:

1 Ku nowej ekonomii politycznej Shigeto Tsuru Pracę wykonała: Anna Kur

2 Czy ekonomia polityczna ma znaczenie w rozwiązaniu problemów współczesnej gospodarki? A może ekonomia polityczna nigdy wcześniej nie była tak potrzebna, jak w dzisiejszych czasach?

3 Założenia ekonomii klasycznej: - niewidzialna ręka rynku; - laissez-faire, czyli pozostawienie spraw własnemu biegowi Podstawowe warunki: Ceny, stawki płac, stopy procentowe nie podlegają manipulacjom; Występuje suwerenność konsumenta; Efekty zewnętrzne można uznać za nieistotne

4 Ceny, stawki płac, stopy procentowe nie podlegają manipulacjom Argumenty przeciw: Istnieje praktyka cen administrowanych; Występuje często sztywność stawek płac i stóp procentowych.

5 Występuje suwerenność konsumenta Argumenty przeciw: Konsument ma często trudności w podjęciu decyzji, co jest dla niego najlepsze; Dostawca dysponuje środkami służącymi do namawiania konsumenta do kupna ich produktu; Wiedza o wadach produktu zwykle leży po stronie dostawcy, a nie konsumenta.

6 Efekty zewnętrzne można uznać za nieistotne Argumenty przeciw: Negatywne efekty zewnętrzne, powodowane przez wzrost gospodarczy, są trudne do opanowania; Podjęcie internalizacji efektów zewnętrznych wiąże się ze znacznym ryzykiem ze względu na trudności w obliczeniach

7 Kierunki działań według ekonomii politycznej Ekonomiści powinni: zacząć formułować sądy normatywne; Rozszerzyć zakres badań na inne sfery życia społecznego, wykorzystując przy tym dorobek innych dyscyplin, jak socjologia, filozofia, polityka.

8 Na czym powinni skupić się współcześni ekonomiści według zaleceń ekonomii politycznej? Problem sprawiedliwego podziału; Znaczenie GNP z punktu widzenia dobrobytu; Problem pracy, która nie przynosi przyjemności.

9 Problem sprawiedliwego podziału Normatywne rozwiązanie: Określić koszyk minimów obywatelskich i zapewnić go każdemu obywatelowi, poprzez: - zagwarantowanie dochodu; - świadczenia w naturze.

10 Znaczenie GNP z punktu widzenia dobrobytu Normatywny cel: Zastanowić się, czy GNP można nazwać wskaźnikiem dobrobytu dla wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych; Pamiętać, że wytwarzane w procesie produkcji szkody nie są odpowiednio ujmowane w mierniku GNP.

11 Problem pracy, która nie przynosi przyjemności Obecnie działalność produkcyjna, coraz częściej, nie wzbogaca człowieka, ale go wyczerpuje; Nowoczesna technika człowieka z odczuwania przyjemności i zadowolenia z wykonywanej pracy.

12 Ekonomia polityczna – nowe spojrzenie na współczesną gospodarkę Ekonomia głównego nurtu: - prawa ekonomiczne są uniwersalne; - autonomiczny mechanizm rynkowy. Ekonomia polityczna: - istotny kontekst społeczno-polityczny w badaniu procesów gospodarczych; - kierowanie gospodarki ku normatywnym celom, odwołanie się do wartości;


Pobierz ppt "Ku nowej ekonomii politycznej Shigeto Tsuru Pracę wykonała: Anna Kur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google