Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY"— Zapis prezentacji:

1 TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY
PREZENTACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU „NASZEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO” AUTORSTWA P. ZIELONKI

2 NOWE SPOJRZENIE NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ LUDZI
DWIE CZĘŚCI TEORII: FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI ZOSTAJE UTOŻSAMIONA Z FUNKCJĄ WARTOŚCI Z ODPOWIEDNIO PRZYPISANYMI WAGAMI DECYZYJNYMI. EV =  W(Pi)V(Oi) EV – OCZEKIWANA FUNKCJA WARTOŚCI, W(Pi) – WAGI DECYZYJNE, V(Oi) – FUNKCJA WARTOŚCI.

3 WARTOŚĆ ROZUMIANA JEST W KATEGORIACH ZYSKÓW I STRAT (CZYLI ODCHYLEŃ W OBIE STRONY OD JAKIEGOŚ PUNKTU ODNIESIENIA)

4 KRZYWA WARTOŚCI DLA ZYSKÓW I STRAT WG. KAHNEMANA I TVERSKY’EGO
FUNKCJA WARTOŚCI STRATY ZYSKI -1000 € +1000 € KRZYWA WARTOŚCI DLA ZYSKÓW I STRAT WG. KAHNEMANA I TVERSKY’EGO

5 Z EMPIRYCZNIE USTALONEJ FUNCJI WARTOŚCI WYNIKA, IŻ STATYSTYCZNIE LUDZIE MAJĄ WIĘKSZĄ AWERSJĘ DO STRAT, NIŻ SKŁONNOŚĆ DO ZYSKÓW (TZN. STRATA OKREŚLONEJ WARTOŚCI BARDZIEJ BOLI, NIŻ CIESZY UZYSKANIE TEJ SAMEJ WARTOŚCI).

6 PROBLEM 1. BADANI POSZENI BYLI O DOKONANIE WYBORU POMIĘDZY:
50% SZANSA NA WYGRANIE 1000 USD, PEWNA WYGRANA W WYSOKOŚCI 500 USD. OKOŁO 80% RESPONDENTÓW OPOWIEDZIAŁO SIĘ ZA OPCJĄ B.

7 PROBLEM 2. TYM RAZEM BADANI POSZENI BYLI O DOKONANIE WYBORU POMIĘDZY:
50% SZANSA NA STRATĘ 1000 USD, PEWNA STRATA W WYSOKOŚCI 500 USD. W TYM PRZYPADKU PRZEWAŻAJĄCA LICZBA RESPONDENTÓW OPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA LOTERIĄ A.

8 TEORIA PERSPKTYWY PRZEWIDUJE, ŻE PREFERENCJE DECYDENÓW BĘDĄ ZALEŻAŁY OD TEGO, JAK SFORMUŁOWANY ZOSTANIE PROBLEM. PROBLEM MOŻE ZOSTAĆ RÓŻNIE PRZEDSTAWIONY I W ZALEŻNŚCI OD TEGO, STANOWISKO LUDZI WOBEC PROBLEMU MOŻE PRZYBRAĆ RÓŻNĄ POSTAĆ.

9 EKSPERYMENT PRZEDSTAWIAJĄCY EFEKT PUNKTU ODNIESIENIA (REFERENCE POINT EFFECT)

10 DUGA CZĘŚĆ TEORII PERSPEKTYWY DOTYCZY SPOSOBU W JAKI LUDZIE SZACUJĄ WARTOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTW POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ. ZAMIAST FUNKCJI PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZOSTAJE WPROWADZONA FUNKCJA WAG DECYZYJNYCH (WAGI DECYZYJNE NIE ZAWSZE ODPOWIADAJĄ PRAWDOPODOBIEŃSTWU)

11 TEORIA PERSPEKTYWY TWIERDZI, IŻ LUDZIE NIE DOSZACOWUJĄ ŚREDNICH I WYSOKICH PRAWDOPODOBIEŃSTW, NATOMIAST PRZECENIAJĄ NISKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA.

12 FUNKCJA WAG DECYZYJNYCH
WAGI DECYZYJNE FUNKCJA WAG 45° PRAWDOPODOBIEŃSTWO FUNKCJA WAG DECYZYJNYCH

13 ŚREDNIE I WYSOKIE WARTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA AWERSJA DO RYZYKA
TYPOWY STOSUNEK LUDZI DO RYZYKA DLA STRAT I DLA ZYSKÓW, PRZY ŚREDNIM I WYSOKIM ORAZ BARDZO NISKIM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYPŁATY ZYSK STRATA ŚREDNIE I WYSOKIE WARTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA AWERSJA DO RYZYKA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA BARDZO NISKIE WARTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA

14 EFEKT PEWNOŚCI WEDŁUG TEPRII PERSPEKTYWY, JEŚLI NA JAKIEJŚ SPRAWIE BARDZO NAM ZALEŻY, DUŻO JESTEŚMY W STANIE DOPŁACIĆ BY ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUKCESU Z 99% DO 100%, CHOCIAŻ RÓŻNICA WYNOSI TYLKO 1%.


Pobierz ppt "TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google