Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Spotkania, które łączą…”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Spotkania, które łączą…”"— Zapis prezentacji:

1 „Spotkania, które łączą…”
Innowacje pedagogiczne Publiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku Trzy w jednym: „Spotkania, które łączą…” Autor: Katarzyna Krukowska, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

2 To rozwiązanie programowe,
organizacyjne i metodyczne, dotyczące relacji między uczniami, uczniami i rodzicami, a także dające możliwość kontaktu z samym sobą, swoim wnętrzem. To działania skierowane: do klasy, małej grupy i rodziców. Spotkania, które łączą…

3 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla młodzieży borykającej się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi 2) Istota więzi znajduje się w sercu - Akademia Rodzica 3) W naszej klasie- spotkania, które łączą - program dla klas pierwszych integracyjnych

4 „Nie należy próbować opowiadać komuś jak wygląda świat ze szczytu góry
„Nie należy próbować opowiadać komuś jak wygląda świat ze szczytu góry. Należy go wziąć za rękę, wejść pod górę W drodze razem spocić się, zmęczyć i na koniec pokazać mu to, czego słowem nie da się opisać.” Antoni de Saint – Exupéry Życie jest wędrówką do doskonałości, a my podróżnikami. Każda wędrówka wymaga dobrego przewodnictwa.

5 Nauczyciel Wychowawca.
Dobry przewodnik jest: - liderem - katalizatorem energii - entuzjastą - budowniczym charakteru - ekonomistą uczuć Taki może być Rodzic, taki może być Nauczyciel Wychowawca.

6 Uczeń w zespole klasowym
„W naszej klasie spotkania, które łączą ” – program dla uczniów klas pierwszych integracyjnych.

7 Uzasadnienie potrzeby innowacji:
- uczniowie rozpoczynający naukę narażeni są na różne sytuacje trudne - chcemy to zminimalizować - grupa odgrywa w tym wieku rolę szczególną i istotna jest panująca w niej atmosfera - pomagamy zbudować wzajemne zaufanie, co spotęguje poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie - w dobrze zintegrowanym zespole klasowym - realizowanie zadań dydaktycznych przychodzi łatwiej - pomagamy stworzyć dobrą atmosferę, która jest gwarantem dobrej pracy - w szkole można odnieść wiele sukcesów - uczniowie chcą być zauważeni i docenieni, pragną mieć przyjaznych świadków sukcesów, a jeśli poniosą porażkę- potrzebują wsparcia, pomocy - to jest możliwe w silnym zespole

8 Cele innowacji pedagogicznej:
zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z nową sytuacją szkolną wzmacnianie zdolności do zabawy i radości - odreagowanie emocjonalne - kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się, dostrzegania i rozpoznawania emocji, dostrzegania i spełniania potrzeb, akceptowania własnych ograniczeń, wzmacniania poczucia własnej wartości, wzmacniania zaufania, rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy

9 Treści: - integracja zespołu klasowego - normy i zasady bycia razem
- samopoczucie w klasie i w szkole - uczniowskie umiejętności prospołeczne - akceptacja siebie i innych ludzi - wspólne świętowanie - wartości, dla których warto żyć - rozmowa - podstawą dobrych relacji z ludźmi - emocje i uczucia - udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych - relaksacja

10 Spodziewane efekty: -dobre samopoczucie w klasie i w szkole
-poczucie przynależności do grupy -obniżenie poziomu lęku i niepokoju związanego z różnymi sytuacjami w nowej szkole -podniesienie poczucia własnej wartości, a w konsekwencji wzrost samodzielności i wytrwałości w działaniu -lepsze rozumienie zachowań własnych i innych ludzi -satysfakcjonujące relacje interpersonalne - wrażliwość, empatia, szczerość i otwartość w kontaktach z innymi

11 Uczeń w małej grupie Socjoterapia, jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla młodzieży borykającej się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

12 Uzasadnienie potrzeby innowacji:
występowanie zaburzeń zachowania wśród młodzieży, utrudniających kontakty społeczne zagubienie jednostki uczniowie nadpobudliwi, przejawiający nasilone zachowania agresywne - niewydolność wychowawcza rodziny

13 Cele innowacji pedagogicznej:
stworzenie młodzieży doświadczeń korygujących sądy urazowe uczestników zaspakajanie potrzeb emocjonalnych wprowadzenie nowych form zachowań umożliwiających lepsze funkcjonowanie w życiu

14 Kroki: Diagnoza- Rozmowy z uczniami i rodzicami. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas. Analiza dokumentacji z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 2) Organizacja grupy socjoterapeutycznej. 3) Projektowanie zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczestników, zaspakajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb, podejmowanie zadań ważnych dla określonej grupy. 4) Praca z grupą.

15 Nasze grupy: Program „Port- moje bezpieczne miejsce” wśród uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym- 5 osób Program „Odnaleźć siebie- budowanie poczucia własnej wartości u młodzieży” – 6 osób Program „W życiu możesz wybierać” – 8osób - Program „ Można inaczej” (interwencyjny)– 8osób

16 Spodziewane efekty: zniwelowanie zaburzeń zachowania u uczestników ujawniających się w relacjach z dorosłymi, rówieśnikami, w stosunku do realizacji zadania i odbioru własnej osoby odreagowanie emocjonalne nabycie nowych umiejętności prospołecznych

17 Rodzic ucznia Istota więzi znajduje się w sercu - Akademia Rodzica.
Istota więzi znajduje się w sercu - Akademia Rodzica. Tylko szczęśliwi rodzice, mogą wychować szczęśliwe dzieci.

18 Uzasadnienie potrzeby innowacji:
bezradność i zagubienie w roli rodzica poszukiwanie wsparcia emocjonalnego - budowanie relacji rodzic - dziecko

19 Cele innowacji pedagogicznej:
przyjrzenie się problemom, trudnościom, jakie występują w rodzinach wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z nastolatkiem pomoc rodzicom w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka rozwijanie świadomości własnych emocji rodziców, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka -doskonalenie umiejętności empatycznego stylu komunikowania się

20 Treści: świat nastolatka, świat rodzica
granice - papierek lakmusowy całego systemu rodzinnego emocje i uczucia rozmowa z serca płynąca - sposoby na dobry dialog z nastolatkiem problemy i konflikty - godzina szczerości w rodzinie - mądre wspomaganie dorastających - dojrzałe rozwiązania

21 Spodziewane efekty: rodzice otrzymają wsparcie emocjonalne i fachową wiedzę, którą wykorzystają w relacjach z dziećmi - pogłębią się pozytywne relacje między rodzicami i dziećmi, oparte na wzajemnej trosce i poczuciu człowieczeństwa każdej ze stron

22 „Z tego może się zrodzić zwykła rozmowa
kochających dzieci dorosłych na temat tego, jak ułatwić im wchodzenie w dorosłość i jak pomóc sobie, by móc lepiej pomagać dzieciom.” I. Majewska- Opiełka

23 Sposoby ewaluacji obserwacja i informacje zwrotne

24 Z każdej wędrówki rodzą się, jakieś refleksje, przemyślenia,
Z każdą klasą, z każdym uczniem trzeba wędrować inaczej - choć podążamy w tym samym kierunku ku dobru, pięknu, miłości. Z każdej wędrówki rodzą się, jakieś refleksje, przemyślenia, wypracowane metody, które warto powielać.

25 Co jest ważne i dobrze rokuje?
- Uczniowie chętnie przychodzą po lekcjach na spotkania socjoterapeutyczne Rodzice chętnie przychodzą na zajęcia psychoedukacyjne Uczniowie w klasach dobrze czują się w swoich zespołach

26 Czas na refleksje – co jest już widoczne
W relacjach dziecko – rodzic Rozmowy coraz spokojniejsze, z dobrymi słowami – w miejsce krzyku, krytyki, szukania winnych 2) Coraz więcej szczerości w komunikacji – wzajemne uwzględnienie potrzeb, oczekiwań, w oparciu o uczucia i emocje, które towarzyszą różnym zdarzeniom 3) Podejmowanie działania, kiedy jest sytuacja trudna, a nie udawanie, że nic się nie stało i odkładanie nie załatwionych spraw, liczenie, że samo się ułoży 4) Praca nad niwelowaniem słabości i ograniczeń 5) Wzajemne mówienie sobie dobrych rzeczy

27 Promotorzy dobra uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne:
Przedsięwzięcia uczniów, uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne: 1) spotkanie rodzinne 2) akcje charytatywne na rzecz potrzebujących W przygotowaniu: „Dobro pójdzie dalej”- akcja charytatywna „Listy świąteczne- człowiek człowiekowi”

28 Wszystko, co może nam pomóc w wychowaniu dziecka
na szczęśliwego, pewnego siebie, wartościowego, spełnionego, refleksyjnego człowieka jest ważne, potrzebne, ma sens. Wszędzie tam, gdzie są dorośli i dzieci mamy do czynienia z intensywnym poznawaniem siebie i innych oraz uczenia się przyjemności dawania i brania. Wychowanie to każda chwila spędzona wspólnie z młodymi, w której chodzi o to, abyśmy sami byli ludźmi, których zechcą kochać, szanować, mówić do nas i nas słuchać.


Pobierz ppt "„Spotkania, które łączą…”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google