Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii"— Zapis prezentacji:

1 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Wirusy Znaczenie wirusów w biotechnologii przyczyna infekcji w przemysłowych procesach fermentacyjnych wykorzystywane w technologiach otrzymywania szczepionek kapsydy wirusów jako wektory do przenoszenia materiału genetycznego (terapia genowa, wprowadzanie DNA do komórek roślinnych)

2 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Bakterie – rodzaje ściany komórkowej

3 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
PODZIAŁ BAKTERII WG BERGEY’A 1.       Bakterie fotosyntetyzujące 2.       Bakterie śluzowe 3.       Bakterie wytwarzające otoczki (ang. sheathed bacteria) 4.       Bakterie pączkujące 5.       Krętki (Spirochaeta) 6.       Bakterie spiralne i zakrzywione 7.       Gram-ujemne tlenowe pałeczki i ziarniaki 8.       Gram-ujemne, względnie beztlenowe pałeczki 9.       Gram-ujemne, beztlenowe pałeczki 10.     Gram-ujemne ziarniaki 11.     Gram-ujemne ziarniaki chemoorganotrofowe 12.     Gram-ujemne bakterie chemolitotrofowe 13.     Bakterie metanowe 14.     Gram-dodatnie ziarniaki 15.     Pałeczki i ziarniaki tworzące endospory 16.     Gram-dodatnie, niesporulujace pałeczki 17.     Promieniowce i organizmy pokrewne 18.     Riteksje 19.     Mycoplasma Istotne znaczenie w biotechnologii posiadają bakterie należące do grup 7, 8 oraz Bakterie

4 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Bakterie kwasu mlekowego

5 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Bakterie kwasu mlekowego

6 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Bakterie przetrwalnikujące Zdolność tworzenia sporów to cecha bakterii z rzędu Bacillaceae Miedzy innymi rodzaje tlenowe: Bacillus beztlenowe: Clostridium Spośród drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym Sporów nie tworzą: bakterie kwasu glutaminowego (Corynebacterium, Brevibacterium), bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus), bakterie kwasu octowego, Escherichia coli, drożdżaki z rodzaju Candida.

7 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Bakterie z rodzaju Clostridium

8 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Promieniowce

9 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
KLASY GRZYBÓW

10 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
KLASY GRZYBÓW

11 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
GRZYBY

12 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii GRZYBY

13 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Grzyby - rozmnażanie

14 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Grzyby - rozmnażanie

15 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Grzyby - rozmnażanie

16 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Grzyby – drożdże i drożdżaki

17 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii
Grzyby - drożdże

18 Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków
Drobnoustroje prokariotyczne i eukariotyczne wytwarzają olbrzymią ilość małocząsteczkowych metabolitów wtórnych, z których wiele wykazuje selektywną toksyczność wobec innych drobnoustrojów (antybiotyki przeciwdrobnoustrojowe), działanie przeciwnowotworowe (antybiotyki przeciwnowotworowe), ale także obniżające ciśnienie, hamujące biosyntezę cholesterolu, o działaniu przeciwbólowym, immunosupresyjnym i innym. wyizolowano i opisano około metabolitów wtórnych; połowa z nich działa antybiotycznie lub cytostatycznie zastosowanie medyczne – około 150 Potencjalne dalsze możliwości: z gatunków bakterii poznano około 5 000 z 1,5 mln gatunków grzybów poznano około bardzo słabo poznane: drobnoustroje morskie, ekstremofilne

19 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych

20 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych

21

22 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych

23 - zastosowanie związków selektywnie toksycznych
Pobieranie i przechowywanie próbek próbki ze środowisk o słabych mechanizmach selekcyjnych konieczność szybkiej analizy możliwość wzbogacenia, podłoża selekcyjne izolacja czystych kultur przechowywanie: liofilizacja, przechowywanie w ciekłym azocie; bakterie -zamrażanie w próbce zawierającej glicerol lub DMSO; grzyby i promieniowce – hodowle glebowe SPOSOBY ZWIĘKSZANIA LICZEBNOŚCI POSZUKIWANYCH DROBNOUSTROJÓW -         zastosowanie związków selektywnie toksycznych -         wprowadzenie do środowiska wabików – pułapek -         wstępna obróbka fizyczna lub mechaniczna próbki -         hodowla wzbogacająca

24 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych
Sposoby skriningu: biologiczny (możliwość pominięcia substancji nieaktywnych) chemiczny substancji występujących w małej ilości)

25 Metody selekcji szczepów produkujących substancje czynne biologicznie
A- zastosowanie folii półprzepuszczalnej; B - użycie podwójnych płytek z przegrodą półprzepuszczalną; C – metoda bloczków agarowych; D – metoda bloczków agarowych z użyciem wskaźnika barwnego

26 Problem eliminacji substancji już znanych - dereplikacja
Porównanie łatwo rozpoznawalnych właściwości z danymi literaturowymi: spektra aktywności przeciwdrobnoustrojowej analiza HPLC/MS MALDI-TOF widma UV/VIS; zabarwienie próbki widma NMR Fermentacja w skali preparatywnej – konieczna dla ustalenia struktury konieczność powiększenia skali i stymulacji nadprodukcji ekstrakcja z biomasy (rozpuszczalniki lub żywice adsorpcyjne) re-ekstrakcja (metanol) i odtłuszczenie (cykloheksan, eter naftowy) techniki chromatograficzne

27 Metody selekcji producentów substancji farmakologicznych
Ukierunkowane badania przesiewowe (directed screening) Przykłady testów stosowanych w badaniach przesiewowych ukierunkowanych na poszukiwania produktów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

28 Metody selekcji producentów substancji farmakologicznych
Ukierunkowane badania przesiewowe (directed screening) Przykłady testów stosowanych w badaniach przesiewowych ukierunkowanych na poszukiwania produktów czynnych farmakologicznie

29 WYSOKOWYDAJNE TECHNIKI PRZESIEWOWE High throughput screening
SPR – plazmonowy rezonans powierzchniowy SERS – rozpraszanie ramanowskie wzmocnione na powierzchni F – fluorescencja MS – spektrometria mas CHL – chemoluminescencja RAD - radioaktywność Technologia mikromacierzy

30 WYSOKOWYDAJNE TECHNIKI PRZESIEWOWE High throughput screening
Technologia mikromacierzy Wiązanie z mikromacierzą: A – D przeciwciała, aptamery; E – H oddziaływania elektrostatyczne, van der Vaalsa, metal-ligand Oddziaływania z subst, rozp.: I – białko-ligand; J – białko-białko K – białko-DNA; K- enzym-substrat


Pobierz ppt "Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google