Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski"— Zapis prezentacji:

1 Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski
Praca dyplomowa magisterska Temat pracy: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rozkładu drgań na elektrodzie zbiorczej w elektrofiltrze poziomym Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski

2 Cel i zakres pracy: Znaczenie odpylania pyłów w ochronie środowiska
Budowa elektrofiltru Zasada działania elektrofiltru suchego Badania laboratoryjne Stanowisko laboratoryjne

3 Rodzaje zanieczyszczeń powietrza:
Pyły Tlenki azotu Tlenki siarki Tlenek i dwutlenek węgla Metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, itp.) Substancje niszczące powłokę ozonową

4 Co to jest pył ? Pyłem nazywamy układ dwuskładnikowy ciało stałe – gaz, jeżeli rozdrobnienie ciała stałego jest na tyle duże, że w nieruchomym powietrzu w warunkach normalnych (T=0 ºC i p=1013,25 hPa) ziarna ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo krótkim okresie opadają.

5 Standardy emisyjne pyłu dla węgla kamiennego w Polsce

6 Podział urządzeń odpylających w zależności od wielkości odpylanych ziaren pyłu
m

7 Definicja elektrofiltru
Elektrofiltr jest to urządzenie wykorzystujące zjawiska elektrostatyczne do odpylanie gazów. Proces odpylania w elektrofiltrach jest prowadzony w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu.

8 Schemat budowy elektrofiltru poziomego
1- układ zasilania elektrod ulotowych komora elektrofiltru 2- elektrody ulotowe leje zbiorcze - odbiór wytrąconego pyłu 3- elektrody zbiorcze ścieżka (przestrzeń międzyelektrodowa)

9 Zasada działania elektrofiltru
Elektrofiltry wykorzystują oddziaływanie pola elektrostatycznego na cząstki ciał stałych (ziarna pyłu) i cieczy (krople mgły) zawieszone w gazie. Do elektrod jest przyłożone napięci [kV]. Elektrody ujemne zwane są ulotowymi. Elektrody dodatnie to elektrody zbiorcze.

10 Schemat ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycznym elektrofiltru

11 Badania laboratoryjne

12 Pomiar rezystywności aparatem Wahlco
Aparat Wahlco Schemat stanowiska pomiarowego

13 [cm] [cm] Jak można zauważyć rezystywność pyłu wzrasta, aż do temperatury 185°C, jest to spowodowane tym, że zostaje usunięta całkowicie wilgoć ze środka elektrody i jest to obszar przewodności powierzchniowej. Gdybyśmy kontynuowali odczytywanie wyników pomiarów rezystywność zapewne zaczęłaby maleć. Jest to obszar w którym o przewodności decyduje przewodnictwo objętościowe.

14 Wyznaczanie skuteczności odpylania elektrofiltru na stanowisku laboratoryjnym
Stanowisko pomiarowe

15 Wykres charakterystyki prądowo – napięciowej
Napięcie początkowe ulotu: Uo=8,758 [kV]

16 Wykres rozkładu masy jednostkowej pyłu na długości L=2m
Sprawność elektrofiltru

17 Stanowisko do pomiaru przyspieszeń elektrod zbiorczych

18 Kształt i połączenie elektrod
Elektroda zbiorcza Widok z góry zespołu elektrod

19 Zamocowanie belki strzepującej za pomocą śrub

20 Wykres powierzchniowy prędkości na elektrodzie zamocowanej za pomocą śrub
Strona bijaka

21 Zamocowanie belki strzepującej luźno
śruba

22 Wykres powierzchniowy prędkości na elektrodzie zamocowanej luźno
Strona bijaka

23 Zawieszenie elektrody
Projekt stanowiska 1 Zawieszenie elektrody filar spoina spoina elektroda zbiorcza

24 Stanowisko laboratoryjne

25 Projekt stanowiska 2

26 Zawieszenie elektrody

27 Projekt stanowiska 3

28 Światłowodowy czujnik drgań w zastosowaniu laboratoryjnym
Schemat czujnika światłowodowego

29 Zawieszenie elektrody

30 Schemat blokowy czujnika światłowodowego

31 Zalety czujników światłowodowych
Do zalet czujników światłowodowych, możemy zaliczyć niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne, możliwość pracy na różnych poziomach napięć, duży stopień bezpieczeństwa pracy i obsługi, odporność na trudne warunki środowiskowe (temperatura, ciśnienie),

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google