Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontakty osadzonego ze światem zewnętrznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontakty osadzonego ze światem zewnętrznym"— Zapis prezentacji:

1 Kontakty osadzonego ze światem zewnętrznym
Październik, 16, 2007 Widzenia Kontakty osadzonego ze światem zewnętrznym Monika Płatek Wykład: Prawo karne Wykonawcze

2 Zakres tematyki Widzenie - kontakt ze światem zewnętrznym.
Cele? Rezultaty? Metodologia – badania – do 15 grudnia 2007 Prawo i praktyka Widzenie jako podstawowe prawo osadzonego Sposób uregulowania widzeń w międzynarodowych zaleceniach i przepisach krajowych. Wnioski – styczeń 2008

3 Prawo – ERW-2006 Istotą kary pozbawienia wolności jest pozbawienie wolności. Reżym wykonania kary nie może zwiększać inherentnego dla tej kary poziomu cierpienia (reguła 102.2).

4 Zręby „normalizacji” Życie w więzieniu jest urządzone w sposób maksymalnie zbliżony do pozytywnych aspektów życia na wolności (reguła 5). Pozbawienie wolności jest zorganizowane w sposób. Który ułatwia readaptację społeczną osób pozbawionych wolności (reguła 6).

5 Contact with the outside world
Reguła 24: Formy komunikacji Ograniczenia i monitoring Organizacja wizyt Kontakt ze światem zewn. Przepustki Kontakt z mediami

6 Public awareness – rule 90
The prison authorities shall continually inform the public about the purpose of the prison system and the work carried out by prison staff in order to encourage better public understanding of the role of the prison in society.

7

8 KKW- widzenia Art.105 – kontakty, cenzura Art.105a – Przebieg widzenia
Art. 8§3 – kontakt skazanego z adwokatem lub radcą prawnym. art.138§1pkt.7 widzenie bez dozoru Art.102 – koresp. urzędowa. Art.103 §1 – skargi do instytucji międzynarodowych

9 Art. 69 kkw. Rodzaje ZK: dla młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych, odbywających karę aresztu wojskowego. Art. 70 kkw. Typy ZK (1) Zamknięty, (2) półotwarty, (3) otwarty.

10 Systemy wykonywania kary – art.81 kkw
Programowego oddziaływania Terapeutyczny Zwykły

11 Zakład typu półotwartego
Odbywający karę w systemie programowego oddziaływania Kobiety Skazany za przestępstwo nieumyślne Odbywający karę zastępczą pw. Młodociani (z prawem do dodatkowego widzenia w miesiącu – art.91a kkw)

12 Zakład typu zamkniętego
Sk. stwarzający poważne zagrożenie społ/ dla ZK. Skazany za p-two w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym. Skazany na 25 lat lub dożywocie. Sk wg art.88 par.6 kkw Młodociani z prawem do dodatkowego widzenia art. 91 a kkw

13 Widzenia w ZK zamkniętym
art.90 kkw – skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyr. zk wykorzystać je jednorazowo Widzenia podlegają nadzorowi administracji zk; rozmowy sk w trakcie widzeń podlegają kontroli adm zk. Korespondencja i rozmowy telefoniczne podlegają cenzurze

14 Widzenia w zk zamkniętym na oddziale dla szczególnie nieb.
Art..88b pkt. 8 – widzenia sk odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności sk, wobec których nie podjęto decyzji z art. 76 par1 pkt. 7. Widzenia mogą być zorg. w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, (Decyzja-dyr zk). W trakcie widzeń sk. nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów.

15 Widzenia w ZK półotwartym
Art.91 kkw. sk mogą korzystać z 3 widzeń w miesiącu, za zgodą dyr. mogą być połączone. Widzenia sk podlegają nadzorowi admin. rozmowy w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli admin. zk. Korespondencja i rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli.

16 Widzenia w zk otwartym art. 92 kkw skazani mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń. Można im udzielać przepustek z zk, nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nie przekraczający 28 dni w roku. Widzenia mogą podlegać nadzorowi admin. zk. Rozmowy sk w trakcie widzeń nie podlegają cenzurze admin. zk.

17 Przebieg widzenia – art.105a kkw
Widzenie trwa 60 min. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia. W widzeniu mogą brać dwie osoby pełnoletnie i nieograniczona osób niepełnoletnich. Osoby do lat 15 mogą brać udział w widzeniu tylko pod opieką osób pełnoletnich.

18 Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem (87 a kkw) maja prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi. Widzenia z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zk. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

19 W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zk. W razie naruszenia ustalonych reguł widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyr. Zk podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających. Ograniczenia nie stosują się do adwokata, radcy prawnego i konsula.

20 Widzenia- Regulamin wyk. kpw
§23, Rozdz.5 – przedłużenie czasu widzenia lub widzenie z większą liczbą osób odwiedzających. Na żądanie osoby odwiedzającej- widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym. Przerwanie lub zak. wizyty przed czasem –art.105a §7kkw.

21 Widzenia – Reg. wyk AŚ §23, Rozdz.5 – widzenie trwa 60 min.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu ich widzenia w tym samym dniu.

22

23

24

25

26


Pobierz ppt "Kontakty osadzonego ze światem zewnętrznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google