Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-wdi/ Wstęp do informatyki Wykład 2

2 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Imperatywność Oktawian August 63 p.n.e – 14 n.e. Pierwszy Imperator Rzymu łac. imperare rozkazywać

3 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Klasy języków programowania Języki programowania Ciąg rozkazów Opis problemu Fortran Algol Pascal C C++ Java Prolog ILOG ImperatywneDeklaratywne

4 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Historia języka C 1966: Kompilator języka BCPL 1969: Język B 1972: Język C Ken Thompson, UNIX B.Kernighan, D.Ritchie, The C Programming Language. Lex, YACC, AWK Stroustrap, C++, 1983

5 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while.

6 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Pisz Bitwa pod Akcjum.

7 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat najprostszego programu void main() {... return; } Instrukcje

8 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf("Bitwa pod Akcjum\n"); return; } Instrukcja drukowania

9 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf("Bitwa pod Akcjum\n"); return; } Instrukcja drukowania

10 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf ("Bitwa pod Akcjum\n"); return; } Nazwa instrukcji

11 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf ( "Bitwa pod Akcjum\n" ) ; return; } Nawiasy

12 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf(" Bitwa pod Akcjum \n"); return; } Drukowany tekst Bitwa pod Akcjum

13 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf("Bitwa pod Akcjum \n "); return; } Znak nowej linii Bitwa pod Akcjum

14 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf( " Bitwa pod Akcjum\n " ); return; } Cudzysłowy ograniczające tekst

15 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf("Bitwa pod Akcjum\n") ; return; } Średnik kończący instrukcję

16 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Kompilacja programu i wykonanie obliczeń 1. Zapisanie programu w pliku Akc.cAkc.exe Dane wejściowe Bitwa pod Akcjum Wyniki 3. Wykonanie obliczeń przez Akc.exe 2. Kompilacja np. tcc Akc.c

17 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Pisz Pod Akcjum, a potem pisz Zwycięstwo

18 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat najprostszego programu void main() {... return; } Instrukcj e

19 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z dwiema instrukcjami void main() { printf("Bitwa pod Akcjum.\n"); printf("Zwyciestwo.\n"); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

20 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z dwiema instrukcjami void main() { printf( Bitwa pod Akcjum. \n"); printf( Zwyciestwo. \n"); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

21 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Znak nowej linii \n void main() { printf(Bitwa pod Akcjum. \n "); printf(Zwyciestwo. \n "); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

22 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Znak nowej linii \n void main() { printf(Bitwa pod \n Akcjum."); printf(Zwyciestwo. \n "); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

23 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { printf("Bitwa pod Akcjum \n "); printf("Zwyciestwo. \n "); return; } Znak nowej linii \n void main() { printf("Bitwa pod Akcjum. \n Zwyciestwo. \n "); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

24 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Zapamiętaj sobie 31.

25 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5

26 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna 5 Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5 Zapisz 121

27 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna 121 Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5 Odczytaj Zapisz 121 Jest 121

28 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna 121 Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5 Odczytaj Zapisz 121 Jest 121 Zapisz 18

29 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna 18 Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5 Odczytaj Zapisz 121 Jest 121 Zapisz 18

30 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 11 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 22 Zmienna SUMA 33

31 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 11 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 22 Zmienna SUMA 33 Zapisz w X 18

32 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 22 Zmienna SUMA 33 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2

33 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 2 Zmienna SUMA 33 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2 Zapisz w SUMA sumę X+Y

34 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 2 Zmienna SUMA 20 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2 Zapisz w SUMA sumę X+Y Ukryty odczyt

35 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 Zmienna Y 2 Zmienna SUMA 20 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2 Zapisz w SUMA sumę X+Y void main() {... X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y;... }

36 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Typy zmiennych Komputer inaczej przetwarza Liczby całkowite (.., -2, -1, 0, 1, 2,..) Liczby rzeczywiste (-1.5, 0.5, 2.3,..) Pojedyncze znaki ('a', 'b', 'z', 'A', 'Z', '+', '-', '*', '$', '0', '9',..) Ciągi znaków ("on", "rok 1956",..) Zmienna: typ + nazwa Przykładowe typy zmiennych w języku C: int – liczby całkowite (ang. integer) float – liczby rzeczywiste (ang. floating point) char – znaki (ang. character)

37 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat najprostszego programu void main() {... return; } Instrukcje

38 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Prosty program ze zmiennymi void main() {... return; } Instrukcje Deklaracje zmiennych Zmienna: typ + nazwa Deklaracje zmiennych: typ nazwy_oddzielone_przecinkami ;

39 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć void main() {... X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y;... } void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; return; } Deklaracje zmiennych: typ nazwy_oddzielone_przecinkami ;

40 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Pisz co zapamiętałeś.

41 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; return; } Nie widać wyników!

42 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf(.. ); return; } Nie widać wyników!

43 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: %d oznacza int printf("X = %d \n", X );

44 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: %d oznacza int printf("X = %d \n", X );

45 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("X = %d \n", X); X = 18 %d oznacza int

46 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("Y= %d; X= %d \n", Y, X); %d oznacza int printf("X = %d \n", X); X = 18

47 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("X = %d \n", X); X = 18 printf("Y= %d; X= %d \n", Y, X); %d oznacza int

48 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("Y= %d; X= %d \n", Y, X); Y= 2; X= 18 %d oznacza int printf("X = %d \n", X); X = 18

49 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("Y= %d; X= %d \n", Y, X); Y= 2; X= 18 %d oznacza int printf("X = %d \n", X); X = 18 void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d \n", SUMA); return; } 20

50 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Czytaj, co pisze Livia Drusilla

51 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d \n", SUMA); return; } 20 Przecież można prościej!

52 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf(" 20 \n"); return; } 20 Przecież można prościej!

53 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający sumę dowolnych dwóch liczb całkowitych. 18 2 0 5 -3 1 18 + 2 = 20 0 + 5 = 5 -3 + 1 = -2

54 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb 18 + 2 = 20 Jak wczytać wartości X, Y ?

55 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb Jak wczytać wartości X, Y ? scanf(" format ", adresy_zmiennych ); scanf(" %d ", &X ); void main() { int X; scanf("%d", &X); printf("%d \n", X ); return; }

56 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb Jak wczytać wartości X, Y ? scanf(" format ", adresy_zmiennych ); scanf(" %d ", &X ); scanf(" %d %d ", &X, &Y );

57 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb Jak wczytać wartości X, Y ? scanf(" format ", adresy_zmiennych ); scanf(" %d ", &X ); scanf(" %d %d ", &X, &Y ); & - bardzo ważny!

58 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb

59 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; scanf("%d %d", &X, &Y); SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb 18 + 2 = 20 18 2

60 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; scanf("%d %d", &X, &Y); SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb 0 + 5 = 5 0 5

61 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Jeśli idzie > 1 legion, to wystaw 2; w przeciwnym razie wystaw 1.

62 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający minimum z dwóch liczb całkowitych. 18 2 0 5 -3 1 min(18, 2)= 2 min(0, 5)= 0 min(-3, 1)= -3 5 min(5, 5)= 5

63 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Język schematów blokowych R 1 R 1 S S + 1 S S + 1 R2 > 0 Tak Nie Start Stop

64 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązania Start Czytaj X,Y X < Y TakDrukuj(X) NieDrukuj(Y) Stop

65 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązania Start Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) Stop

66 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa if ( warunek ) { instrukcje_1 } else { instrukcje_2 } if ( ładna_pogoda ) { o_19tej_idziemy_na_spacer; } else { o_19tej_idziemy_do_kina; }

67 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { return; }

68 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { scanf("%d %d", &X, &Y); return; } Czytaj X,Y

69 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); return; } Czytaj X,Y

70 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); return; } Czytaj X,Y

71 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { }else { } return; }

72 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { }else { } return; }

73 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { } return; } min(0, 5)= 0

74 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf(" min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { } return; } min(0, 5)= 0

75 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf(" min( %d, %d )= %d \n", X, Y, X ); }else { } return; } min(0, 5)= 0

76 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; }

77 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X ); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; }

78 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; } Instrukcja warunkowa min(0, 5)= 0 0 5

79 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; } Instrukcja warunkowa min(18, 2)= 2 18 2

80 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; } Instrukcja warunkowa min(5, 5)= 5 5

81 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Jeśli Marek Antoniusz nie ustąpi, to wypowiemy wojnę Egiptowi.

82 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający wartość bezwzględną podanej liczby całkowitej. 3 0 -3 3 0 3

83 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązania Nie X < 0 Tak X – X Drukuj X Czytaj X

84 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa if ( warunek ) { instrukcje } if ( pożar ) { dzwonPoStrazPozarna; }

85 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { return; }

86 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { return; }

87 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); return; } X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X

88 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); return; }

89 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); return; }

90 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } return; } X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X

91 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } return; } X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X

92 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } return; }

93 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; }

94 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; }

95 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 X

96 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 X

97 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 3 X

98 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 3 X

99 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 3 X

100 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } 3 3 3 X

101 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

102 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

103 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

104 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

105 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

106 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 3 X

107 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 3 X 3

108 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Jak długo Marek Antoniusz jest z Kleopatrą, będziemy walczyć.

109 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program obliczający liczbę cyfr dziesiętnych podanej liczby naturalnej (0, 1, 2,..). 0 9 10 0 ma cyfr: 1 9 ma cyfr: 1 10 ma cyfr: 2 9999 ma cyfr: 2 100100 ma cyfr: 3

110 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Analiza zadania Napisać program obliczający liczbę cyfr dziesiętnych podanej liczby naturalnej (0, 1, 2,..). 0,.. 9, 10,.. 99, 100,.. 999, 1 000,.. 9 999, 10 000,..

111 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Analiza zadania Napisać program obliczający liczbę cyfr dziesiętnych podanej liczby naturalnej (0, 1, 2,..). 0,.. 9, 10,.. 99, 100,.. 999, 1 000,.. 9 999, 10 000,..

112 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C 0,.. 9, 10,.. 99, 100,.. 999, 1 000,.. 9 999, 10 000,.. Analiza zadania C=1 G=10 1 cyf. X<10 2 cyf. X<100 3 cyfry X<1000 4 cyfry X<10000 X >= G C= C + 1 G= G * 10 Tak C= C + 1 G= G * 10 Tak C= C + 1 G= G * 10 Tak X >= G C= Cyfr G= Granica

113 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązania Nie Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C X >= G Czytaj X C 1 G 10

114 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? X X C C G G 9

115 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? X X C C G G 9

116 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 X X C C G G 9

117 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 X X C C G G 9

118 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 X X C C G G 9

119 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 X X C C G G 9

120 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

121 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

122 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

123 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

124 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

125 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9

126 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? 9 1 10 X X C C G G 9 9 ma cyfr: 1

127 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Aha! 9 1 10 X X C C G G 9 9 ma cyfr: 1

128 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 X X C C G G 87

129 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 X X C C G G 87

130 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 X X C C G G

131 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 X X C C G G

132 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 X X C C G G

133 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 X X C C G G

134 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 10 X X C C G G 87

135 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 10 X X C C G G 87

136 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 10 X X C C G G 87

137 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 10 X X C C G G 87

138 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 1 10 X X C C G G 87 2

139 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2

140 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

141 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

142 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

143 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

144 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

145 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

146 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

147 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

148 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

149 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 87 1 2 100

150 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 1 2 100 87 87 ma cyfr: 2

151 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Inny przykład obliczeń Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 87 10 X X C C G G 1 2 100 87 87 ma cyfr: 2

152 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja powtarzania Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

153 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja powtarzania Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 while ( warunek ) { instrukcje; } while ( X >= G ) { C= C + 1; G= G * 10; }

154 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { return; }

155 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { return; }

156 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; return; } Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

157 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; return; } Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

158 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; return; }

159 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } return; } Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

160 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } return; } Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

161 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } return; }

162 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C void main() { int X, C, G; scanf("%d", &X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; } Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10

163 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; }

164 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Podsumowanie Drukowanie i czytanie liczb w C. Instrukcje warunkowe if. Instrukcja powtarzania while. Język schematów blokowych jest wygodnym narzędziem opisu algorytmów. Podsumujmy.

165 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Tempo (wolniej, OK., szybciej)? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak? Sprawdźmy jakość.


Pobierz ppt "Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google