Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekształcenie w ochronie zdrowia na przykładzie Powiatu Otwockiego oraz przydatność narzędzi benchmarkingu kosztów usług zdrowotnych Legnica 3-4.06.2013 Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu Otwockiego

2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Szpital założony w 1940 roku przez dr. Pawła Martyszewskiego. Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat otwocki, miasto Otwock, ul. Batorego 44 Struktura: Szpital Powiatowy + 8 jednostek terenowych Liczba oddziałów w szpitalu: 10 Liczba łóżek: 300 Średnie zatrudnienie na rok 2011r.: 482 osoby Wartość aktywów na 2011 r.: 11,3 mln zł Wynik finansowy za 2011 r. (strata): - 8,4 mln zł Wartość przychodów w 2011 r.: 38,6 mln zł Liczba mieszkańców w Powiecie Otwockim: 120 tys. 2/11

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wynik finansowy ZPZOZ – 2004-2011 3/11

4 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rachunek Zysków i Strat za okresy [w tys.]: 201020112012* A.Przychody netto ze sprzedaży38 20038 62731 488 B.Koszty działalności operacyjnej41 51044 24740 199 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)- 3 310- 5 620- 8 711 D.Pozostałe przychody operacyjne2 9001 94836 765 E.Pozostałe koszty operacyjne6048102 899 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 1 014- 4 48225 155 G.Przychody finansowe9177 303 H.Koszty finansowe3 2193 9126 807 I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - 4 224- 8 37725 651 J.Zysk (strata) netto- 4 224- 8 37725 651 4/11

5 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zobowiązania ZPZOZ Zobowiązania ZPZOZ na dzień 12.11.2012 r.: 50,4 mln zł Przejmowane przez Powiat wg uchwały Rady Powiatu: Do kwoty 48 mln zł Faktycznie przejęto 38,4 mln zł Zobowiązania pozostałe w nowej spółce: 2,6 mln zł Konwersja zobowiązań wobec Powiatu na udziały 9,4 mln zł 5/11

6 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przejęte zobowiązania Zobowiązania:Kwota [tys. zł] 1. Cywilno-prawne 16 607 2. Publiczno-prawne, w tym wobec: 12 306 ZUS 9 918 PFRON 805 Urzędów Skarbowych 1 416 Urzędów Miast 167 3. Kredyty i pożyczki 9 476 4. Zobowiązania wobec Powiatu (zamienione na udziały)9 429 RAZEM 47 818 6/11

7 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet Powiatu – 2012-2013 Pozycja Wykonanie 2012 [tys. zł] Plan 2013 [tys. zł] Dochody ogółem105 538116 638 Dotacja z Ministerstwa Zdrowia2 6530 Wydatki ogółem103 146136 072 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ 2 66328 292 Zadłużenie Powiatu na 31.1254 47964 506 Wskaźnik zadłużenia (max 60%)51,62%55,30% Zaciągnięty kredyt w 2013 r. na kwotę 25 mln zł – spłata w latach 2014-2028 7/11

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje z Budżetu Państwa i umorzenie zobowiązań Dotacja z tytułu ustawy o działalności leczniczej: art. 197 pkt 2 lit. b – kredyty pozostające do spłaty Plan: 4,0 mln zł Wykonanie: 1,21 mln zł art. 197 pkt 2 lit. f – kredyty spłacone do końca 2009 r. Plan: 5,5 mln złWykonanie: 1,44 mln zł art. 197 pkt 2 lit. a – dotacja z tytułu umorzeń zobowiązań w wyniku zawarcia ugód z wierzycielami Plan:0,45 mln zł art. 191 – umorzenie zobowiązań Plan: 2,0 mln złWykonanie:1,70 mln zł 8/11

9 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie Przekształcenie ZPZOZ Otwock w spółkę Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (100% udziałów – Powiat Otwocki) Przejęcie przez Powiat Otwocki 38,4 mln zł zobowiązań Uzyskana dotacja z Min. Zdrowia: 2,7 mln zł Uzyskane umorzenie zobowiązań: 1,7 mln zł Zaciągnięty przez Powiat Otwocki kredyt na kwotę 25 mln zł na 15 lat Planowana dodatkowa dotacja 0,45 mln zł Konwersja 9,4 mln zł zobowiązań na udziały w spółce PCZ Sp. z o.o. Kapitał nowej spółki: 12 mln zł Umowa odpłatnej dzierżawy nieruchomości Szpitalowi – 1,2 mln zł rocznie + VAT 9/11

10 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykorzystanie benchmarkingu poprzez stworzenie wirtualnego szpitala- korzyści 1.Możliwość stworzenia strategii działania, planów inwestycyjnych, projektów przekształceń własnościowych w oparciu o wiarygodną ocenę stanu szpitala 2.Możliwość wsparcia działań restrukturyzacyjnych wiarygodnymi argumentami (danymi) wskazującymi na możliwość i konieczność zmian (dotyczy obszarów gdzie parametry szpitala były niższe niż szpitala wirtualnego)

11 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu Otwockiego Mail: skarbnik@powiat-otwocki.pl Tel: (22) 77 81 344


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google