Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauki społeczno -ekonomiczne i humanistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauki społeczno -ekonomiczne i humanistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Nauki społeczno -ekonomiczne i humanistyczne
Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 7. Program Ramowy UE www.kpk.gov.pl Cooperation 32 413 Ideas 7 510
People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 mld euro

3 7. Program Ramowy UE (2007-2013) www.kpk.gov.pl
COOPERATION (32 413) Health (6 100) Food, Agriculture and Biotechnology (1 935) Information and Communication Technologies (9 050) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (3 475) Energy (2 350) Environment (including Climate Change) (1 890) Transport (including Aeronautics) (4 160) Socio-economic Sciences and the Humanities (623) Security and Space (Space 1 430, Security 1 400) IDEAS (7 510) PEOPLE (4 750) CAPCITIES (4 217) Research Infrastructures (1 715) Research for the benefit of SMEs (1 336) Regions of Knowledge (126) Research Potential (340) Science in Society (330) Coherent development of research policies (70) Activities of International Co-operation (180) Non-linear actions of the JRC (1 751) Euroatom (2 751) TOTAL: mld euro

4 Programy Ramowe UE mld euro

5 Program szczegółowy WSPÓŁPRACA
1. Zdrowie M€ 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia M€ 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne M€ 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe procesy produkcyjne 3475 M€ 5. Energia M€ 6. Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) M€ 7. Transport (łącznie z aeronautyka) M€ 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne M€ 9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna M€ M€

6 Program szczegółowy POMYSŁY
Badania podstawowe, „pionierskie”, granice wiedzy (frontier research) Program szczegółowy LUDZIE Kształcenie początkowe Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim Wymiar międzynarodowy

7 Program szczegółowy MOŻLIWOŚCI
Infrastruktury badawcze M€ Badania na rzecz MŚP M€ Regiony wiedzy M€ Potencjał badawczy M€ Nauka w społeczeństwie M€ Spójny rozwój polityk badawczych M€ Współpraca międzynarodowa M€

8 Typy projektów

9 Podstawowe dokumenty www.kpk.gov.pl 1. Specific Programme
2. Work Programme - omówienie wszystkich tematów (research topics) 3. Call fiche budżet identyfikator konkursu termin składania wniosków system finansowania minimalna liczba uczestników 4. Guide for Applicants (z podziałem na funding schemes) schemat opisu projektu formularze

10 Program pracy www.kpk.gov.pl Działania (Activities) Obszary (Areas)
Zadania/tematy (Topics) Tematyka projektu musi być zgodna z tematyką określoną w Programie pracy dla danego konkursu Niezgodność zaniża ocenę lub dyskwalifikuje! System finansowania (funding scheme) musi być zgodny z wymaganym przez Program pracy Niezgodność dyskwalifikuje!

11 Schematy finansowania/uczestnicy Ilość uczestników – warunki
System finansowania Ilość uczestników – warunki minimalne Collaborative research project small or medium scale focused projects (€500k - €1,5M) Projekty współpracy Przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych large-scale integrating projects (€1,5M - €4M) CP mają za zadanie współfinansowanie projektów badawczych, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu; rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu w przypadku projektów współpracy z krajami trzecimi (Collaborative project for specific international cooperation actions -SICA) minimalna liczba uczestników wynosi 4: 2 z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i 2 z różnych krajów trzecich Przekroczenie limitu finansowania projektu - dyskwalifikuje!

12 Schematy finansowania/uczestnicy
System finansowania Ilość uczestników - warunki minimalne Co-ordination and support action (Co-ordinating) CSA koordynujące Przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Co-ordination and support action (Supporting) CSA wspomagające Przynajmniej jeden niezależny podmiot prawny CSA mają na celu koordynowanie i wspomaganie różnych działań i polityk badawczo-naukowych poprzez współpracę w ramach sieci, organizację konferencji, wykonywanie prac studyjnych i analiz czy dostęp do infrastruktur badawczych w zależności od celu i liczby partnerów wyróżniamy dwa rodzaje projektów Przekroczenie limitu finansowania projektu - dyskwalifikuje!

13 Schematy finansowania/uczestnicy
System finansowania Ilość uczestników - warunki minimalne Research for the benefit of specific groups (do €1M) Badania na rzecz określonych grup Przynajmniej 3 organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) utworzone w przynajmniej 3 krajach członkowskich lub stowarzyszonych lub jedna europejska sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego utworzona w kraju członkowskim lub stowarzyszonym składająca się z przynajmniej 3 CSO utworzonych w 3 krajach członkowskich lub stowarzyszonych (warunek konieczny); przynajmniej 2 jednostki badawczo-rozwojowe (mające zdolność prowadzenia badań na prośbę CSO) niezależne od jakiegokolwiek innego uczestnika (warunek konieczny)

14 Schematy finansowania/uczestnicy
Badania na rzecz określonych grup polegają na wspieraniu projektów badawczych, w ramach których większa część badań i rozwoju technologicznego prowadzona jest przez wyższe uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na korzyść określonych grup lub ich stowarzyszeń.

15 Schematy finansowania/uczestnicy
W programach szczegółowych i programach prac mogą również zostać ustanowione dodatkowe wymogi formalne Przed przygotowaniem projektu należy sprawdzić “Zaproszenie do składania wnioskόw” (Call for Proposals) i aktualny “Program prac” (Work Programme)

16 Ewaluacja Jednostopniowa procedura składania wniosków (EPSS) Kryteria oceny związane z różnymi systemami finansowania (funding scheme) – Annex 2 do progamu pracy

17 Wybrane kryteria oceny wniosków
1. Doskonałość naukowo-technologiczna trafność koncepcji i jakość celu projektu nowa wiedza ponad ‘state of the art’ jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania adekwatność struktury zarządzania jakość konsorcjum uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) 3. Potencjalne korzyści – rozwój, promocja, wykorzystanie wyników wkład na poziomie europejskim adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników zarządzanie własnością intelektualną

18 Ewaluacja/SESH Termin 1 – 10/05/2007 ocena wniosku – czerwiec/lipiec 2007 otwarcie negocjacji – wrzesień 2007 podpisanie kontraktu – od grudnia Termin 2 – 29/11/2007 ocena wniosku – styczeń/luty 2008 otwarcie negocjacji – maj 2008 podpisanie kontraktu – od września 2008

19 Możliwości udziału Tworzenie i koordynowanie projektu Dołączenie do konsorcjum tworzącego się projektu (w P8, innych priorytetach tematycznych, innych programach szczegόłowych) - partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form A” Dołączenie do projektu po jego starcie - w trakcie trwania projektu partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form B”

20 Zarejestruj się w bazie danych:
Zostań ekspertem Zarejestruj się w bazie danych: (Call for individuals to establish database of FP7 experts) Możliwość udziału w: ewaluacji projektów monitorowaniu projektów

21 Modele kosztów www.kpk.gov.pl
Przewiduje się eliminację modeli rozliczania kosztów, jakie występowały w poprzednich Programach Ramowych (AC, FCF, FC). Wszystkie jednostki miałyby się rozliczać według podobnych zasad. możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu (ryczałt na koszty pośrednie dla instytucji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP, gdy uczestniczą w projektach zawierających komponent badawczy/wdrożeniowy % dla calls for proposals zakończonych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zakończonych po 31 grudnia 2009) stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich

22 Wysokość dofinansowania
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

23 Gdzie szukać informacji?
7. Program Ramowy Konkursy Konkurs dla ekspertów

24 + 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe www.kpk.gov.pl
Cooperation – Współpraca w badaniach (międzynarodowa współpraca w określonych dziedzinach tematycznych) Ideas – Frontier Research (ERC) (badania inspirowane przez naukowców oparte na inicjatywach środowiska badawczego) People – Potencjał ludzki (wspieranie indywidualnych naukowców) Capacities – Możliwości badawcze (wspieranie możliwości badawczych) + JRC (non-nuclear) – Wspólnotowe Centra Badawcze JRC (nuclear) – Wspólnotowe Centra Badawcze Euratom (Europejska Wspólnota Energii Atomowej)

25 Program szczegółowy WSPÓŁPRACA 9 obszarów tematycznych
1. Zdrowie M€ 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia M€ 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne M€ 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe procesy produkcyjne 3475 M€ 5. Energia M€ 6. Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) M€ 7. Transport (łącznie z aeronautyka) M€ 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne M€ 9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna M€ M€

26 CALL FICHE Konkurs SESH www.kpk.gov.pl Identyfikator: FP7-SSH-2007-1
Data publikacji: Data zamknięcia: , godz czasu lokalnego w Brukseli Data zamknięcia: , godz czasu lokalnego w Brukseli Budżet: €m Alokacja na kolejne lata – stopniowo rosnąca: od ok. 70 M€ w 2007 r. do ok. 106 M€ w 2013 r.

27 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
1. Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy 2. Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej 3. Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje 4. Europa w świecie 5. Obywatel w Unii Europejskiej 6. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe* 7. Badania wybiegające w przyszłość (foresight)* 8. Działania strategiczne* * UWAGA! sporo przetargόw i tematόw dla grup eksperckich

28 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
1. Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy Area Changing role of knowledge throughout the economy 1.1.1 Interactions between knowledge, economic growth and social well-being XI 1.1.2 Intangible investments and innovation in Europe V 1.1.3 The Impact of internationalisation on Europe's research and innovation systems V Area Structural changes in the European knowledge economy and society 1.2.1 Globalisation and its interaction with the European economy XI 1.2.2 The implications of developments in the service economy for the European economy and society V 1.2.3 The role of finance for growth, employment and competitiveness in Europe V Area Strengthening policy coherence and coordination in Europe 1.3.1 Macroeconomic policy, its interaction and coordination with other policies XI

29 1. Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy
Poszczególne tematy/topics odnoszą się do podstawowych wyzwań dla Europy (elementów strategii Lizbońskiej), w tym do: wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności oraz podstawowych czynników wpływających na zmiany w gospodarce europejskiej, m.in.: umiędzynarodowienie działań innowacyjnych, wpływ zmian demograficznych, interakcja pomiędzy wiedzą a kapitałem ludzkim, wzrastająca rola kultury i kreatywności, rola sektora usług i globalizacją działań gospodarczych. Podkreśla się potrzebę koordynacji i interakcji polityk, konieczność realizacji badań zorientowanych na problem i poszczególne polityki oraz zastosowanie w nich metod jakościowych i ilościowych, dostępnych danych i innych zasobów. Zachęca się do wzmocnienia wiodącej roli europejskich grup badawczych poprzez uczestnictwo zespołów badawczych z krajów pozaeuropejskich. Badania mogą sięgać do poszczególnych dyscyplin (zwłaszcza ekonomii) lub włączać zespoły interdyscyplinarne w celu otrzymania solidnych wyników/wniosków mogących mieć zastosowanie w tworzeniu polityk krajowych i europejskich.

30 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
2. Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej Area Socio-economic development trajectories 2.1.1 Analysing, comparing and evaluating the various societal models in a medium- to long-term perspective XI 2.1.2 The extent to which trade-offs or synergies exist between the different aspects of sustainable development V 2.1.3 Development and applications of tools for the assessment of policies and socio-economic forecasting XI 2.1.4 Socio-economic factors and actors that shape the "post-carbon" society XI Area Regional, territorial and social cohesion 2.2.1 Regional development challenges in an evolving international context XI 2.2.2 The impact of Common Agricultural Policy (CAP) reforms on Europe's rural economies V 2.2.3 Social platform on cities and social cohesion V

31 2. Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej
Podstawowym celem jest zapewnienie znacząco lepszego zrozumienia takich kwestii jak: w jaki sposób cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe mogą zostać skutecznie połączone w perspektywie międzynarodowej, w tym: w jaki sposób europejskie ( i inne) modele społeczne ‘poradziły sobie’ w tej kwestii, w jaki sposób rozwijają się i podejmują nowe wyzwania, w jaki sposób mogą być podejmowane kluczowe kwestie społecznej i gospodarczej spójności w rozszerzonej Unii, tym samym zapieniając podstawę dla ważnych decyzji nad istotnymi strategiami i politykami.

32 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
3. Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje Area Demographic changes 3.1.1 The impact of demographic changes in Europe V 3.1.2 Determinants of birth rates across the European Union V 3.1.3 Migration V Area Societal trends and lifestyles 3.2.1 Youth and social exclusion V Area Cultural interactions in an international perspective Cultural interactions and multiculturalism in European societies V

33 3. Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje
Ostatnie 50 lat charakteryzuje się istotnymi zmianami w sposobie życia ludzi, a także w sposobie w jaki radzą sobie oni z ewolucjami w społeczeństwie, strukturach społecznych i systemach wartości. Zmiany demograficzne są szeroko rozpoznane jako jedne z głównych wyzwań dla Europy. Zawierają w sobie takie czynniki jak: starzenie się populacji, niski współczynnik narodzin oraz ruchy imigracyjne. Zmiany te powodowane są przez szereg gospodarczych, społecznych i kulturowych czynników i polityk. Z kolei - mają one wpływ na szeroki zespół poszczególnych polityk dotyczących długotrwałej zrównoważoności i jakości opieki społecznej, systemów opieki zdrowotnej i rentowo-emerytalnej, edukacji, nauki w trakcie całego życia, migracji, transportu, polityki mieszkaniowej. Inne główne trendy społeczne odnoszą się do zmieniającej się natury pracy i życia prywatnego (życie rodzinne, rola płci), ewolucji sposobów życia, wzorów konsumpcji, systemów wartości, przekonań i postaw współczesnych społeczeństw. Migracja, rozwój technologiczny, globalizacja gospodarcza i procesy społecznej transformacji doprowadziły do wzrastającej wymiany kulturowej w obrębie Europy i innych części świata oraz do różnego postrzegania systemów wartości i przekonań. Badania dotyczyć będą powodów tych trendów, ich efektów oraz prawdopodobnych przyszłych wpływów na jakość życia, wartości i postawy oraz na społeczeństwa europejskie, a także ich następstw dla narodowych i europejskich polityk.

34 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
4. Europa w świecie Area Interactions and interdependences between world regions and their implications Europe's role in global economic governance V Development paths in an historical and comparative perspective and their impact on Europe’s economies and societies XI Area Conflicts, peace and human rights Conflicts and Peace V Articulation of rule of law and protection of human rights at national, European and international levels V Area Europe’s changing role in the world Europe seen from outside XI Multilateralism and the new external relations of the European Union XI

35 www.kpk.gov.pl 4. Europa w świecie
Ogólnoświatowe współoddziaływania i współzależności przybierają różnorodne formy oraz wywierają istotny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo, instytucje i bezpieczeństwo w Europie i na całym świecie. W tym samym czasie kraje europejskie i UE nie tylko reagują na wydarzenia, ale aktywnie zmieniają ich rolę w sprawach o zasięgu światowym. Zmieniające się interakcje pomiędzy regionami świata oraz dojście do władzy nowych światowych graczy powodują pojawienie się głównych gospodarczych, politycznych, instytucjonalnych, kulturowych i społecznych wyzwań dla obecnego systemu międzynarodowego. Pojawiające się nowe stosunki geopolityczne, konflikty i zagrożenia wskazują, że globalna współzależność i stabilność nie mogą być do siebie automatycznie odniesione. Potrzebna jest ulepszona podstawa wiedzy w celu zidentyfikowania i stawienia czoła tym zagadnieniom. Badania w tym temacie powinny polepszyć nasze zrozumienie takich kwestii jak: w jaki sposób zmieniają się interakcje i współzależności, jakie są następstwa dla dróg rozwoju w różnych częściach świata, jakie są przyczyny pojawiających się konfliktów i w jaki sposób pokój może zostać osiągnięty.

36 www.kpk.gov.pl 4. Europa w świecie (c.d.)
Badania powinny także przeanalizować konsekwencje dla zainteresowanych regionów szczególnie dla Europy, a także dla gospodarki globalnej, instytucji oraz rozwoju społecznego i kulturowego. Wkład z badań skupiających się na szczególnych regionach (Afryka, Azja, Ameryka Łac., Basen Morza Śródziemnego) jest tutaj mile widziany, w szczególności kiedy podejmowane są kwestie wzajemnych powiązań z innymi regionami. Włączenie perspektyw/spojrzeń pozaeuropejskich poprzez badania podejmowane również przez zespoły pozaeuropejskie nad tematami zawartymi w działaniu 4 jest mile widziane. Rozważając globalne podejście tych tematów badawczych uczestnictwo zespołów z krajów trzecich jest szczególnie stosowne.

37 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
5. Obywatel w Unii Europejskiej Area Participation and Citizenship in Europe Democratic "ownership" and participation XI Reassessing Citizenship within the European Union V Area Diversities and Commonalities in Europe Histories and Identities – articulating national and European identities V Creativity, Culture and Democracy V

38 5. Obywatel w Unii Europejskiej
Badania interdyscyplinarne będą dotyczyć różnych sposobów, w których czynniki takie jak: różnorodne formy i interpretacje udziału demokratycznego i własności, obywatelstwo, różnorodność i podobieństwo mogą przezwyciężyć problemy i trudności pojawiające się na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim. We wszystkich tych obszarach badania powinny nie tylko poprawiać aktualny obraz sytuacji społeczno-politycznych, ale także w szerszym stopniu wykorzystać wyniki badań w celu rozwoju lub wpływu na możliwe rozwiązania poszczególnych problemów. Powinny próbować rozwijać krytyczne perspektywy i teorie innowacyjne, a także wykorzystywać dane doświadczalne. W tym kontekście ważne będzie porównanie z innymi społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi systemami z poza obszaru UE. Nowe analityczne i krytyczne spojrzenia, interdyscyplinarność oraz refleksja nad znaczeniem polityk są tu istotne.

39 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
6. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe Area How indicators are used in policy Current use of and emerging needs for indicators in policy V Area Developing better indicators for policy Improved ways of measuring both the potential for and impact of policy V Area Provision of underlying official statistics Specific statistical issues V Area Development of methods for the evaluation of research policies and programmes Ex post and ex ante impact analysis of research policies and programmes V

40 6. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe
Unia Europejska, kraje członkowskie i regiony są wszystkie włączone w proces tworzenia polityki. Polityka ta nie powinna być prowadzona jedynie poprzez wskaźniki, ale powinna być oparta na dowodach oraz tworzyć określony użytek z zarówno jakościowych jak i ilościowych wskaźników razem z odpowiadającymi metodami analitycznymi włączając modelowanie. W tym celu potrzebne są wskaźniki i techniki analityczne, które podejmują kwestie omawianych polityk. Badania w tym obszarze powinny mieć na celu zwiększenie znaczenia, jakości i ilości wskaźników dostępnych dla wszystkich tworzących politykę razem z technikami analitycznymi i modelami używanymi we wspieraniu wszystkich aspektów polityki. Ocena wpływu polityk i programów powinna promować rozwój i zastosowanie wskaźników w tym kontekście.

41 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
7. Badania wybiegające w przyszłość (foresight) Area Forward Visions on the European Research Area CfT, EG Area Research, research policy and interrelations with other policy areas (including joined-up policies) EG, CfT Area The Future Dynamics of Key S&T Actors in Europe EG Area Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T XI Area Mutual Learning and Cooperation XI, CfT Z wyjątkiem 4 i 5 tylko przetargi i tematy dla grup eksperckich

42 7. Badania wybiegające w przyszłość (foresight)
Poprzez identyfikowanie i przewidywanie kluczowych czynników zmian i pokrewnych wpływów społeczno-ekonomicznych foresight może pomóc zidentyfikować priorytety przyszłych badań i innowacji – wykraczając poza strategię Lizbońską – oraz może przyczynić się do budowy silnego Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA). Foresight będzie miał udział w analizie zmian w systemie badań ogólnoświatowych oraz ich możliwego znaczenia dla polityki europejskich badań. Zapewni to także strategiczną wiedzę potrzebną w trakcie rewizji 7.PR i przygotowania 8.PR. Potencjalne działania będą dotyczyć kwestii związanych z nauką i technologią (S&T), a wsparcie będzie zapewnione dla wielostronnej/wzajemnej nauki i kooperacji w ramach foresightu. Informacja i wzrost świadomości będą zapewnione poprzez badania/studia, grupy eksperckie, konferencje.

43 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
8. Działania strategiczne 8.1 Emerging needs V 8.2 Horizontal measures to support international cooperation V 8.3 Measures to support dissemination of research V 8.4 Trans-national co-operation among National Contact Points (NCPs) for SSH V 8.5 Impact Assessment studies CfT 8.6 ERA-NET and ERA-NET Plus 8.7 Monitoring European Trends in Research in the Socio-economic sciences and humanities (METRIS) CfT

44 8. Działania strategiczne
Ta część programu pracy dotyczy określonych działań horyzontalnych, które są konieczne dla dobrej/ właściwej implementacji szczegółowego priorytetu tematycznego, w szczególności: pojawiające się i nieprzewidziane potrzeby polityk, współpraca międzynarodowa, rozpowszechnianie działań programu, studia/badania strategiczne.

45 + 7.PR 2007 – 2013 Programy szczegółowe www.kpk.gov.pl
Cooperation – Współpraca w badaniach (międzynarodowa współpraca w określonych dziedzinach tematycznych) Ideas – Frontier Research (ERC) (badania inspirowane przez naukowców oparte na inicjatywach środowiska badawczego) People – Potencjał ludzki (wspieranie indywidualnych naukowców) Capacities – Możliwości badawcze (wspieranie możliwości badawczych) + JRC (non-nuclear) – Wspólnotowe Centra Badawcze JRC (nuclear) – Wspólnotowe Centra Badawcze Euratom (Europejska Wspólnota Energii Atomowej)

46 MOŻLIWOŚCI – Nauka w społeczeństwie (SiS)
…wzmacnianie i poprawa europejskiego systemu nauki …debata dotycząca nauki i techniki oraz ich miejsca w społeczeństwie …badania nad tożsamością kulturową płci …wzmacnianie roli badań prowadzonych na uniwersytetach i w innych wyższych uczelniach … i wiele innych tematów

47 Konkursy Konkursy SiS CALL FICHE 1 CALL FICHE 2 www.kpk.gov.pl
Identyfikator: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY Data publikacji: Data zamknięcia: , godz czasu lokalnego w Brukseli Budżet: 21,798 €m CALL FICHE 2 Identyfikator : FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY Data publikacji: Budżet: 1,675 €m

48 Działanie 5.1.1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w
CALL FICHE 1 Działanie Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie Obszar Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem SiS Interaction between science and politics*; ** Obszar Badania nad etyką w nauce i technologii SiS Ethical frameworks of new technologies*** SiS Research underpinning policy suuport related to ethics precaution and sustainable development*** Obszar Badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury SiS Science and Culture Research Community*

49 Działanie 5.1.2. Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i
CALL FICHE 1 Działanie Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych Obszar Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką SiS CSO Capacity-building in Research*; ** SiS Cooperative research processes*; **; *** Obszar Warunki debaty nad etyką i nauką SiS Euroean Ethics Documentation Centre* SiS Forum of National Ethics Councils* SiS Ethics and Security Research* SiS Capacity Building on ethics in developing countries* Obszar Działania interdyscyplinarne: Środowisko, Energia i Nanotechnologie SiS CT Sustainable consumption and production*; ** SiS CT Nanoscience and Nanotechnology*; **

50 Działanie 5.2.1. Płeć a badania
CALL FICHE 1 Działanie Płeć a badania Obszar Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych SiS Survey of positive action schemes in the area of Resaerch Decision-making* Działanie Młodzież i nauka Obszar Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje SiS Links between science education and research* SiS Teaching methods* Obszar Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową SiS Images of science*

51 CALL FICHE 1 www.kpk.gov.pl
Obszar Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo SiS Science museums, science centres and organisers of science events* Obszar Badania nakierowane na usprawnienie komunikacji naukowej (metody i produkty) SiS Research in cultural differences in public understanding*** Działanie Ponadnarodowa współpraca pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi w ramach programu ‘Nauki w Społeczeństwie’ SiS National Contact Points transnational cooperation* System finansowania: CSA (Coordinating)*, CSA (Supporting)**, Collaborative research Projects***, granty dla określonych beneficjentów, kontrakty eksperckie, przetargi

52 CALL FICHE 2 Obszar Promowanie doskonałej ponadnarodowej komunikacji w dziedzinie badań naukowych poprzez (ogólno)społeczne nagrody SiS Descartes prize for collaborative research SiS Descartes prize for science communication SiS Descartes prize for scientific career System finansowania: CSA (Supporting)

53 CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/ EUROPA: SiS
Informacje CORDIS: EUROPA: SiS SESH

54 Programy szczegółowe eksperci!

55 identyfikator konkursu
priorytet/ temat

56

57 niezbędne dokumenty

58 Dziękuję za uwagę www.kpk.gov.pl
Małgorzata Krótki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ul. Świętokrzyska Warszawa tel:


Pobierz ppt "Nauki społeczno -ekonomiczne i humanistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google