Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid"— Zapis prezentacji:

1 Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid

2 Cyprian Norwid urodzony 24 września 1821r. we wsi Laskowo-Głuchy w majątku matki Matka, Ludwika Zdzieborowska, była spokrewniona z królewską gałęzią rodu Sobieskich. Ojciec poety pochodził z rodziny szlacheckiej (herbu Topór), pracował jako urzędnik, był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa

3 Dom rodzinny poety we wsi Laskowo-Głuchy

4 Rys genealogiczny poety
Paulina Norwid Cyprian Kamil Norwid Ludwik Norwid Szymon Norwid Brygida Świeżyńska Ludwik Zdzieborski Anna Sobieska Ludwika Zdzieborska Jan Norwid Ksawery Norwid

5 Herb rodziny Norwid (Topór)

6 Po śmierci matki (1825) wychowywany przez prababkę Hilarię Sobieską
W 1830 roku przeżył powstanie listopadowe w Warszawie Norwid uczył się w warszawskim gimnazjum, przed ukończeniem piątej klasy wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej, gdzie kształcił się pod kierunkiem Jana Klemensa Muinasowicza ( ) Śmierć ojca w roku 1835

7 Od 1842 Norwid rozpoczął podróże po Europie
Pierwsze środowisko literackie poetę skupione było wokół „Piśmiennictwa Krajowego”, na łamach którego w 1840 roku zadebiutował wierszem „Mój ostatni sonet” 1842 – piesza wędrówka po kraju i ubieganie się o paszport w celach podjęcia studiów artystycznych za granicą Od 1842 Norwid rozpoczął podróże po Europie

8 W 1842 Norwid wyjechał do Drezna
W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy Via Quattro Fontane. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością W 1846 zamieszkał w Berlinie jednak w tym samym roku został aresztowany i zmuszony do wyjazdu przeprowadził się do Brukseli pobyt w Rzymie w czasie Wiosny Ludów

9 W latach 1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Słowackiego i Fryderyka Chopina
Poeta publikował w "Gońcu polskim" w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepota. Próba wstąpienia do zgromadzenia zmartwychwstańców co spotkało się ze zdecydowaną odmową. W 1853 roku Norwid wyemigrował do USA, gdzie otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej

10 W VI 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim
Zamieszkał w Londynie i wykonywał prace artystyczno – rzemieślnicze Następnie poeta powrócił do Paryża, gdzie udało mu się opublikować kilka utworów Norwid w 1861

11 1865-1866 - przygotowanie do druku zbioru liryk
W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida, usiłował on mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania. przygotowanie do druku zbioru liryk "Vade-mecum". W następnych latach Norwid cierpiał straszliwą nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża.

12 Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja 1883
Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja Pochowany został na cmentarzu w Ivry. W1888 przeniesiony do grobu zbiorowego na polskim cmentarzu w Montmorency .

13 Dorobek artysty Wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik Często jest uważany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

14 Najważniejsze dzieła Norwida
Liryka: Bema pamięci żałobny rapsod (1851) ***[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie] (styczeń 1856) Do obywatela Johna Brown (1859) W Weronie Italiam!,Italiam! Moja ojczyzna Pieśń od ziemi naszej Vade-mecum ( ) – wydane drukiem sto lat po napisaniu Fortepian Szopena

15 Rękopis „Fortepianu Szopena”

16 Najważniejsze dzieła Norwida
Poematy: Wesele. Powieść. (1847) Pompeja (1848 lub 1849) Niewola. Rapsod (1849) Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. (1851) Szczesna. Powieść (1854) EPIMENIDES. Przypowieść (1854) QUIDAM. Przypowieść ( ) Fulminant. Rapsod (1863) Że piękno to jest...(1865) Assunta (1870)

17 Najważniejsze dzieła Norwida
Proza Łaskawy opiekun czyli Bartłomiej Alfonsem (1840) Wyjątek z pamiętnika (1850) Czarne kwiaty (1856) – wspomnienia dotyczące ostatnich spotkań z różnymi osobami, na krótko przed ich śmiercią Białe kwiaty (1856) – teoretyczne uzasadnienie Czarnych kwiatów Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku (1858) Cywilizacja. Legenda (1861) Ostatnia z bajek (1882) Milczenie Pamiętnik Podróżny

18 Najważniejsze dzieła Norwida
Nowele: „Ad leones!” (1883) Stygmat (1883) Tajemnica lorda Singelworth (1883) Archeologia (1866) Dwie powieści (1866) Dramat: Noc tysiączna druga. Komedia (1850) Wanda (1851) Krakus. Książę nieznany (1851, 1861) Słodycz (1855 lub 1856) Aktor. Komediodrama (1867) Rzecz o wolności słowa (1869) Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko (1872) Kleopatra i Cezar (ok. 1870, 1878) Za kulisami

19 Obrazy „Jutrznia”

20 Trzy postacie w zasłonach na twarzy
Najady

21 Wybrane grafiki

22 Adaptacje twórczości Cypriana Norwida
Poezja śpiewana: Czesław Niemen –- w roku 1978 roku wydał dwupłytowy longplay „Idee fixe”, który opierał się wyłącznie na poezji Norwida m. in.: Sieroctwo, Larwa, Laur dojrzały, Moja piosnka [II] Wanda Warska (m.in. W Weronie) Stan Borys (np. Czy podam się o amnestię?) Closterkelles (Po to właśnie) Maciej Maleńczuk z zespołem Homo Twist - Moja piosnka II i Bema pamięci żałobny rapsod

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid"

Podobne prezentacje


Reklamy Google