Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER"— Zapis prezentacji:

1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

2 Roztwory dielektryków ciekłych
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

3 Roztwory dielektryków ciekłych
Badania roztworów ciekłych dielektryków roztwory cieczy dipolowych w rozpuszczalnikach niedipolowych i dipolowych Wypadkowa polaryzacja P12 składa się z polaryzacji rozpuszczalnika P1 i cieczy rozpuszczanej P2 Zakłada się addytywność polaryzacji obu składowych f1, f2 – ułamki molowe (stężenie molowe) obu składników mi - masa, Mi – masa drobinowa, Ni – liczba drobin Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

4 Roztwory dielektryków ciekłych
Polaryzacja cieczy dipolowej: Składowa niedipolowa (równanie Clausiusa-Mossottiego): n2 – współczynnik załamania światła dla fali nieskończenie długiej Składowa dipolowa: Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

5 Roztwory dielektryków ciekłych
Polaryzacja roztworu - przyjmując pole Lorenza: Składowa dipolowa - przyjmując pole Onsagera: Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

6 Roztwory dielektryków ciekłych
Przyjmując pole Onsagera: x12 – parametry dla roztworów Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

7 Roztwory dielektryków ciekłych
Polaryzacja dipolowa roztworu Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

8 Roztwory dielektryków ciekłych
Kondensator cieczowy do pomiarów temperaturowych Refraktometr w termostacie Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

9 Roztwory dielektryków ciekłych
o-nitroanizol C6H4OCH3NO benzen C6H6 OCH3 NO2 moment dipolowy [D] , przenikalność elektryczna (293K) , ,282 gęstość (293K) [g/cm3] , ,8791 współczynnik załamania (293K, D) , ,5014 temperatura wrzenia [0C] ,1 temperatura krzepnięcia [0C] , ,5 ciężar cząsteczkowy , ,108 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

10 o-nitroanizol – benzen
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

11 o-nitroanizol – benzen
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

12 o-nitroanizol – benzen
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

13 o-nitroanizol – benzen
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

14 o-nitroanizol – benzen
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

15 Zjawiska nieliniowe - ciekłe dielektryki dipolowe wykazują nieliniowe zmiany przenikalności elektrycznej w silnych polach E - zmianę DeE w większości przypadków opisuje przybliżenie kwadratowe: DeE = PE2 P - parametr Piekary Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

16 Zjawiska nieliniowe S.Ratnowski próbował mierzyć wpływ pola elektrycznego na przenikalność elektryczną cieczy J.Herweg do pomiaru przenikalności elektrycznej zastosował swego pomysłu metodę dudnieniową pomiaru pojemności elektrycznej Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

17 Zjawiska nieliniowe w cieczach prostych
- Herweg w roku 1920 po raz pierwszy zbadał efekt NDE dla eteru etylowego - otrzymał zależność liniową współczynnika P E10-6 [V/m] -60 -180 -300 De - odmienne wyniki otrzymał w roku 1928 Kautsch - było to wynikiem niedostatecznego oczyszczenia cieczy Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

18 Zjawiska nieliniowe NDE
do roku pomiary sugerowały, że wartość DeE jest ujemna dla czystych cieczy dipolowych i dla roztworów Arkadiusz Piekara i Brunon Piekara, pierwsza krytyczna praca eksperymentalna - dla dobrze oczyszczonego nitrobenzenu wartość DeE jest dodatnia, roztwory w benzenie mają dla małych stężeń wartości DeE ujemne, które przechodzą w dodatnie dla większych stężeń A.Piekara, Aleksander Łempicki – praca nie opublikowana – II wojna światowa) A.Piekara, August Chełkowski, pomiary nasycenia w polu magnetycznym (w Paryżu) 1962 – (A.Piekara), Tadeusz Hilczer, pomiary nasycenia pod ciśnieniem hydt=rostatycznym Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

19 1904 - urodził się w Warszawie
Arkadiusz Piekara urodził się w Warszawie studia fizyki (UW) 1930 – doktorat (UW) 1937 – habilitacja (UJ) 1946 – profesor nadzwyczajny 1952 – profesor zwyczajny 1962 – członek PAN Arkadiusz Piekara Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

20 1923-1924 – Uniwersytet Powszechny
Arkadiusz Piekara – Uniwersytet Powszechny – Uniwersytet Warszawski – Gimnazjum w Rydzynie – Uniwersytet Jagielloński – Politechnika Gdańska – Uniwersytet Poznański – Uniwersytet Warszawski – Instytut Fizyki PAN Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

21 Arkadiusz Piekara Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

22 Zjawisko NDE w Poznaniu
- badania nieliniowych własności dielektryków ciekłych rozpoczęte w Poznaniu w roku 1952 (A.Chełkowski, T.Hilczer) były kontynuacją wcześniejszych prac Piekary - pierwszym badanym dielektrykiem ciekłym był nitrobenzen i jego roztwory głównie w benzenie - zmiennymi parametrami zewnętrznymi, oprócz pola E była temperatura T (A.Chełkowski) - konsekwentnym rozszerzeniem było uwzględnienie wpływu ciśnienia na własności dielektryków ciekłych - prace takie, z inspiracji A.Piekary, rozpoczęto w roku 1953 (T.Hilczer) - równolegle wpływ ciśnienia hydrostatycznego na własności ferroelektryków (również zainspirowane przez A.Piekarę) rozpoczął Jan Klimowski Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

23 1952 Rok 1952 Tadeusz August Chełkowski Hilczer Stanisław Gorgolewski
Jan Jóźwiak Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

24 - podstawowe przebiegi (De/E2) = f(f)
NDE dla roztworów - podstawowe przebiegi (De/E2) = f(f) De /E2 f 1 - - Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

25 - etan C2H6 Izomeria rotacyjna
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

26 - 1,2, dixxetan C2H6 - - Izomeria rotacyjna
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

27 - 1,2, dixxetan C2H6 U U Izomeria rotacyjna DU
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

28 Równanie stanu ciekłego
- teoria cieczy, mimo wielu sukcesów, nie pozwala dotąd na podanie ogólnego równania stanu ciekłego - do opisu stosuje się równania empiryczne - stosunkowo proste równanie podane było w roku 1888 przez Taita: V(0) i V(p) - odpowiednio objętości cieczy bez ciśnienia w pod ciśnieniem p, parametry A i B nie zależą od ciśnienia do ciśnień rzędu 100 MPa Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

29 Zależność przenikalności elektrycznej cieczy od ciśnienia
- Owen i Brinkley (1943) zależność przenikalności elektrycznej e(p) od ciśnienia opisali empirycznym równaniem, podobnym do równania Taita: parametr B(T) jest parametrem równania Taita Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

30 Pomiar gęstości cieczy od ciśnienia
- do interpretacji wyników badań dielektrycznych konieczna jest znajomość zmian gęstości od ciśnienia - opracowano bardzo czułą metodę pomiaru d(p) - pierwsze prace wykonali ówcześni magistranci – Stanisław Tyszkiewicz (1959) i Roman Goc (1961) - zastosowano wagę hydrostatyczną - Do jednego z ramion wagi umocowany był pręcik ferrytowy - Zmiana wychylenia wagi rejestrowana była jako zmiana częstości układu RLC Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

31 Praca magisterska Praca Romana Goca wykonana została bardzo sumiennie z dużym staraniem o dokładność trudnych pomiarów. Opis zawiera nieznaczne usterki, nie mające wpływu na ocenę, którą ustalam na b.dobrze. A.Piekara Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

32 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
do pomiaru zmiany gęstości cieczy pod ciśnieniem Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

33 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
ferryt cewka Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

34 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
Belka wagi Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

35 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
Regulacja czułości Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

36 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
badana ciecz Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

37 Ciśnieniowa waga hydrostatyczna
ciśnienie Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

38 Aparatura lat 60-tych Aparatura do badania gęstości cieczy od ciśnienia (lata 60-te) Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

39 - zależność gęstości od ciśnienia
nitrobenzen - zależność gęstości od ciśnienia Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

40 Kondensator ciśnieniowy
Okładka izolowana Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

41 Kondensator ciśnieniowy
izolator Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

42 Kondensator ciśnieniowy
ciecz Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

43 Kondensator ciśnieniowy
Elementy walcowego kondensatora ciśnieniowego Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

44 Aparatura lat 60-tych Aparatura do badania liniowej i nieliniowej przenikalności elektrycznej (lata 60-te) Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

45 - zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia
nitrobenzen - zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

46 nitrobenzen - benzen – zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej De od ciśnieniowych zmian gęstości Dd Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

47 – zależność De/Dd od stężenia f
nitrobenzen - benzen – zależność De/Dd od stężenia f Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

48 nitropochodne benzenu
– zależność stosunku stałych C/A od momentu dipolowego m Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

49 nitrobenzen - zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej od temperatury Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

50 nitrobenzen - zależność maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej pod ciśnieniem w stanie ciekłym od temperatury [Hilczer] - zależność przenikalności elektrycznej (pod ciśnieniem normalnym) od temperatury [Piekara] Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

51 – zależność parametru Piekary De/E2 od ciśnienia
nitrobenzen - benzen – zależność parametru Piekary De/E2 od ciśnienia Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

52 nitrobenzen - benzen nitrobenzen – benzen – zależność parametru Piekary De/E2 od ciśnieniowych zmian liczby drobin w molu N’ Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

53 benzen ciecz ciało stałe - zależność względnej przenikalności elektrycznej od ciśnienia dla stanu ciekłego i stałego Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

54 benzen Zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia
dla stanu ciekłego i stałego dla kilku stężeń Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

55 nitrobenzen - benzen Wykres fazowy (p, e, f) e ~ d
czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

56 nitrobenzen - benzen Wykres fazowy (p, e, f) e ~ d
czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

57 nitrobenzen Wykres fazowy (p, e, T)
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

58 nitrobenzen Stan ciekły Wykres fazowy (p, e, T)
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

59 nitrobenzen Stan ciekły Wykres fazowy (p, e, T)
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

60 nitrobenzen Stan stały Wykres fazowy (p, e, T)
Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

61 nitrobenzen - benzen Zależność stosunku C/A od stężenia Zależność względnych zmian ciśnieniowej polaryzowalności od stężenia Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)

62 Dielektryki Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)


Pobierz ppt "DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google