Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm
Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski Web”master” dr Jacek Gapiński

2 Zakład Biofizyki Molekularnej

3 Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy prace magisterskie opieka naukowa: dr Krzysztof Gibasiewicz mgr Wojciech Giera mgr Maria Pajzderska promotor: prof. Andrzej Dobek Zakład Biofizyki Molekularnej

4 Motywacja prowadzonych badań
Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła. Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.

5 TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Jednokomórkowy glon Chlamydomonas reinhardtii. Fotosystem I - struktura krytalograficzna

6 TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM) Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie)

7 TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka. Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy 5 ps 10 ns 200 ps

8 TEMAT 3: Badanie dyfuzji białek w błonach lipidowych.
Charakter pracy : eksperymentalny

9 Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł
2 prace magisterskie Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA) Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek promotor: prof. Andrzej Dobek Ferrytyna tRNA

10 Badanie cytokinin dr hab
Badanie cytokinin dr hab. Genowefa Ślósarek Zakład Biofizyki Molekularnej

11 Cytokininy R H hormony roślinne
w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA związki o znaczeniu farmaceutycznym H R

12 Struktura krystaliczna kinetyny
kinetyna

13 Tematy prac magisterskich
Oddziaływanie cytokinin z metalami krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu2+; analiza oddziaływań cytokinina – metal – spektroskopia elektronowa, spektroskopia oscylacyjna Kryształy cytokinin i innych cząsteczek krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi, krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych; analiza warunków krystalizacji analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej poszukiwanie przemian fazowych;

14 Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa
Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa. Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach. Promotor: prof. dr hab. Adam Patkowski Opiekunowie: dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz

15 f = 6R, Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej Opór ruchu = f v
Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli f = 6R, gdzie  to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli. Wzór Einsteina-Stokesa: W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie-nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.

16 <x2>(t) = 6 D t Zakład Biofizyki Molekularnej
Dyfuzja swobodna (Einstein) <x2>(t) = 6 D t Spektroskopia kore-lacji fluorescencji (FCS) Dynamika polimerów/ biopolimerów/koloidów w roztworach FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety: Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr), Objętość próbki: >20 l (parowanie), Stężenie próbki: ~10 nM, Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna).

17 Określenie wpływu struktury ośrodka na dyfuzję

18 Zakład Biofizyki Molekularnej
Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa. Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach. Oddziałujące układy koloidalne. Pomiary techniką FCS. Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej. Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS. Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS. W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja).

19 http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm
Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski Web”master” dr Jacek Gapiński


Pobierz ppt "Http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google