Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?"— Zapis prezentacji:

1 JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?
KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

2 FAZY PROJEKTU: WYBÓR TEMATU, PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU,
WYKONANIE PROJEKTU, PREZENTACJA PROJEKTU.

3 WYBÓR TEMATU: Powinien być poprzedzony rozmową z uczniami. Nauczyciel inicjuje projekt, ale stara się wykorzystać pomysły uczniów, np.: stosując technikę burzy mózgów, uczy dokonywać selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami, formułuje wraz z uczniami temat projektu, kieruje wyborem optymalnej metody realizacji projektu, przygotowuje wraz z uczniami wstępny plan pracy, dokonuje podziału na grupy, przypomina zasady współpracy w grupie.

4 PRZYKŁADOWE TEMATY: PROJEKTUJEMY REKLAMĘ SPOŁECZNĄ
CODZIENNE ŻYCIE NASZEJ DZIELNICY GRY PLANSZOWE DOTYCZĄCE SZKOLNYCH LEKTUR MOJE HOBBY MOJE BIURKO POMNIKI W MOIM REGIONIE MOJA PRYWATNA ANTOLOGIA POEZJI DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO INTERWENCJA PLASTYCZNA W PRZESTRZEŃ MIASTA SECESJA W POZNANIU

5 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU
NAUCZYCIEL NA PODSTAWIE POCZYNIONYCH Z UCZNIAMI USTALEŃ TWORZY INSTRUKCJĘ DO PROJEKTU. INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE O TEMACIE PROJEKTU, SPOSOBIE ZBIERANIA INFORMACJI, METODACH WYKONANIA PROJEKTU, ZASADACH PRACY W GRUPACH, CZASIE PRZEZNACZONYM NA REALIZACJĘ PROJEKTU, KRYTERIACH OCENIANIA PROJEKTU I SPOSOBIE PREZENTACJI.

6 PROJEKT POLEGA NA OPRACOWANIU GRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA UŁATWIAŁABY UCZNIOM GIMNAZJUM ZAPAMIĘTANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI I BIOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA. Wybierzcie rodzaj gry, którą wykorzystacie w to być jakaś wasza ulubiona gra, do której postarajcie się dodać wymyślone przez siebie elementy – np. zmieńcie niektóre reguły. Lepiej jednak, aby to była zupełnie nowa gra. Przejrzyjcie materiały dotyczące omówionej na lekcjach poezji Mickiewicza, jego biografii oraz tych faktów z epoki, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na charakter twórczości poety. Przygotujcie zestaw pytań do gry, pamiętając o ich walorach kształcących. Dołóżcie starań, by były one atrakcyjne dla graczy. W razie wątpliwości – skonsultujcie się ze mną.

7 3. Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np
3. Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np.: jak plansza, lista reguł, pionki, karty do gry, itd. 4. Zaprojektujcie pudełko do gry. Postarajcie się, by wyglądało efektownie i oddawało fabułę gry. 5. Opracujcie logo swojej gry. 6. Jest to projekt, który będziecie realizować w grupach zadaniowych, dlatego ważne jest, aby wszyscy członkowie waszego zespołu sprawiedliwie byli obdzieleni pracą. Spośród was wybierzcie koordynatora projektu, to on będzie czuwał nad całością prac, terminowym wykonaniem i atmosferą w grupie. 7. Czas na realizację projektu: dwa miesiące od otrzymania instrukcji. Konsultacje w piątek po piątej godzinie lekcyjnej. 8. Prezentacja wykonanych gier będzie składała się z dwóch części: każda z grup otrzyma 5 minut na zaprezentowanie gry w klasie, po zakończeniu prezentacji grupy wymienią się grami i wypróbują je. Koordynatorzy grup pozostaną przy swoich grach, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Na zakończenie wszyscy wypowiedzą się na temat gier.

8 9. Wasza gra będzie oceniona wg następujących kryteriów:
oryginalność i pomysłowość (wyżej oceniane będą własne pomysły gier niż przyniesienie gotowych wzorców), strona merytoryczna pytań i reguł gry (ich atrakcyjność, fachowość i walory kształcące), estetyka wykonania wszystkich elementów gry, zaangażowanie wszystkich członków grupy. 10. O ocenie decydować będą: nauczyciel, członkowie grupy waszej i innych.

9 WYKONANIE PROJEKTU: PRACE NAD PROJEKTEM MOGĄ TOCZYĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ, ALE DZIAŁANIOM POZASZKOLNYM MOGĄ TOWARZYSZYĆ RÓŻNORODNE DZIAŁANIA OKOŁOPROJEKTOWE W FORMIE LEKCJI Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW: JĘZYKA POLSKIEGO, PLASTYKI, INFORMATYKI.

10 JĘZYK POLSKI: LEKCJA INICJUJĄCA PROJEKT,
LEKCJE POŚWIĘCONE BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI MICKIEWICZA, ZBIERANIE MATERIAŁÓW W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE, TWORZENIE BAZY DANYCH DLA WYKONAWCÓW PROJEKTÓW, ZAJĘCIA POŚWIĘCONE TEKSTOM UŻYTKOWYM, W TYM PRZYPADKU INSTRUKCJI.

11 PLASTYKA: LEKCJE POŚWIĘCONY ROLI LOGOTYPU, PRZYKŁADY LOGOTYPÓW I ICH ROLA UŻYTKOWA I ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA POLEGAJĄCE NA PROJEKTOWANIU LOGO, NP.: SZKOŁY. ZAJĘCIA POŚWIĘCONE PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW GRY, NP.: PUDEŁEK

12 INFORMATYKA POZNAWANIE PODSTAWOWYCH EDYTORÓW, TWORZENIE TEKSTÓW, NP.: INSTRUKCJI. PROJEKTOWANIE CZCIONKI, PLASTYCZNYCH ELEMENTÓW GRY W DOSTĘPNYCH PROGRAMACH GRAFICZNYCH.

13 PREZENTACJA PROJEKTÓW
LEKCJA POŚWIĘCONA PREZENTACJI, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI. OCENA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE USTALONYCH KRYTERIÓW. ZAPLANOWANIE DYSKUSJI Z UCZNIAMI NA TEMAT MOCNYCH I SŁABYCH STRON PRACY NAD PROJEKTEM, EWENTUALNIE PRZEPROWADZENIE ANKIETY, OPRACOWANIE WYNIKÓW I PRZEDSTAWIENIE ICH UCZNIOM.

14 CO POWINNA ZAWIERAĆ PRACA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ:
TYTUŁ PROJEKTU WPROWADZENIE: DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT, JAKIE PRZEDMIOTY OBEJMUJE, JAKA JEST JEGO IDEA (INTENCJE – CELE OGÓLNE np.: korelacja między przedmiotami, zmiana relacji: nauczyciel – uczeń, wprowadzenie nowych, aktywizujących metod pracy). OGÓLNY ZARYS: CZAS TRWANIA PROJEKTU, ILOŚĆ LEKCJI, WYCIECZEK, ITP. TEKST INSTRUKCJI SCENARIUSZE ZAJĘĆ: LEKCJE, WYCIECZKI, ITP.. MATERIAŁY DOTYCZĄCE OCENIANIA, NP.: PROJEKT PUNKTACJI, TEKST ANKIETY.

15 Bibliografia: Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce 2000 Chałas K.: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000 Chomicki G.: Projekt środowiskowy – najlepsza metoda integracji międzyprzedmiotowej. W : Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. Red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra 2002 S 57. Królikowski J.: Projekt edukacyjny. Warszawa 2000

16 Bibliografia: 8. Klus-Tańska D.: „Moje miasto” – projekt integrujący cele i treści kształcenia. W : Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Red. D. Klus-Tańska i M. Dagiel. Olsztyn 1999 S 9. Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 2001

17 Dziękuję za uwagę. Beata Gromadzka


Pobierz ppt "JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google