Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół) Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół) Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół) Elżbieta Świerczyńska z-ca dyr VIII LO do spraw klas dwujęzycznych PRZYKŁADY SYSTEMOWYCH ROZWIAZAŃ w Holandii i w Niemczech

2 Procedura zgłaszania nieobecności Między 7.00 – 8.00 telefon do sekretariatu (sekretariat czynny 30' przed rozpoczęciem lekcji) Dostarczenie zwolnienia – 2 dni Obowiązek podania przyczyny Szkoła (dyrektor) może odmówić usprawiedliwienia Lista przyczyn, które usprawiedliwiają (dokumentowane)

3 Czym skutkuje brak usprawiedliwienia? Obowiązek zgłoszenia mają rodzice Nieusprawiedliwione nieobecności = 1. dyrektor przekazuje informacje pracodawcy 2. każda godzina nieuspr. ma swoją cenę w 3. pracodawca ma obowiązek przekazać tę sumę do skarbu państwa (także szkoły prywatne)

4 Procedura zgłaszania nieobecności Posyłanie dzieci do szkoły = konstytucyjny obowiązek Państwo/ społeczność finansuje szkoły Każdy kto zamówił usługę, a z niej nie skorzystał – musi zwrócić koszty notowany rodzic dziecka z godzinami nieusprawiednliwionymi.

5 Nieobecności usprawiedliwione Nauczyciele nie rozróżniają pomiędzy dobrymi i złymi nieobecnościami Pisanie zaległych prac ( tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności ) po lekcjach w obecności dyżurującego nauczyciela nadużywający nieobecności zgłoszonych = lekarz szkolny (przy kuratorium)

6 Fotoreportaż CKV1 system rejestracji nieobecności Dylan Kokernoot 4Ha Sprawdzanie obecności

7 1. Sprawdzanie obecności

8 Sporządzanie listy nieobecnych

9 Lista jest wieszana przy drzwiach

10 Listy zostają zebrane przez woźnego

11 Listy nieobecnych zostają zaniesione do administracji

12 Nieobecni zostają wprowadzeni do komputera

13 Następnego dnia nieusprawiedliwieni nieobecni muszą zgłosić się o godz. 7:30

14 Nieusprawiedliwieni nieobecni z poprzedniego dnia spotykają się z dyrektorem.

15 A potem… sankcje

16

17 Lista 2 x dziennie

18 Co dzieje się, gdy nie została zgłoszona nieobecność ucznia? Porównanie danych (czy było zgłoszenie) Telefon do rodziców (administrator) Pouczenie rodziców (zapis w komputerze) Powiadomienie policji Dane o uczniu (adres, adres pracy rodziców znajduje się wyłącznie w sekretariacie, który chroni dane osobowe)

19 Rodzice - szkoła Tylko rodzic ma prawo zwolnić dziecko z lekcji (ograniczona lista przyczyn) 1.09. rodzice są poinformowani jakie wyjazdy, wyjścia będą są planowane dla klasy (ulotka) Szczegółowy program klas uwzględniający także wyjścia, a także duże prace domowe (projekty) Nie ma prawa przepaść żadna lekcja

20 Pełnoletni uczniowie Usprawiedliwiają się sami Mają te same obowiązki co rodzice ( zgłoszenie, ograniczona lista powodów do usprawiedliwienia, sankcje finansowe: stypendium, pełna opłata za podręczniki – zgłoszenie do fiskusa )

21 Nauczyciel na zastępstwo (NL) Bezrobotni zarejestrowani w kuratorium (?) Czekają na telefon do 10.00 Dyrektor otrzymujący inf o nieobecności nauczyciela dłuższej niż 5 dni – prosi o nauczyciela na zastępstwo Zastępstwo jest bezpłatne/ tanie

22 Zalety systemu nauczyciel na zastępstwo Ciągłość nauczania Dyrektorzy poznają nauczycieli Nauczyciele redukują zwolnienia (umowy na czas nieokreślony) Nauczyciele bezrobotni otrzymują pracę

23 Usługi dla ludności, imprezy w mieście a szkoła Szkoła prawa jazdy, kino, spektakle przedpołudniowe, wizyty u lekarza Imprezy dla młodzieży (miasto, UŁ, teatry) nie przed południem = wstyd nikt nie ma prawa wejść w paradę szkole szkoła i lekcje są nienaruszalne

24 Czy możliwy jest system nauczyciel na zastępstwo? Blokady: Dziennik W PL zastępstwa są płatne – nauczyciele mało zarabiają, zastępstwa są sposobem na dorobienie Brak gwarancji zatrudnienia

25

26 Nieobecności: Imie i nazwisko_____________________ wrzesień 2005

27 Rozwiązania szwajcarskie na płaszczyźnie pedagogicznej postawa dyrekcji - traktowanie wagarów jako znaczącego naruszania regulaminu szkoły efektywne formy zarządzania przeciwdziałające zjawisku motywowanie i zobowiązywanie nauczycieli do interesowania się uczniami opuszczającymi lekcje i nawiązywania kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem?

28 Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Nauczyciele, którzy dbają o przyjazne relacje z uczniami, udzielają pozytywnej informacji zwrotnej, stawiają klarowne wymagania i zasady zachowań, a przy tym sami są przykładem punktualności i solidności, oddziałowują zachęcająco na uczniów i przyczyniają się do wysokiej frekwencji w szkole. Serdeczny stosunek do uczniów i działania zapobiegawcze związane z rozpoznawaniem sytuacji ucznia przez nauczyciela, dokładną analizą obecności i nieobecności. Najgorszym rozwiązaniem jest unikanie problemu, przeczekiwanie, udawanie, że się nie widzi, ignorowanie zjawiska i manifestowanie zainteresowania nim poprzez sporadyczne sprawdzanie obecności na zajęciach.

29 Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Rozwiązania szwajcarskie na płaszczyźnie dydaktycznej Dni dżokera (Jokertage) – dopuszczają określoną liczbę dni wolnych od nauki, poza dniami wyznaczonymi jako dni wolne od pracy i nauki przez kalendarz państwowy. Projekt time out – uporczywi wagarowicze przez cztery tygodnie w roku szkolnym wyjeżdżają do innej miejscowości do pracy społecznej (fizycznej), co im w bezpośredni sposób uświadamia skutki uporczywych wagarów.

30 Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Przestrzeganie zasady: lekcja musi być interesująca, uczeń musi mieć poczucie straty, gdy w niej nie uczestniczy. Przestrzeganie zasady: w naszej szkole nie toleruje się wagarów; za wagarowanie spodziewaj się kary (regulamin szkolny). Przestrzeganie zasady: rodzice nie usprawiedliwiają bezzasadnej nieobecności dzieci w szkole, bowiem rzutuje to na wyniki na świadectwie ukończenia szkoły. Wskaźnik frekwencji = wskaźnik jakości pracy szkoły.

31 Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Rozwiązania szwajcarskie na płaszczyźnie formalno-prawnej Regulamin szkoły zobowiązuje nauczyciela do zbadania przyczyn pojedynczych nieobecności ucznia i poinformowania rodziców. Uporczywe opuszczanie lekcji może doprowadzić do wyklucze- nia z możliwości uczestnictwa w lekcjach lub jeśli ma miejsce w czasie ostatniego roku nauki, uczeń może być zwolniony z obo- wiązku nauki i tym samym problem z przejściem do następnego etapu kształcenia.

32 Absencja uczniów w szkole. Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Rozwiązania szwajcarskie na płaszczyźnie formalno-prawnej Gdy ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy tzw. deputat, czyli ilość godzin dopuszczonych prawem lub gdy rodzice uporczywie nie kontaktują się ze szkołą prawo kanto- nalne daje możliwość (w różnych kantonach są różne rozwią- zania) nałożenia na rodziców kary pieniężnej (od 500,- do 5000,- franków).


Pobierz ppt "ECL – Haarlem Helene-Lange-Gymnasium – Fürth 98% frekwencji Na podstawie projektu uczniowskiego, statutów oraz wywiadu z dyrektorami tych szkół) Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google