Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMY HANDELU ELEKTRONICZNEGO W SEKTORZE B2B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMY HANDELU ELEKTRONICZNEGO W SEKTORZE B2B"— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMY HANDELU ELEKTRONICZNEGO W SEKTORZE B2B
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * PLATFORMY HANDELU ELEKTRONICZNEGO W SEKTORZE B2B dr inż. Jarosław Jankowski

2 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWÓJ SEKTORA B2B Sieci wartości dodanych (Value added network VAN). Pośrednik, który dostarcza narzędzi i technologii telekomunikacyjnych odbiorcom i dostawcom. Sieć VAN firm GE i SIEMENS Standard ANSI (American National Standards Institute) Amerykańska grupa standaryzacyjna EDI w ramach ASC (Accredited Standards Committee) i komitet X12 Standard EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and Transport) Grupa standaryzująca autoryzowana przez Unię Europejską

3 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWÓJ PLATFORM B2B Sektor B2B jest aktualnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki elektronicznej. Stosunek kosztów transakcji e-commerce i metod tradycyjnych na rynku B2C wynosi jak 1:70, a w przypadku rynku B2B - 1:35. Zdaniem analityków SmithBarney proporcje te wynoszą odpowiednio 1:30 i 1:15 Wykorzystanie systemów opartych na sieci Internet, nie tylko do wymiany dokumentacji ale organizacji procesów biznesowych. Mniejsze znaczenie sieci VAN

4 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWÓJ ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH eMarketPlace Łańcuch dostaw i zależności Złożoność Przedsiębiorstwo Fabryka Czas

5 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PLATFORM B2B Obniżenie kosztów transakcji i wzrost efektywności Redukcja czasu poszukiwań dostawców Obniżenie kosztów zakupu Redukcja zapasów i cyklu produkcyjnego Wymiana wiedzy pomiędzy partnerami Udrożnienie kanałów dostaw Pomoc i serwis dla kupujących Krótszy cykl wprowadzania nowych produktów Dostęp do systemów i platforma handlu elektronicznego Outsourcing usług teleinformatycznych Integracja z wykorzystywanymi systemami INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA

6 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA eMarketplace, giełdy towarowe, katalogi Internet, intranet, extranet Wymiana EDI i standard XML Systemy E-Procurement i ERP Aukcje i aukcje odwrotne Zarządzania łańcuchem dostaw SCM i platformy e-Hub Modelowanie procesów biznesowych i BPR Dostawcy ASP (Application Service Provider) Rozwiązania EAI (Enterprise Application Integration) CRM (Customer Relationship Management)

7 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWÓJ SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH Produkcja Just in Time Rosnąca konkurencja i podobne własności produktów Duża liczba dostawców Trudność z doborem kooperantów Integracja dostawców i produkcja Rozproszenie geograficzne zakładów produkcyjnych Złożone systemy dystrybucji Personalizacja produkcji Mniejsze serie produkcyjne Krótki czas życia roduktu

8 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PLATFORM B2B Obniżenie kosztów transakcji i wzrost efektywności Redukcja czasu poszukiwań dostawców Obniżenie kosztów zakupu Redukcja zapasów i cyklu produkcyjnego Wymiana wiedzy pomiędzy partnerami Udrożnienie kanałów dostaw Pomoc i serwis dla kupujących Krótszy cykl wprowadzania nowych produktów Dostęp do systemów i platforma handlu elektronicznego Outsourcing usług teleinformatycznych Integracja z wykorzystywanymi systemami [EDI, XML] [e-marketplace, Exchange] [eProcurement; Aukcje] [SCM] [e-Hub, XML] [SCM, BRP, ERP] [CRM] [C-Commerce] INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA [ASP] [ASP] [ERP, EAI]

9 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OBSZARY WYKORZYSTANIA Zarządzanie łańcuchem dostaw Przeniesienie działań operacyjnych do środowiska elektronicznego. Usprawnienie kontaktów z dostawcami i odbiorcami Elektroniczne środowiska biznesowe i rynki (Marketplace) Nowy sposób na pozyskiwanie klientów i wykonawców usług

10 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO RYNEK ELEKTRONICZNY I ŚRODOWISKA MARKETPLACE Marketplace – środowisko elektroniczne i infrastruktura telekomunikacyjna, która integruje dostawców, dystrybutorów, klientów Powiązanie kupujących i sprzedających Katalogi ofertowe Systemy rekomendujące Procesy negocjacji Decyzje grupowe Przetargi i aukcje

11 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO RYNEK ELEKTRONICZNY I ŚRODOWISKA MARKETPLACE Systemy płatności Rozliczenia między kontrahentami Zabezpieczenia i akredytywy elektroniczne Wsparcie dla klientów Komunikacja z klientem Serwis przed i posprzedażowy

12 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO STRUKTURA MARKETPLACE Dostawca 1 Dostawca 1 Dostawca n XML, EDI Platforma handlowa Dostawy Płatności Katalogi, aukcje, przetargi, zamówienia bezpośrednie Negocjacje Odbiorca 1 Odbiorca 2 Odbiorca n Zarządzanie dostawami

13 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO MARKETPLACE WERTYKALNE Rynki werykalne zajmują się wąską (czasem nawet bardzo wąską dziedziną gospodarki). Wymagają w związku z tym bardzo wysoko kwalifikowanej kadry i specjalizowanych produktów. Rynki wertykalne można dodatkowo podzielić ma szerokie i wąskie. eMarketplaces wertykalne wąskie (niszowe) zajmują się bardzo ściśle określonym rynkiem, posiadają bardzo dużą wiedzę o swoich klientach i oferują bardzo specjalistyczny produkt. Można tutaj zaliczyć na przykład producentów łożysk do skrzyni biegów. eMarketplaces wertykalne szerokie skupiają się również na jednej dziedzinie ale w nieco szerszy sposób. Mogą to być na przykład dostawcy części samochodowych. eMarketplaces horyzontalne zajmują się wszystkimi branżami

14 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SIECI X2X Struktury organizacji eXchange-To-eXchange. Nasilająca się konkurencja i chęć zmusza istniejące rynki eMarketplace do szukania nowych dróg rozwoju. Część z nich szuka nisz rynkowych Kiedy serwisy będą już odpowiednio zróżnicowane zaczną tworzyć się alianse pomiędzy nimi. Wertykalne z horyzontalnymi - inicjatywa ze strony wertykalnych. Poprawią one w ten sposób swoją wartość oraz płynność finansową. Horyzontalne eMarketplaces powinny już posiadać rozbudowaną sieć dostawców i klientów w związku z tym wykorzystanie tych kontaktów pozwoli dla wertykalnych zredukować koszty. Horyzontalne eMarketplaces mogą być również zainteresowane inwestowaniem w wertykalne. Oczywiście przez alians z horyzontalnym eMarketplace wertykalne będą musiały dzielić się częścią zysku, to jednak mimo tego i tak dużo na tym zyskają.

15 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SIECI X2X Wertykalne z wąskimi wertykalnymi Duże szerokie wertykalne eMarketplaces mogą w swojej ofercie zamieszczać powiązanie do wąskich serwisów wertykalnych (przez większy zakres oferty zwiększają swoją atrakcyjność dla klientów). Dodatkowo ma to służyć agregacji dużej liczby małych wąskich eMarketplaces w większe. Zanika wówczas bezpośrednia konkurencja i przy projektowaniu nowych usług można się posłużyć doświadczeniem uczestników sieci X2X.

16 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SIECI X2X Wertykalne z wertykalnymi Pomiędzy nabywcami a sprzedawcami. Wielu nabywców i sprzedawców stworzyło już swoje serwisy umożliwiające kontakty z klientami. Sieci X2X umożliwią im teraz naturalne łączenia minimalizujące koszty utrzymania (często bowiem występują po obu stronach te same mechanizmy, które mogły by działać tylko po jednej). Alians taki istnieje pomiędzy Airnewco (nabywca - kilka dużych linii lotniczych United Airlines, Air France, British Airways, ...) i Exostar (sprzedawca - Boeing, Lockhead Martin, Airbus, ...).

17 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO MODELE KONTAKTÓW B2B Kupujący 1 Sprzedający 1 Kupujący 2 Kupujący n Inicjatorem kontaktów jest sprzedawca (ang. Sell Side B2B) Sprzedawca 1 Kupujący 1 Sprzedawca 2 Sprzedawca n Inicjatorem kontaktów jest kupujący (ang. Buy Side B2B)

18 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO MODELE KONTAKTÓW B2B Sprzedawca 1 Kupujący 1 MarketPlace Sprzedawca 2 Kupujący 2 Sprzedawca n Kupujący n Integracja w środowisku MarketPlace (lub giełdy towarowej)

19 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO MODELE KONTAKTÓW B2B Uczelnie Sprzedawcy Rząd eHUB Kupujący Administracja Usługi Społeczności Przemysł Integracja obrotu gospodarczego w środowisku eHub (ang. Collaborative Commerece)

20 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO KONCEPCJE EPROCUREMENT eProcurement definiuje się jako nową organizację zaopatrzenia, która wspomagana jest przez rozwiązania systemowe umożliwiające efektywną w pełni zarządzaną współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną. Pracownicy we wszystkich jednostkach organizacyjnych otrzymują dostęp do jednolitego systemu obsługi procesu zakupowego. Swoim zakresem funkcjonalnym eProcurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po rejestrację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Poprzez efektywne wykorzystanie siły nabywczej całej organizacji, jak również automatyzację procesów zaopatrzenia umożliwia racjonalizację kosztów nabycia dóbr i usług.

21 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ŚWIATOWE PLATFORMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO Commerce One Ariba Convisint Oracle m. in. dla Boeinga Clarus SAP podsystem B2B Procurement Commerce One + SAP: MarketSet (transakcje z poziomu systemu SAP) SupplyWorks Inc : Barnes & Noble GE GXS

22 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OBSZARY ZASTOSOWAŃ EPROCUREMENT Jedną z większych platform przeznaczonych dla zastosowań eProcurement jest platforma Commerce One. Produkty tej firmy osiągnęły pozycję dominującego standardu światowego i znacznie wyprzedzają inne rozwiązania tego rodzaju pod względem dostosowania do realiów funkcjonowania przedsiębiorstw. System eProcurement może być z powodzeniem zastosowany i przynieść znaczące korzyści szczególnie w organizacjach charakteryzujących się następującymi cechami: Organizacja wielooddziałowa rozproszona geograficznie Rozbudowana struktura organizacyjna - Duża liczba pracowników - Duża liczba dostawców - Szeroki zakres kupowanych produktów

23 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA WIELOBRANŻOWA COMMERCEONE

24 (Źródło: CommercoOne)
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO COMMERCE ONE 3500 zatrudnionych Systemy MarketSet™, MarketSite™ i Net Market Maker System Enterprise Buyer do realizacji zakupów Usługi w zakresie strategii, technologii, konsultingu Dostawcy Klienci Commerce One.net Usługi Eliminuje potrzebę integracji między poszczególnymi firmami Z platformy korzysta kupujących i sprzedających (Źródło: CommercoOne)

25 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UŻYTKOWNICY PLATFORMY Coca-Cola Enterprises Nokia PACCAR Compaq Citibank Shell Grainger Corporate Express Dell Eastman Chemical Guess Weyerhaeuser Software Spectrum Staples Boise Cascade

26 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA ARIBA 1700 zatrudnionych Główne podsystemy Ariba Buyer, Ariba Marketplace, Ariba Dynamic Trade Około 40% dochodu generowane jest ze wsparcia technicznego, szkoleń i doradztwa Główni użytkownicy: DuPont, Federal Express, Chevron, Hewlett-Packard

27 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA BRANŻOWA CONVISINT Firma założona w grudniu 2000 przez firmy: Ford, General Motors Nissan i Renault Koncepcja powstała w 1999 roku System wymiany B2B e-business dedykowany dla sektora motoryzacyjnego umożliwiający zwiększenie płynności obrotu towarowego w łańcuchach dostaw i redukcji zapasów magazynowych Koncepcja ma na celu umożliwienie personalizowanej produkcji, gdzie klient przy założeniu zamówienia określa szczegółowo parametry samochodu i po tygodniu otrzymuje jednostkowo wyprodukowany egzemplarz

28 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO (Źródło: Convisint)

29 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO CONVISINT Jednorazowa opłata licencyjna dla klientów Stałe opłaty za realizację transakcji Dodatkowe opłaty za udział w aukcjach Opłaty za dostęp do katalogów Planowane obroty $1.30 bln USD Nie wszystkie firmy motoryzacyjne mogą korzystać Inne grupy producentów planują podobne rozwiązania

30 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ePROCUREMENT W POLSCE System umożliwia odwzorowanie istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zamodelowanie ścieżek akceptacji składanych zapotrzebowań zakupowych dla poszczególnych użytkowników w zależności od posiadanych przez nich uprawnień i zakresu kompetencji. System eProcurement umożliwia przeprowadzanie centralnej koordynacji planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów. Natomiast właściwa realizacja zakupów dokonywana jest bezpośrednio przez jednostki organizacyjne w których powstaje zapotrzebowanie. Dzięki zastosowaniu eProcurement zmienia się rola departamentu zakupów, który uwolniony od bieżących działań operacyjnych koncentruje się na strategicznym wyborze dostawców oraz monitorowaniu jakościowych kryteriów współpracy.

31 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE Jedną z większych platform handlu elektronicznego w sektorze B2B jest platforma Xtrade. Udziałowcami są: Optimus S.A. (57,97%), BRE Bank S.A. (24,9 %), Commerce One (8,65 %) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (8,48%). We 2003 nawiązano współpracę z eCard w zakresie kompleksowego oferowania, promowania, sprzedaży i serwisowania usług elektronicznych. Celem firmy jest świadczenie usług doradczych w obszarze zakupów i zaopatrzenia oraz dostarczanie nowoczesnych rozwiązań systemowych usprawniających współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców.

32 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE Rozwiązania umożliwiają łatwe i natychmiastowe wprowadzenie polskich przedsiębiorstw na rynki światowe. Zgodnie ze światowymi tendencjami, handel elektroniczny podnosi konkurencyjność firm korzystających z nowych form zbytu i zaopatrzenia. Według prognoz analityków w 2005 roku ok. 42% zamówień na rynku B2B będzie realizowanych przez Internet.

33 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE Swoje cele Xtrade realizuje dzięki zbudowaniu elektronicznego rynku typu business-to-business, umożliwiającego wymianę handlowo-towarową pomiędzy przedsiębiorstwami. Jest to horyzontalna platforma handlu elektronicznego wykorzystującą rozwiązania światowego lidera technologii informatycznych Commerce One. Oferta platformy adresowana jest do przedsiębiorstw we wszystkich segmentach rynku. Platforma Xtrade umożliwia świadczenie usług w zakresie transakcji elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami i tworzenie rynków branżowych. Xtrade oferuje również swoim klientom możliwość podłączenia ich własnych giełd elektronicznych i połączenie ich ze światowym rynkiem handlu elektronicznego B2B (tzw. Global Trading Web Association).

34 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE Zastosowanie rozwiązań umożliwia osiągnięcie szeregu korzyści biznesowych: optymalizację i pełną kontrolę procesu zaopatrzenia skrócenie czasu realizacji zamówień trafniejszy wybór dostawców niższy koszt procesu ograniczenie dokumentacji papierowej obniżenie stanów magazynowych wprost redukcję kosztów nabywanych towarów

35 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE

36 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PLATFORMA XTRADE Rozwiązanie eProcurement oferowane przez Xtrade składa się z 3 modułów funkcjonalnych. Każdy z modułów ma przypisaną inną rolę do spełnienia. Wśród nich wyliczyć możemy: oprogramowanie dla kupujących, oprogramowanie dla dostawców oraz aplikację zapewniająca sprawną komunikację pomiędzy uczestnikami rynku. System Obsługi Zaopatrzenia dedykowany dla kupujących jest oprogramowaniem opracowanym w oparciu o aplikację Enterprise Buyer Desktop firmy Commerce One. System umożliwia centralizację planowania i monitorowania wydatków przy jednoczesnej lokalnej realizacji zamówień. Swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje cały proces zakupowy.

37 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA Użytkownik ma możliwość wyszukania produktów i usług w elektronicznych katalogach - szczegółowe informacje na temat produktu (np. opis i dane techniczne) oraz cena. Po wybraniu określonej pozycji, użytkownik tworzy zapotrzebowanie oraz może sprawdzić za pośrednictwem platformy dostępne stany magazynowe. Utworzony dokument zapotrzebowania przechodzi przez proces akceptacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Dobór akceptujących dla konkretnego zamówienia dokonywany jest automatycznie przez system w oparciu o dane dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz uprawnień pracowników zdefiniowanych w systemie, jak również uzależniony może być od innych czynników np. limitu wydatków.

38 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA System automatycznie przetwarza zapotrzebowanie w zamówienie, które jest wysyłane do dostawcy. W przypadku, gdy zapotrzebowanie zawiera zlecenie zakupu produktów i usług od wielu dostawców, wówczas system dokonuje podziału na odrębne zamówienia dla każdego dostawcy Zamówienie przesyłane jest do dostawcy automatycznie za pośrednictwem platformy handlowej - Dostawca po otrzymaniu dokumentu akceptuje w systemie przyjęte zamówienie do realizacji. W przypadku, gdy dostawca z określonych powodów nie może zrealizować złożonego zamówienia, wówczas może przesłać do kupującego stosowną informację - Po otrzymaniu przesyłki od dostawcy zamawiający dokonuje w systemie odbioru oraz weryfikacji faktury

39 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA Zastosowanie Systemu Obsługi Zaopatrzenia w rozwiązaniu eProcurement pozwala na optymalizację oraz zwiększenie efektywności procesu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa między innymi poprzez: - Wykorzystanie efektu skali zakupów Zwiększenie kontroli procesu zakupowego Wykorzystanie nowych narzędzi usprawniających relacje biznesowe z dostawcami - Automatyzację i obniżenie kosztów operacyjnych procesu zaopatrzenia

40 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA - KORZYŚCI System Obsługi Zaopatrzenia wspomaga cały proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Pozwala on między innymi na: utrzymanie prywatnych katalogów produktów i usług tworzenie zapotrzebowań (wniosków zakupowych) akceptację zapotrzebowań wg istniejących procedur wewnętrznych tworzenie i wysyłanie zamówień do dostawców kontrolowanie i monitorowanie stanu realizacji zamówienia tworzenie szczegółowych raportów dotyczących całego zaopatrzenia przedsiębiorstwa

41 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA - KORZYŚCI znaczące oszczędności finansowe obniżenie kosztów związanych z obsługą procesu zaopatrzenia obniżenie kosztów kupowanych towarów i usług obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki magazynowej krótszy czas realizacji zamówień wysoki poziom kontroli zakupów dokonywanych dla firmy redukcja zakupów pozakontraktowych ujednolicenie warunków handlowych realizacji kontraktów

42 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA - KORZYŚCI usprawnienie procesu weryfikacji faktur jednoznaczne przypisanie wydatków do odpowiednich centrów kosztów łatwe obiektywne porównywanie ofert i sposobu realizacji kontraktu przez dostawców usprawnienie procesu budżetowania i planowania jednoznaczny zakres kompetencji i odpowiedzialności w procesie zaopatrzenia minimalizacja obiegu papierowych dokumentów

43 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAOPATRZENIA - KORZYŚCI

44 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ System obsługi zamówień jest uzupełnieniem Systemu Obsługi Zaopatrzenia. Dzięki niej użytkownicy uzyskują kontakt on-line z dostawcami, możliwe jest zawieranie transakcji pomiędzy podmiotami, przesyłanie dokumentów biznesowych, monitorowanie stanu realizacji zamówień czy porównywanie ofert różnych uczestników rynku. System Obsługi Zamówień dedykowany dla dostawców bazuje na aplikacji SupplyOrder firmy CommerceOne. Za jego pośrednictwem dostawcy mogą prezentować i aktualizować katalogi swoich produktów, zarządzać zamówieniami, dokonywać transakcji z uczestnikami Platformy, jak również wymieniać z nimi komunikaty. Elektroniczny katalog umożliwia umieszczenie w nim bardzo szczegółowych informacji o oferowanym produkcie (kilkadziesiąt pól opisu oraz możliwość dołączania plików z dodatkowymi opisami do każdej prezentowanej pozycji). Do każdego katalogu podłączone mogą zostać cenniki zróżnicowane dla poszczególnych kontrahentów (w zależności od wynegocjowanych warunków handlowych).

45 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ Rozwiązanie to nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania. System Obsługi Zamówień pozwala na zarządzanie zamówieniami tj. dokonywanie ich przeglądu, potwierdzanie bądź odrzucanie, aktualizację statusu realizacji zamówienia, drukowanie oraz export do systemów wewnętrznych dostawcy.

46 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ELEKTRONICZNE KATALOGI PRODUKTÓW Xtrade tworzy i obsługuje katalogi dostawców, umożliwiając tym samym efektywną realizację elektronicznych transakcji pomiędzy kupującymi i dostawcami. Dzięki temu, dostawca wykorzystujący System Obsługi Zamówień jednorazowo przygotowuje i publikuje zawartość swojego katalogu, zdobywając dostęp do nieograniczonej grupy aktualnych i potencjalnych klientów. pliki katalogowe - zawierające ofertę towarów lub usług dostawcy (indeksy produktów, opis produktów, jednostki miary itp.) pliki cenowe - zawierające cennik produktów oraz istotne informacje dotyczące sposobu składania i realizacji zamówień (ceny bazowe, jednostki waluty itp.) pliki dołączone - zawierające zdjęcia i rysunki, certyfikaty bezpieczeństwa, pliki audio lub video, specyfikacje techniczne, broszury, informacje producenta itp.

47 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO KORZYŚCI DLA KUPUJĄCYCH Rozwiązania typu eProcurement umożliwiają osiągnięcie wymiernych korzyści w dwóch obszarach. Pierwszy z nich związany jest ze zwiększeniem efektywności zarządzania organizacją. Natomiast drugi dotyczy oszczędności finansowych, które wynikają z wprowadzenia zmian i usprawnień w organizacji procesu zaopatrzenia. KORZYŚCI DLA DOSTAWCÓW

48 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO KORZYŚCI DLA DOSTAWCÓW KORZYŚCI DLA KUPUJĄCYCH Zastosowanie rozwiązania eProcurement umożliwia osiągnięcie korzyści również przez dostawców obecnych na platformie handlowej Xtrade min. poprzez: • niższe koszty przetwarzania zamówień • redukcja czasu niezbędnego na obsłużenie zamówienia • łatwiejsza obsługa zamówień problematycznych • obniżenie liczby zwrotów oraz niższe koszty ich obsługi • redukcja kosztów produkcji i dystrybucji katalogów produktów • redukcja kosztów i czasu trwania aktualizacji oferty • obniżenie kosztów magazynowania i logistyki

49 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMY AUKCYJNE Aukcje zwyżkowe - wykorzystują model, w którym sprzedający oferuje towary wielu kupującym. Ten, kto zaoferuje najwyższą cenę, wygrywa licytację. Firmy najczęściej wykorzystują te aukcje w celu sprzedaży towarów starszych technologicznie, aktywów oraz towarów kłopotliwych i zwróconych przez klientów. Aukcję zwyżkową stosuje się również przy negocjacjach kupna np. licytuje się wysokość rabatu od ustalonych cen. Aukcje zniżkowe - których kupujący chcący dokonać zakupu towaru czy usługi, zaprasza dostawców do uczestnictwa w aukcji. Zwykle wygrywa licytację ten dostawca, który zaoferuje najniższą cenę. 

50 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
Amerykańska - aukcja wielu przedmiotów w której oferenci płacą tyle ile zalicytowali pod warunkiem, że wylicytowana cena jest równa lub wyższa od ceny oczekiwanej przez sprzedającego. W przypadku dwóch lub więcej ofert, pierwszeństwo ma oferta złożona na większą ilość a następnie liczy się czas złożenia zamówienia.  Holenderska (odwrotna)- aukcja w czasie  której licytacja odbywa się nieco inaczej niż w tradycyjnych aukcjach. O określonej godzinie pojawia się cena towaru lub usługi, która zaczyna maleć o określoną wartość co określony przedział czasu. Uczestnicy obserwują licytację i przy określonym poziomie ceny  akceptowanym przez siebie naciskają przycisk "kupuję". WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ORGANIZACJA AUKCJI I PRZETARGÓW

51 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO RODZAJE AUKCJI Klasyczna - aukcja gdzie licytowany jest jeden przedmiot. Wygrywa ten kto zgłosi najwyższą cenę pod warunkiem, że jest wyższa lub równa cenie minimalnej (oczekiwanej przez sprzedającego). Przetargowa - bieżące wyniki licytacji i najwyższa aktualnie cena nie są ujawniane. Licytujący może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Tak więc licytujący staje przed decyzją ile może maksymalnie zapłacić za dany towar bez możliwości zmiany raz zaproponowanej ceny. Sprzedający może wyznaczyć cenę minimalną za którą gotowy jest sprzedać produkt, ale nie musi. Cena ta nie jest znana uczestnikom aukcji a kwota przebicia nie istnieje. Licytujący zna datę rozpoczęcia i zakończenia aukcji. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. W następnej kolejności liczy się czas złożenia oferty.

52 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO RODZAJE AUKCJI Aukcje wieloparametrowe - pozwalają na takie zdefiniowanie parametrów licytacji, w których przy wyborze zwycięzcy brane będą pod uwagę także inne zmienne niż cena i ilość. Wielokrotna - multiaukcja. Aukcja wielu przedmiotów. Wygrywają osoby płacące cenę równą lub wyższą od ceny oczekiwanej przez sprzedającego. W przypadku wzrostu ilości ofert w stosunku do ilości oferowanych towarów ostateczna cena sprzedaży wzrasta.

53 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SERWIS AUKCYJNO PRZETARGOWY Serwis Aukcyjno-Przetargowy umożliwia przeprowadzanie transakcji handlowych kupna lub sprzedaży. Pozwala na osiągniecie znaczących korzyści finansowych dzięki usprawnieniu procesu weryfikacji i wyboru źródeł dostaw oraz pozyskaniu najkorzystniejszych cen rynkowych. Przetargi i aukcje realizowane przy pomocy Serwisu Aukcyjno-Przetargowego mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie do tej pory przetarg był najlepszą metodą na uzyskanie zadowalających warunków transakcji. Elastyczność systemu zapewnia jego łatwe dostosowanie do wymagań większości sytuacji spotykanych na rynku - można przeprowadzić aukcje na budowę konstrukcji budynku, jak i na dostawę dużej partii komputerów do lokalnych oddziałów firmy.

54 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SERWIS AUKCYJNO PRZETARGOWY redukcja kosztów zakupu towarów skrócenie procesu przetargowego i procesu zakupu niższe koszty administracyjne i poprawa efektywności zakupów pełna kontrola nad przebiegiem przetargów dostęp do większej i bardziej zróżnicowanej grupy dostawców automatyzacja pracy redukcja kosztów w procesie wyprzedaży

55 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SERWIS AUKCYJNO PRZETARGOWY

56 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SERWIS AUKCYJNO PRZETARGOWY

57 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWIĄZANIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) Systemy eProcurement stanowią podstawę rozwiązań SCM SCM jest aplikacją typu "back-end" łączącą dostawców, producentów, dystrybutorów i resellerów w spójną sieć produkcyjno-dystrybucyjną. Jednocześnie umożliwia przedsiębiorstwu śledzenie i usprawnienie przepływu materiału i danych w procesie produkcji i dystrybucji do klientów. SCM jest kolejnym etapem w ewolucji systemów Enterprise Planning Systems - umożliwiając integrację partnerów biznesowych z procesami produkcyjnymi.

58 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWIĄZANIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) Poprzez udostępnienie danych partnerom-dostawcom system SCM podnosi wydajność i elastyczność. Obniża koszty magazynowania wiążąc produkcję z zamówieniami. Obniża koszty produkcji poprzez usprawnienie przepływu materiału i w informacji pomiędzy przedsiębiorstwem, dostawcami i dystrybutorami. Podnosi zadowolenie klienteli zapewniając krótszy czas obsługi i większą elastyczność.

59 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PRZEPŁYW INFORMACJI W SYSTEMIE SCM

60 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWIĄZANIA SCM – WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA przewidywany popyt moce produkcyjne dostępny kapitał ograniczenia czasowe zakładany zysk Celem SCM jest zintegrowanie dostawców, producentów, dystrybutorów w dynamicznym systemie (za pomocą Internetu, Intranetu lub Extranetu) uwzględniającym wszystkie wyżej wymienione czynniki.

61 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZWIĄZANIA SCM – WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Korzyści jakie zyskują poszczególne ogniwa SCM: Dostawcy skuteczniej oceniają popyt producenta na materiały, komponenty Producent skuteczniej planuje procesy produkcyjne, zarządza stanami magazynowymi Firmy transportowe efektywniej koordynują dostawę towaru Dystrybutorzy, klienci na bieżąco śledzą stan realizacji swojego zamówienia.

62 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PODZIAŁ NA WARSTWY Supply Chain Management składa się z dwóch warstw : planowania (Supply Chain Planning - SCP) i realizacji (Supply Chain Execution). Supply Chain Planning - zestaw narzędzi zapewniających dostęp do danych i ich analizę w celu wyznaczenia przewidywanego popytu na dany produkt i stosownego planu produkcji. System ten może być wykorzystany do celów operacyjnych (bieżąca produkcja) lub budowania strategii długofalowych (budowa nowej fabryki, plan kwartalny).

63 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PODZIAŁ NA WARSTWY Supply Chain Execution - wykorzystuje informacje wygenerowane w SCP do celów produkcyjnych, magazynowania towaru, transportu surowców, montażu komponentów i kompletacji produktu. Aplikacja ta komunikuje się z SPC i systemami zarządzania zamówieniami w celu określenia poziomu produkcji, uwzględnienia obostrzeń czasowo-finansowych i określenia planu produkcji spełniającego wszystkie w/w założenia - elastycznego w realizacji.

64 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO INTEGRACJA SYSTEMÓW Powiązania międzyorganizacyjne Powiązania bezpośrednie Wprowadzane głównie przez większych partnerów Nie dotyczy kontaktów sporadycznych Mało elastyczne Duże koszty integracji

65 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZŁOŻONE POWIĄZANIA MIĘDZYORGANIZACYJNE Producent Projektowanie Dostawa komponentów Dostawa surowca Podwykonawca Dystrybutor Pośrednik Sklepy detaliczne Odbiorca korporacyjny Logistyka Sieć sprzedaży detalicznej Klient detaliczny

66 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO INTEGRACJA SYSTEMÓW - eHUB System otwarty i możliwe szybkie podłączenie Przeznaczenie dla mniejszych i większych firm Własność publiczna lub prywatna Funkcjonuje w oparciu o systemy ASP

67 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO INTEGRACJA W E-HUBIE Projektowanie Dostawa komponentów Dostawa surowca Podwykonawca Producent Dystrybutor Pośrednik Sklepy detaliczne Odbiorca korporacyjny Logistyka Sieć sprzedaży detalicznej

68 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH B2B Użytkownik systemu Potencjalny partner Pracownik Klient Partner handlowy e-business system Strona korporacyjna ERP CRM B2B E-security narzędzia i procedury On-line form Web page XML order

69 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KTO Określenie kto może mieć dostęp do systemu Potrzeba indywidualnej identyfikacji użytkownika lub urządzenia Potwierdzenie identyfikacji raczej niż kontrola dostępu PO CO Kontrola przepływu informacji Ochrona zasobów informacyjnych firmy Zapewnienie poufności informacji Zapewnienie integralności danych CO MOŻE ZROBIĆ Kontrola dostępu użytkownika Kontrola zarówno narzędzi dostępowych jak i kanałów komunikacyjnych Jest to ochrona nie tylko firmy ale i klientów, dostawców, partnerów, pracowników Tworzeni różnych poziomów dostępu

70 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH B2B Usługa Zagrożenie Integralność zawartości Integralność sekwencji Uwierzytelnienie nadawcy Niezaprzeczalność nadania Poufność Modyfikacja zawartości X X X Wprowadzanie fałszywych wiadomości X X Zduplikowanie wiadomości lub jej przejęcie i opóźniona transmisja X Skasowanie wiadomości X Zaprzeczenie wysłania lub odebrania wiadomości X Nieuprawniony odczyt zawartości wiadomości X

71 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH B2B Podpis tradycyjny Podpis elektroniczny Przypisany jednej osobie Niemożliwy do podrobienia Uniemożliwiający wyparcie się go przez autora Łatwy do weryfikacji przez osobę niezależną Łatwy do wygenerowania Związany nierozłącznie z dokumentem Taki sam dla wszystkich dokumentów Stawiany zwykle na ostatniej stronie dokumentu Może być składowany i przesyłany niezależnie od dokumentu Jest funkcją dokumentu Obejmuje cały dokument

72 Składający zamówienie Zgłoszenie się użytkownika Akceptujący kontroler
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH B2B System e-business powinien nie tylko identyfikować i uwierzytelniać użytkownika, ale również tworzyć jego profile (ochrona poufności danych, uprawnienia, zakres funkcjonalności, etc.) Katalog biuro Składający zamówienie Który? Katalog IT Czy ma dostęp? Kto to? Zgłoszenie się użytkownika Akceptujący kontroler ..... Katalog MRO Administrator ..... ..... Raport aktywności użytkowników

73 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH B2B Działanie Funkcje Rola e-security Identyfikacja potrzeby zakupowej Analiza katalogów Zapytanie o dostępność/cenę Identyfikacja użytkownika, kontrola komunikacji z dostawcą Przygotowanie zapotrzebowania Wybór produktu Przygotowanie zapotrzebowania (co i w jakiej ilości) Kontrola uprawnień pracownika Akceptacja zapotrzebowania Kontrola zgodności z budżetem Kontrola zgodności z uprawnieniami zamawiajacego Zapewnienie bezpiecznego dostępu do innych systemów back office Automatyczna generacja zamówienia Konwersja z zapotrzebowania na n*zamówień i wyznaczenie adresatów Zapewnienie bezpiecznej transmisji i poprawnego routingu Akceptacja zamówienia Kontrola dostępności dóbr Kontrola wiarygodności kupującego Potwierdzenie / odmowa Uwierzytelnienie kupującego, bezpieczny dostęp do systemów back ofice Odbiór towaru Kontrola zgodności z zamówieniem Kontrola zgodności z kontraktem Zapewnienie dostępu do danych transakcji, uprawnienia pracownika

74 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI Rozwiązania, które wykorzystania w działalności przedsiębiorstw mogą sprawdzić się również w administracji Realizacja form przetargu nieograniczonego - agregacja popytu, negocjacja cen i warunków dostaw produktów i usług związanych - na drodze aukcji Redukcja kosztów operacyjnych. Zakupy na wynegocjowanych warunkach z zamkniętych katalogów elektronicznych w ramach posiadanego budżetu Jedna z większych platform przeznaczonych dla sektora B2A (ale również B2B) Firma MarketPlanet przeprowadziła analizy w zakresie obszarów wykorzystania platform handlowych, których wyniki przedstawiono dalej

75 Partnerzy technologiczni
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Platforma powstała w roku i kapitał zakładowy wynosi 35 mln zł. Udziałowcy Partnerzy technologiczni

76 (Źródło: MarketPlanet)
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Kupujący B Kupujący A Dostawca C Dostawca A Dostawca B Kupujący C Marketplanet pełni rolę neutralnego pośrednika w procesie wymiany dóbr i usług, umożliwiając osiąganie wymiernych korzyści jakich nie dają tradycyjne metody handlu Doświadczenie zdobyte z bardzo dużymi, wielooddziałowymi klientami: TP S.A., PTK Centertel (Źródło: MarketPlanet)

77 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

78 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – RÓŻNICE CENOWE

79 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO

80 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO

81 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Tradycyjny proces zakupowy Składanie ofert Ogłoszenie przetargu Analiza ofert Wybór najkorzystniejszych ofert Negocjacje Podpisanie umowy Proces zakupowy przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej PROCES Marketplanet Ogłoszenie przetargu Podpisanie umowy

82 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A U K C J Przygotowanie strategii aukcyjnej Przygotowanie listy dostawców Przygotowanie zapytań ofertowych Ocena merytoryczna i techniczna złożonych przez dostawców ofert Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji dostawców Umowy aukcyjne

83 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A U K C J Kilkakrotnie skrócony czas negocjacji K O R Z Y Ś C I Dostęp do nowych dostawców Możliwość podziału dużego kontraktu Dowolna liczba licytujących dostawców Duże oszczędności cenowe Początek oszczędności procesowych

84 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – AUKCJA NA USŁUGI SPRZĄTANIA PLN za m2 Czas od rozpoczęcia aukcji: 69.6 minut Zrealizowane oszczędności: 37.25% min

85 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PROCEDURY AUKCYJNE TP S.A. Materiały biurowe Usługi ochrony – jeden region Usługi sprzatania – jeden region Papier do ksero Kserokopiarki Meble Koperty Papier Usługi ochrony – cała Polska Usługi sprzątania – cała Polska Rury do kanalizacji kablowej Samochody Wolumen aukcyjny w PLN milionach (zrealizowane oszczędności*) 300 (37%) 150 (40%) 3 (7%) Oszczędności jakie uzyskała TP S.A. przy wykorzystaniu aukcji elektronicznych wyniosły 110 milionów PLN przy całkowitym wolumenie ponad 300 milionów PLN 35 (44%) 45 (32%) 6 (30%) 4 (50%) 6 (8%) 4 (58%) 8 (27%) 15 (32%) 7 (47%) 15 (7%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oszczędności są obliczane według następującej formuły = 1 – cena zaoferowana przez zwycięzcę aukcji, z którym została podpisana umowa / średnie ceny zakupów, których TP S.A. dokonywała w ostatnim roku

86 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO

87 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Wydział Informatyki * ZUT * Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TRUDNOŚĆ MODERNIZACJI


Pobierz ppt "PLATFORMY HANDELU ELEKTRONICZNEGO W SEKTORZE B2B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google