Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu
ID grupy: 97/39_MF_G1 Opiekun: Karolina Grzesińska Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Pomiar i miara Semestr/rok szkolny: V/

3 SPIS treści Co to jest pomiar? Co to jest miara?
Narzędzia pomiarowe – przykłady Jednostki układu SI Objętość Pole powierzchni Temperatura Wysokość Masa Bibliografia

4 Co to jest pomiar? Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

5 Co to jest miara? Pojęcie to wyrosło z potrzeby bardziej usystematyzowanego spojrzenia na zagadnienia długości, pola powierzchni czy objętości w pracach Lebesgue'a nad jego miarą. Nie wszystkie zastosowania miar muszą mieć związek z wielkościami fizycznymi. Nieformalnie, dla danego zbioru, „miara” jest dowolnym spójnym przypisaniem „wielkości” (pewnym) podzbiorom tego zbioru.

6 Narzędzia pomiarowe Służą wykonywaniu pomiarów i ich zapisu.
Wzorce miar Przyrządy pomiarowe Sprawdziany Ze względu na przeznaczenie dzielimy na: Użytkowe kontrolne - do wzorcowania Ze względu na możliwości pomiarowe: Jednomiarowe oraz wielomiarowe.

7 Co mierzymy? Czas, objętość, dźwięk, temperaturę, prędkość, gęstość, masę, powierzchnię itd…

8 Przykłady narzędzi pomiarowych
Model wzorca inkrementalnego do pomiaru kąta Materialny etalon kreskowy metra obowiązujący do roku 1960 Wielomiarowy wzorzec użytkowy objętości Jednomiarowe wzorce kontrolne - płytki wzorcowe czujnik do pomiaru małych przemieszczeń sprawdzian dwugraniczny do kontroli średnicy wałków

9 Jednostki wielkości mierzalnych w układzie SI Tabela wielkości podstawowych układu SI:
Wielkości fizyczne Nazwa jednostki Oznaczenie jednostki Masa kilogram kg Długość metr m Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Światłość kandela cd Liczność materii (ilość substancji) mol

10 Tabela wielkości uzupełniających układu SI:
Wielkości fizyczne Nazwa jednostki Oznaczenie jednostki Kąt płaski radian Rad Kąt bryłowy steradian sr

11 Objętość Jest miarą przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm3 = 0,001 m³).

12 Przykładowe współczynniki do przeliczania zwyczajowych jednostek objętości:
1 galon angielski = 4,564 l = 0, m³ 1 galon amerykański = 3,785 l = 0, m³ 1 łyżka = 15 ml = 15 cm3 = 15 * 10-6 m³ 1 łyżeczka = 5 ml = 1/3 łyżki = 5 * 10-6 m³ 1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l = 0, m³ 1 szklanka = 250 ml = 0,25 l = 0,00025 m³

13 Objętość powietrza w płucach
Pojemność płuc - czyli objętość powietrza zawartego w płucach. Objętość płuc mierzy się za pomocą aparatu zwanego spirometrem w badaniu zwanym spirometrią, a zapis spirometrii nazywany jest spirogramem. Do pomiaru wszystkich składowych objętości płuc służy spirometr wyposażony w analizator gazowy, wypełniony 10% mieszanką helu. U dorosłego człowieka TLC wynosi ok. 5-6l powietrza.

14 DOŚWIADCZENIE 1 Mierzymy obwód klatki piersiowej przy wdechu. Wynik doświadczenia: Obwód klatki piersiowej w momencie wydechu: 80 cm. W maksymalnym momencie wdechu zwiększa się o 5 cm i wynosi 85 cm.

15 Pole powierzchni (Potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) - miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar. Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy.

16 Pomiar temperatury Temperatura jest wielkością termodynamiczną
charakteryzującą stan cieplny ciała i określającą zdolność ciała do przekazywania ciepła. Pojęcie temperatury wprowadza się często w powiązaniu z pojęciem równowagi termicznej i zasadą tranzytywności. Zasada ta mówi, że jeżeli dwa ciała znajdują się w równowadze termicznej z trzecim ciałem to są również w równowadze pomiędzy sobą.

17 Doświadczenie 2 Do zlewki wlewamy 250 ml wody o temperaturze pokojowej (około 20°C), wkładamy termometr a następnie podgrzewamy ją. Odczytujemy co 60 sekund temperaturę. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli. L.P. Czas ogrzewania (s) Temperatura (°C) 250ml ml 1. O sekund 33°C 39°C 2. 60 sekund 43°C 3. 120 sekund 50°C 44°C 4. 180 sekund 54°C 48°C 5. 240 sekund 57°C 52°C 6. 300 sekund 63°C 7. 360 sekund 67°C 61°C

18

19 Doświadczenie 3 Zlewka z gorącą wodą i druga zlewka z zimną wodą. Wyznaczamy masy obu wód i mierzymy ich temperatury. Wlewamy je obie do kalorymetru i mierzymy temperaturę końcową mieszaniny. Rozwiązanie: Zlewka – 102,70g Gorąca woda – 123,20g -> temp. 65°C Zimna woda – 130g -> temp. 22°C Temperatura końcowa mieszaniny - 34°C

20

21 Doświadczenie 4 Pomiar wysokości budynku naszej szkoły. Dane:
Długość cienia budynku szkoły: 420 cm Długość cienia chłopca: 68 cm Wzrost chłopca: 184 cm Na podstawie twierdzenia Talesa obliczyliśmy, że wysokość budynku naszej szkoły to około 11,5 metra.

22 Masa Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna)obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[1]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram.

23 Bibliografia tria.html

24 Dziękujemy za uwagę

25


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google