Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane informacyjne Nazwa szkół: III Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Kantego w Poznaniu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie ID grup: 97/69_MF_G2,97/42_MF_G2 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna / Przedsiębiorczość Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach. Semestr/rok szkolny: III semestr projektu / rok szkolny 2010/2011

3 Spis treści Prezentacja III Liceum Ogólnokształcącego Nauczyciele III LO, a średnie. Uczniowie III LO, a mediana i dominanta. Średnie ocen uczniów III LO, a odchylenie standardowe i wariancja. Część praktyczna – pomiary wysokości budynku III LO. Prezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Przedstawienie szkoły. Przedstawienie pracowników szkoły. Przedstawienie uczniów szkoły.

4 III LO w Poznaniu

5 Kilka faktów o III LO Nasza szkoła: w tym roku szkolnym obchodziła 90-lecie swego powstania; od lat jest w ścisłej czołówce szkół poznańskich (w ostatnim rankingu na 6-tym miejscu); w licealiadzie szkół poznańskich zajęła pierwsze miejsce w tym roku szkolnym; od lat czynnie uczestniczy w konkursach matematycznych i fizycznych (w konkursie KANGUR w województwie wielkopolskim mamy zawsze najwięcej uczestników).

6 NAUCZYCIELE III LO

7

8 Średnie

9 Średnia wieku nauczycieli III LO

10 nauczyciele III LO wiekliczba środek przedziału iloczyn środka przedziału i liczby nauczycieli >61165 57-61259118 52-56754378 47-51449196 42-46744308 37-411139429 32-36634204 <32828224 suma: 46suma: 1922

11 UCZNIOWIE III LO

12 UCZNIOWIE III LO wg płci w poszczególnych rocznikach

13 UCZNIOWIE III LO wg płci w poszczególnych klasach

14

15 Mediana MEDIANĘ nazywaną często wartością środkową obliczamy w następujący sposób: ustawiamy dane w sposób niemalejący (lub nierosnący) jeżeli liczba danych jest parzysta, to medianą jest średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyrazów w ciągu uporządkowanych danych jeżeli liczba danych jest nieparzysta, to medianą jest środkowy wyraz w ciągu uporządkowanych danych

16 Dominanta DOMINANTA to wartość występująca najliczniej w ciągu danych. Jeżeli w danych jest kilka wartości występujących równie często, to mamy kilka dominant (wyjątek stanowi ciąg danych, w którym każdy z występujących wyników powtarza się z tą samą częstotliwością).

17 klasa matematyczno- fizyczno- informatyczna klasa 1klasa 2klasa 3 celujący688 bdb857074 dobry14811267 dst15414990 dop325233 ndst516 klasa humanistyczna klasa 1klasa 2klasa 3 celujący471 bdb599428 dobry14410056 dst15814492 dop445942 ndst3322 Tabela zawiera dane dotyczące liczby ocen w klasach od 1 do 3 w odpowiadających sobie oddziałach.

18 Aby obliczyć medianę, trzeba najpierw zliczyć wszystkie oceny na poszczególnych poziomach, sprawdzić, czy liczba wyników jest parzysta, czy nieparzysta. przykład: Klasa 1 (mat-fiz-inf): 6+85+148+154+32+5=430 Mediana jest średnią arytmetyczną wyników dwustu piętnastego i dwustu szesnastego i wynosi 4. Klasa 2 (humanist): 4+59+144+158+44+3=412 Mediana jest średnią arytmetyczną wyników dwustu szóstego i dwustu siódmego i wynosi 4.

19 W powyższych przykładach dominanta ocen na wszystkich poziomach niezależnie od klasy wynosi 3. Rozkład ocen przypomina rozkład normalny o środku w 3. Zarówno w klasie mat-fiz-inf i humanistycznej można wnioskować, że mamy w większości uczniów dostatecznych zbliżających się do czwórki.

20 Średnie z przedmiotów:

21

22 Odchylenie standardowe; wariancja

23 klasa1e1c 4,585 3,433,52 3,173,32 3,13,26 3,633,52 3,64,03 3,832,94 2,83,42 3,433,61 2,233,48 3,53,52 3,83,45 3,734,39 5,074,29 suma49,951,75 średnia3,563,70 odchylenie standardowe0,6920,543 wariancja0,4800,295 Porównanie średnich, odchylenia standardowego i wariancji w klasach humanistycznej i ścisłej.

24 WNIOSKI Średnia w klasie 1c jest wyższa niż w 1e, ale wariancja w 1c jest niższa niż w 1e. Oznacza to, że rozrzut wyników (średnich z poszczególnych przedmiotów) wokół średniej jest większy w klasie humanistycznej. Można stwierdzić, że w klasie ścisłej uczniowie prezentują podobny poziom, a w klasie humanistycznej jest większe zróżnicowanie wśród uczniów.

25 Nasze pomiary Cel : zmierzenie wysokości budynku naszej szkoły (sali gimnastycznej). Potrzebne : słońce, miara, znajomość twierdzenia Talesa.

26 Nasze pomiary: tworzymy odcinek i mierzymy jego długość.

27 SZKOŁA XY h Oznaczenia: h – wzrost uczennicy Y – długość cienia uczennicy X+Y – długość cienia szkoły

28 Otrzymane wyniki Wzrost uczennicy - h Długość cienia uczennicy - Y Długość cienia szkoły – X+Y Wysokość budynku szkoły - H 170 cm117 cm393 cm571,02 cm 170 cm119 cm400 cm571,43 cm 170 cm114 cm388 cm578,6 cm Korzystając z twierdzenia Talesa otrzymujemy zależność:

29 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 76-009 Bonin

30 Historia ZSCKR Szkoła istnieje od 1 września 1971 roku Organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dotychczas szkołę ukończyło 5616 absolwentów (szkoły średnie, policealne i zasadnicze)

31 Kierunki kształcenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie Technikum ( 4 letnie ) o technik architektury krajobrazu o technik żywienia i gospodarstwa domowego o technik turystyki wiejskiej o technik weterynarii (NOWOŚĆ) Zasadnicza szkoła zawodowa o kucharz małej gastronomii ( 2 letnia ) o mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (3 letnia) Technikum uzupełniające o technik żywienia i gospodarstwa domowego (3 letnie)

32 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie Proces dydaktyczny realizuje się na bazie: 20 gabinetów lekcyjnych 4 pracowni komputerowych 3 pracowni żywienia i gospodarstwa 2 pracowni architektury krajobrazu

33 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie Część integralną stanowią warsztaty szkolne, z nowoczesnym sprzętem mechanicznym oraz Internat

34

35

36 Nauczyciele ZSCKR wg stopnia awansu zawodowego

37

38

39 Średnia wieku nauczycieli ZSCKR 2010/2011 r. wiekliczbaŚrodek przedziałuIloczyn przedziału i liczby nauczycieli > 60665 54-60757399 48-53750,5353,5 47-42844,5356 41-36538,5192,5 35-301032,5325 < 3022858 451749 X=1749:45= 38,87 39 lat

40

41

42

43

44

45

46

47 Czytelnictwo uczniów ZSCKR w latach Biblioteka szkolna ZSCKR 2008/20092009/20102010/2011 Stan księgozbioru woluminy 17 20916 93917 101 Liczba uczniów216213183 Liczba wypożyczonych książek przez uczniów 4701335941 Średnia wypożyczonych książek na ucznia 2,26,35,1

48

49 Podziękowania Serdecznie dziękujemy naszym opiekunom – pani Małgorzacie Rożek i Marzenie Diaczuk za motywowanie do pracy.

50 Dziękujemy za uwagę

51 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google