Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lasy w mojej okolicy Na prezentacji zosta ł y przedstawione tereny le ś ne w okolicy miejscowo ś ci Krasowa, powiat Be ł chatów, województwo ł ódzkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lasy w mojej okolicy Na prezentacji zosta ł y przedstawione tereny le ś ne w okolicy miejscowo ś ci Krasowa, powiat Be ł chatów, województwo ł ódzkie."— Zapis prezentacji:

1 Lasy w mojej okolicy Na prezentacji zosta ł y przedstawione tereny le ś ne w okolicy miejscowo ś ci Krasowa, powiat Be ł chatów, województwo ł ódzkie

2 Na pocz ą tku jest …

3 Gdy drzewa troch ę podrosn ą, trzeba wykona ć zabiegi piel ę gnacyjne, aby w przysz ł o ś ci drzewa by ł y okaza ł e.

4 W naszych lasach najwi ę cej ro ś nie sosen, ale mo ż na równie ż spotka ć d ę by

5 Ś cie ż ki le ś ne s ą odpowiednim miejscem na spacery i aktywne sp ę dzanie czasu wolnego

6 Podczas spaceru widoki s ą wspania ł e, wystarczy spojrze ć np. w … gór ę.

7 Latem w lesie mo ż na zbiera ć owoce, a jesieni ą podziwia ć kwiaty wrzosu

8 W czasie spaceru mo ż na zauwa ż y ć pi ę trowy uk ł ad lasu

9 Przez tereny le ś ne biegnie linia wysokiego napi ę cia, bardzo dobrze, ż e s ą to s ł upy ponadle ś ne i nie trzeba by ł o wycina ć lasu

10 „Nie by ł o nas, by ł las. Nie b ę dzie nas, b ę dzie las „


Pobierz ppt "Lasy w mojej okolicy Na prezentacji zosta ł y przedstawione tereny le ś ne w okolicy miejscowo ś ci Krasowa, powiat Be ł chatów, województwo ł ódzkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google