Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER"— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER
IWONA ZABOROWSKA Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej

2 Zmiany w szkolnictwie wyższym
otwartość uczelni większa liczba studentów wzrost liczby absolwentów większa konkurencja na rynku pracy IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

3 Twórcy pierwszego Biura Karier w Polsce
IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

4 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
Kolejno powstały… AGROKADRA – Warszawa Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza –Poznań Biuro Karier Politechniki Krakowskiej Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej Biuro Karier UMCS w Lublinie Biuro Karier – Politechniki Śląskiej Biuro Karier – Politechniki Świętokrzyskiej IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

5 Biura Karier w Polsce - geneza
Rola firm międzynarodowych duże akcje rekrutacyjne w latach 90-tych – grupa docelowa studenci i absolwenci Projekty europejskie: TEMPUS, Expand, Leonardo Sukces projektów pilotowych Współpraca z Krajowym Urzędem Pracy Uświadomiona potrzeba - rankingi i zapał pracowników… IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

6 Dyplom wyższej uczelni nie jest gwarancją zrobienia kariery
IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

7 Czego oczekuje STUDENT?
PORADY INFORMACJI WIEDZY IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

8 Cel Biura Karier „Pomóc studentom i absolwentom
w wyborze drogi rozwoju zawodowego, która odpowiadałaby ich kwalifikacjom i aspiracjom” IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

9 Ogólnopolska Sieć Biur Karier
Zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

10 Ogólnopolska Sieć Biur Karier - standardy
Prowadzenie działań w obszarach doradztwa/informacji/szkoleń/badań Stabilność organizacyjna i finansowa Pracownicy etatowi Budżet Własne pomieszczenia Wola wymiany informacji i wspólnych działań Wspólne publikacje IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

11 Główne kierunki działalności Sieci Biur Karier
Prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla przyszłych absolwentów Udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy i informacji o możliwościach zatrudnienia Organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

12 Główne kierunki działalności Sieci Biur Karier
Prowadzenie indywidualnych i grupowego doradztwa zawodowego Umożliwienie korzystania z doradztwa kadrowego i preselekcji studentów Promocja firm w kraju i za granicą IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

13 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
statystyka IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

14 Białostocka Sieć Biur Karier
BIAŁOSTOCKA SIEĆ BIUR KARIER – listopad 2000 wzmocnić potencjał Biur Karier działających przy podlaskich uczelniach lepiej i skuteczniej pomagać wszystkim studentom i absolwentom podlaskich uczelni w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

15 Białostocka Sieć Biur Karier
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

16 Płaszczyzny współpracy Biura Karier
STUDENT Biuro Karier UCZELNIA PRACODAWCA IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

17 Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
Celem jest pomoc studentom i absolwentom: w aktywnym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy w wyborze drogi rozwoju zawodowego, która odpowiadałaby ich aspiracjom i kwalifikacjom i zdolnościom. IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

18 Jak pomagamy studentom…?
Prowadzimy bieżący katalog ofert pracy Bazę danych studentów i absolwentów poszukujących pracy Indywidualne rozmowy doradcze Grupowe poradnictwo zawodowe Spotkania z pracodawcami na uczelni IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

19 Jak pomagamy studentom…?
Informacje o możliwościach odbycia i staży w firmach regionalnych i ogólnopolskich Warsztaty i szkolenia Targi Pracy IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

20 Usługi dla pracodawców
Bieżący katalog ofert pracy Bank danych studentów i absolwentów Prowadzenie preselekcji Prezentacje firm na uczelni Targi Pracy Organizacja praktyk studenckich i staży zawodowych IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

21 Działalność Biura Karier WSAP
Cykl warsztatów pod hasłem: PIĘĆ KROKÓW ABSOLWENTA Akademickie Dni Pracy – wiosenne targi pracy „Studia i co dalej…? – jesienne spotkania z pracodawcą Wykłady otwarte na róne tematy, np. sytuacja na rynku pracy, zawody schyłkowych, zawody przyszłości, o Wolontariacie Projekty z MGiP: Teczka Absolwenta i Recepta na bezradność, Wypracuj swoją szansę Projekty przedakcesyjne i strukturalne wspierające osoby bezrobotne w naszym regionie – obecnie realizujemy PHARE projekty oraz od 1.IV – ZPORR działanie 2.4 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

22 Działalność Biura Karier WSAP
Pomoc w napisaniu C.V i listu motywacyjnego Spotkania z doradcą zawodowym Konsultacje z psychologiem Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i testów assesment center Spotkania z pracodawcami IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

23 Biuro Karier WSAP prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu:
aktywnego szukania pracy, planowania ścieżki kariery zawodowej, pisania dokumentów aplikacyjnych, ABC przedsiębiorczości, negocjacji autoprezentacji IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

24 Działalność Biura Karier WSAP
Współpraca z Centrum Wolontariatu w Białymstoku Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów WSAP Wspólnie z BFKK założyciel Regionalnego Porozumienia na Rzecz Rozwju Poradnictwa Zawodowego oraz wszelkie działania, które pomagają naszym studentom i absolwentom w efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

25 Ogólnopolska Sieć Biur Karier - liczby
IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

26 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
400 osób objęliśmy poradnictwem zawodowym realizowanym podczas sesji grupowych i indywidualnym 140 osobom zorganizowaliśmy szkolenia zawodowe Prawie 200 osób wysłaliśmy na staże zawodowe (bezpłatne) oraz 61 absolwentów na staże refundowane przez urząd pracy Pozyskaliśmy 157 ofert pracy w roku 2004, obecnie mamy już 64 90 osób wysłaliśmy do prac dorywczych IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

27 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
PORADNICTWO ZAWODOWE Oparte na koncepcji dopasowania – koncepcja Parsonsa Kolejne kroki to: Zapoznanie klienta z jego możliwościami i predyspozycjami – poznanie siebie Informacja na temat zawodów i rynku pracy – poznanie zawodu Doradca pomaga klientowi w wyborze zawodu – dopasowanie zawodu IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

28 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
PORADNICTWO KARIERY Aktywizujące Przygotowujące klienta do różnorodnych wymagań rynku pracy Przystosowanie do zmian, do nowego myślenia, podejmowania decyzji a przede wszystkim do odpowiedzialności za swój los Realizowane jest w 3 obszarach poznawczym, wychowawczym i szkoleniowym IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

29 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
OBSZAR POZNAWCZY Cele - poznanie siebie, rynku pracy, zawodów, prawa pracy Metody pracy – diagnoza predyspozycji, (tesy, badania), informacja o zawodach, rynku pracy, wykłady, spotkania IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

30 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
OBSZAR WYCHOWACZY Cele to wykształcenie postaw zwiększających zdolności adaptacyjne klienta - być przedsiębiorczym, być zmotywowanym, przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Metody to aktywizacja ww. postaw, czyli angażowanie klientów do działań, do różnych form współpracy IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

31 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
OBSZAR SZKOLENIOWY Cel to wykształcenie podstawowych umiejętności adaptacyjnych niezbędnych na współczesnym rynku pracy – samoocena, autoprezentacja, asertywność, negocjacje, umiejętność podejmowania decyzji, sztuka argumentowania, dyskusji i wiele innych Metody pracy – zajęcia warsztatowe i praktyczne IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

32 Działanie realizowane w poradnictwie kariery
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym Wstępne poradnictwo zawodowe Rozmowy doradcze Szkolenia zawodowe Warsztaty umiejętności Staże zawodowe IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

33 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

34 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP

35 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP
Ul. Dojlidy Fabryczne 26 Tel , wew.116 Tel./fax , wew.116 IWONA ZABOROWSKA BIURO KARIER WSAP


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA AKADEMICKICH BIUR KARIER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google