Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza trendu Kanały trendu Regresja liniowa Kanał regresji liniowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza trendu Kanały trendu Regresja liniowa Kanał regresji liniowej"— Zapis prezentacji:

1 Analiza trendu Kanały trendu Regresja liniowa Kanał regresji liniowej
Kanał Keltnera Kanały cenowe Koperty Narzędzia AmiBrokera patchfork, zig-zag Fibonacci retracement LSMA (least squares moving average)

2 Schematy kanałów trendu: wzrostowego, spadkowego

3 Kanał trendu wzrostowego trend długoterminowy trendy średnioterminowe (1,2,3)

4 Strategia wykorzystania kanału trendu
Podstawowa linia trendu wzrostowego – otwieranie długoterminowych pozycji (inwestycje o długim horyzoncie czasowym) Linia kanału – osiąganie krótkoterminowych zysków (sprzedaż akcji), odkupienie po korekcie spadkowej. Możliwa krótka sprzedaż przy osiąganiu przez cenę linii kanału

5 Kanał trendu - istotność i sygnały
Kanał trendu jest tym bardziej wiarygodny im dłużej jest aktualny i im częściej jego linie odbijają wykres ceny lub indeksu Pojawianie się kolejnych szczytów nad linią kanału oznacza wzmocnienie trendu Kolejne szczyty poniżej linii kanału oznaczają słabnięcie trendu wzrostowego Zwiększające się obroty są potwierdzeniem istotności trendu Przełamanie głównej linii trendu jest sygnałem zmiany trendu Przełamanie linii kanału jest sygnałem przyspieszenia trendu głównego

6 Wyłamanie w dół z kanału trendu wzrostowego

7 Wyłamanie w górę z kanału trendu wzrostowego

8 Linia trendu – linia kanału
Linia trendu jest ważniejsza niż linia kanału Wiarygodność linii trendu zależy od czasu jego obowiązywania, liczbie „obron” trendu względnej równomierności kolejnych „dołków” nachylenia (im mniejsze, tym trend pewniejszy) wolumenu – powinien potwierdzać trend Konsekwencją przełamania głównej linii trendu jest zazwyczaj spadek o szerokość kanału

9 Przykład przełamania linii trendu bez negatywnych konsekwencji

10 Regresja liniowa

11 Dane empiryczne – czarne punkty Linia regresji – prosta przy której suma kwadratów długości czerwonych odcinków przyjmuje wartość minimalną

12 Równanie linii regresji
Równanie regresji liniowej Y względem X (teoretyczna zależność liniowa między X i Y) Y = a X + b Y-YS= [COV(X,Y) / WAR X] (X - XS). YS - średnia wartość wektora Y XS- średnia wartość wektora X COV(X,Y) kowariancja wektorów X, Y WAR X wariancja wektora X

13 Wariancja, kowariancja

14 Linia regresji dla stóp zwrotu dwóch indeksów giełdowych („wyjaśnienie” zmienności Nasdaq’a względem S&P 500)

15 Kanał regresji liniowej

16 Kanał regresji liniowej
Kanał regresji liniowej składa się z trzech linii; środkowej – linii regresji liniowej, linii dolnej oraz górnej Linie dolna i górna leżą w jednakowej odległości od linii regresji, co najmniej jedna z tych linii przechodzi przez lokalne minimum bądź maksimum, wykres (w ustalonym przedziale czasu) mieści się między tymi liniami. Linia dolna działa jak linia wsparcia zaś górna jak linia oporu. Linie te pokazują stan wykupienia (przekroczenie górnej) bądź wyprzedania - spadek poniżej dolnej. Kanał regresji trendu może być przedłużony tak, by mógł ekstrapolować przyszłe ceny

17 Kanały cenowe (Price Channels)
Price Channels are lines set above and below the price of a security. The upper channel is set at the x-period high and the lower channel is set at the x-period low. For a 20-day Price Channel, the upper channel would equal the 20-day high and the lower channel would equal the 20-day low. The dotted centerline is the midpoint between the two channel lines.

18 Upper Channel Line: 20-day high Lower Channel Line: 20-day low Centerline:(20-day high + 20-day low)/2

19 Kanały cenowe UWAGA. Ustalając linie 20 – dniowych linii kanału w dniu dzisiejszym, bierzemy pod uwagę do wyznaczania minimów i maksimów 20 dniowy okres zakończony wczoraj.

20 Kanały cenowe

21 Interpretacja Kanały Cenowe mogą być użyte do identyfikacji
momentów odwrócenia trenu (trend reversals) poziomów wykupienia/ wyprzedania (overbought/oversold levels) w obrębie trendu głównego (wzrostowego, spadkowego bądź horyzontalnego) Przebicie górnej linii kanału oznacza niezwykle silny rynek i może być sygnałem początku trendu wzrostowego. (Przebicie dolnej – spadkowego)

22 Zielone strzałki – sygnał rozpoczęcia trendu wzrostowego, czerwone – spadkowego (whipsaw – fałszywy sygnał)

23 Wyprzedanie, wykupienie
Skuteczne wykorzystanie stanów wykupienia/wyprzedania zależy od prawidłowej identyfikacji głównego trendu. Jeśli jest on rosnący można wykorzystać stan wykupienia w trendzie podrzędnym (sprzedaż akcji) Krótkoterminowe stany wyprzedania następują po korektach spadkowych głównego trendu (można wykorzystać te stany na zakupy) Warto analizować kanały cenowe w różnych ujęciach czasowych (np.. tygodniowe i dzienne). Tygodniowe pokazują trend wyższego rzędu, dzienne – niższego – mogą być wykorzystane przez inwestorów krótkoterminowych.

24 Wyprzedanie w rosnącym trendzie głównym
Wyprzedanie w rosnącym trendzie głównym. Stany wyprzedania po korektach spadkowych– zielone strzałki

25 Narzędzie - Keltner Channel
Keltner Channel jest wyznaczony przez 3 linie. Linie zewnętrzne wyznaczają obszar, gdzie z dużym prawdopodobieństwem powinien przebywać wykres ceny Jeżeli wykres znajdzie się nad górną linią to oznacza, że ceny są „za wysokie” pod dolną - „za niskie" w stosunku do pewnej średniej kroczącej.

26 Narzędzie Keltner Channel - przykład

27 Narzędzie - Keltner Channel
W nowszej wersji Kanału Keltnera linią środkową jest (zwykle) 20-okresowa EMA. Dla każdego dnia punkty linii górnej i dolnej leżą w tej samej odległości od średniej wykładniczej. Odległość ta to wielokrotność (typowo - dwukrotność) wskaźnika zmienności ATR (zazwyczaj o długości 10).

28 Wskaźnik zmienności ATR Average True Range
Obliczanie wskaźnika ATR(14) Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14 the first 14-day ATR is the average of the daily TR values for the last 14 days Current True Range (Current TR) is defined as the greatest of the following: current High less the current Low absolute value of current High less the previous Close absolute value of current Low less the previous Close

29 ATR - własności ATR nie wskazuje kierunku ruchu jak MACD czy RSI. ATR wskazuje zmienność, wielkość współczynnika zależy od ceny konkretnej akcji Silnym ruchom cen towarzyszy duża wartość TR, a zatem także ATR – szczególnie na początku ruchu. ATR może być użyty do mierzenia „entuzjazmu” kryjącego się za ruchem w górę bądź przełamaniem trendu wzrostowego. Wzrost ATR może oznaczać wzmożoną presję kupujących (w przypadku przełamania trendu spadkowego) lub sprzedających (bearish reversal)

30 Wykres ceny oraz wskaźnika ATR dla spółki Google

31 Wykres ceny oraz wskaźnika ATR dla spółki MSFT

32 Porównanie Kanału Keltnera ze Wstęgą Bollingera

33 Koperty (Envelopes) Wskaźnik jest skonstruowany na bazie średniej kroczącej (prostej bądź wykładniczej). Dwie linie - górna i dolna koperta są oddalone o tą samą wartość procentową od średniej kroczącej Koperty są indykatorem wskazującym trend (post factum) Koperty identyfikują też stan wykupienia bądź wyprzedania, w przypadku gdy trendy nie są zbyt silne. 20-dniowe 2.5% - towe koperty: górna koperta: 20-dniowa SMA + (20-dniowa SMA x 0.025) dolna koperta: 20-dniowa SMA - (20-dniowa SMA x 0.025)

34 Koperty

35 Interpretacja Ruch ceny poza koperty wymaga specjalnej uwagi.(Trendy często zaczynają się gwałtownymi ruchami cen). Ruch powyżej górnej oznacza siłę rynku, poniżej dolnej – słabość. Bazując na średniej kroczącej koperty są wskaźnikiem opóźnionym Nie każde przekroczenie linii kopert skutkuje powstaniem nowego trendu. Koperty mogą być użyte do identyfikacji stanów wyprzedania bądź wykupienia. Ruch ceny ponad górną kopertą oznacza stan wykupienia, pod dolną – wyprzedania.

36 Różne parametry kopert

37 10% - koperty, przełamanie górnej zapoczątkowało trend wzrostowy

38 Kanał trendu – przykład wykorzystania narzędzia patchfork

39 Kanał trendu- przykład wykorzystania narzędzia patchfork

40 Kanały trendu - korzystanie z narzędzia patchfork

41 Narzędzie ZigZag ZigZag zaznacza odcinkami zmiany cen przekraczające ustaloną wartość ZigZag jest filtrem ignorującym małe wahania ceny Trendy wyznaczone przez ZigZag analizuje się w aspekcie względnych ruchów ceny Minimalne zmiany na które zareaguje to narzędzie podaje się w ujęciu procentowym. Jeżeli podamy parametr 10 %, to otrzymamy odcinek jeżeli względna zmiana ceny osiągnie co najmniej 10%. Ruchy o mniejszej wartości względnej będą ignorowane

42 Schematyczne przedstawienie zmian ceny narzędziem ZIG-ZAG (5%) Kopex

43 ZIG-ZAG (10%) Kopex

44 ZIG-ZAG (20%) Kopex

45 ZIG-ZAG (5%, 10 %, 20%) Kopex

46 ZIG-ZAG (20%) MCI

47 ZIG-ZAG (20%) MCI zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej

48 MCI Badanie zniesień fal spadkowych

49 Badanie zasięgu kolejnych fal spadkowych (Liberty)

50 Badanie zasięgu kolejnych fal spadkowych (Liberty)

51 Średnie ruchome uzyskiwane metodą najmniejszych kwadratów Least squares moving average - LSMA(15)

52 Porównanie LSMA z EMA LSMA (25) –czerwony; EMA (15) - niebieski

53 Porównanie LSMA o różnych długościach: LSMA (25) czerwony, LSMA (45) - niebieski


Pobierz ppt "Analiza trendu Kanały trendu Regresja liniowa Kanał regresji liniowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google