Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe prawa i wolności człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe prawa i wolności człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe prawa i wolności człowieka
Wykład 1: Współczesny kontekst wolności

2 1. Wolność jako fundament życia społecznego
Wolność pojęciem wieloznacznym Między dwoma biegunami: Godność osoby ludzkiej Odpowiedzialność Wolność jako „znak znasu” Pogadanki s. 8

3 1.1. Współczesny kontekst wolności
Formy ucisku i zniewolenia Ucisk wewnętrzny Zagubienie sensu życia Poczucie winy zmarnowanych szans Poddanie się pożądliwości ciała Zniewolenie dobrami materialnymi (konsumizm) Niemoc wobec własnych słabości nałogi

4 1.1. Współczesny kontekst wolności
Formy ucisku i zniewolenia b) Ucisk zewnętrzny (cecha wspólna brak poszanowania godności osoby ludzkiej) Współczesne formy niewolnictwa Ucisk polityczny Dominacja gospodarcza Brak wolności osobistej Monopol władzy politycznej Anarchia, terroryzm Tortury, zabójstwa, wygnania, zaginięcia

5 1.1. Współczesny kontekst wolności
Zafałszowania wolności cecha wspólna: powstają one na zasadzie redukcyjnej, jakiś aspekt wolności bierze się za jej pełnię Absolutyzacja rozwoju nauki i techniki Absolutyzacja wolności politycznej i społecznej Konsumpcjonizm Permisywizm Tortury, zabójstwa, wygnania, zaginięcia Determinizm Poszukiwanie wolności poza Bogiem

6 1.1. Współczesny kontekst wolności
Współczesne poszukiwania wolności praca wielu ludzi nad tym, by wolność służyła sprawie pokoju, by ta wolność zajęła należne sobie miejsce; wielu angażuje się w rewindykację wolności i jej obronę, a cechą charakterystyczną jest tu gotowość do wysiłku i ponosze­nia ofiar; demaskuje się dziś coraz to nowe zamachy na ludzką wol­ność w różnych dziedzinach życia; istotna tu jest także praca nad tworzeniem solidarności bez granic; liczy się także postawa młodzieży, szczególnie tych, którzy wierzą, że prawdziwie wolnym staje się tylko ten czło­wiek, który zabiega o taką samą wolność dla innych

7 Podstawowe prawa i wolności człowieka
Wykład 2: Pojęcie i istota wolności

8 1.2. Pojęcie i istota wolności
Słownika języka polskiego: bliskoznaczniki rzeczownika "wolność„: niezależność niezawisłość niepodległość suwerenność swoboda

9 1.2. Pojęcie i istota wolności
Katechizm Kościoła Katolickiego: wolność to zakorzeniona w rozumie i woli możliwość działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań (nr 1731).

10 1.2. Pojęcie i istota wolności
Wolność od wskazuje na uniezależnienie się od czynników ograniczających wolność. Wolność do podkreśla możliwość otwarcia i otwarcie się kogoś lub czegoś, co jest wolne, na inne dobra czy wartości, otwarcie, które jest chceniem, możliwością wyboru lub samym wyborem, wreszcie - decyzją, konstytuującą czyn.

11 1.2. Pojęcie i istota wolności
Trzy elementy będące kresami obu relacji konstytuujących wolność: to, co jest niezależne i otwarte, czyli coś, co czegoś chce lub co wybiera (podmiot wolności); to, od czego to coś jest niezależne lub zależne (czynniki uniezależniające), to, na co to coś jest otwarte, a więc co może być przez to coś chciane i wybrane (przedmiot wolności) .

12 1.3. Wolność w życiu społecznym
1. Wolność zniewolona Determinizm Kolektywizm Totalizm

13 1.3. Wolność w życiu społecznym
2. Wolność egocentryczna (liberalno-indywidualistyczna) J. J. Rousseau F. Nietzsche J. P. Sartre Anarchizm i nihilizm

14 1.3. Wolność w życiu społecznym
Cechy liberalnej koncepcji wolności: Egocentryzm Apersonalizm Naturalizm Relatywizm

15 1.3. Wolność w życiu społecznym
3. Wolność odpowiedzialna

16 1.3. Wolność w życiu społecznym
4. Wolność aksjologiczna


Pobierz ppt "Podstawowe prawa i wolności człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google