Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:"— Zapis prezentacji:

1 Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl Źródło: http://www.who.int

2 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi

3 Opanowanie zmian klimatycznych jest najpoważniejszym wyzwaniem naszych czasów. Globalna zmiana klimatu grozi nie tylko zmianą naszego stylu życia, ale także będzie miała niebagatelny wpływ na zdrowie i cierpienie ludzi na skalę światową.

4 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Jeśli natychmiast nie podejmiemy naglących działań zmierzających do zmiany naszego stylu życia i stosunku do środowiska, efekty globalnych zmian klimatu będą nagłe i nieodwracalne, powodując częstsze i intensywniejsze fale upałów, sztormy i burze, tropikalne cyklony i podniesienie poziomu mórz.

5 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Zdrowie milionów ludzi zostanie narażone na szwank wskutek chorób, biedy i głodu, gdy obszary rolne w wyniku fluktuacji temperatur, zmian rozmieszczenia i intensywności opadów, podniesienia poziomu mórz – staną się niezdatne do upraw. Przykład: Na wielkie ryzyko jest obecnie narażone zdrowie miliona osób mieszkających w Wietnamie, w rejonie delty rzeki Mekong. The World Bank Global Monitoring Report przewiduje, że jeśli w tym regionie poziom morza podniesie się choćby o 1 metr – to Wietnam będzie najbardziej dotkniętym stratami krajem na świecie, zmuszonym przesiedlić miliony ludzi z ich domów i ziemi.

6 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Niedostatek czystej i świeżej wody może skutkować zwiększoną liczbą przypadków biegunki, duru brzusznego, niedożywienia, chorób skóry, zatruć pokarmowych i innych schorzeń oraz ich powikłań.

7 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Choroby związane z klimatem są jednymi z największym odsetkiem śmiertelności na świecie. Biegunka, malaria i niedożywienie powodują rocznie ponad 3 miliony zgonów na całym świecie.

8 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Niezbędny jest odpowiedni nadzór i kontrola w odniesieniu do wpływu zmian klimatu na zdrowie, w tym nadzór epidemiologiczny, kontrola chorób zakaźnych i skutków zdarzeń ekstremalnych. Gwałtowne zmiany klimatu pociągają za sobą wzrost ryzyka chorób i infekcji, wtedy gdy ludzie i zwierzęta masowo przemieszczają się w poszukiwaniu nowych siedlisk, wówczas choroby, które przenoszą rozprzestrzeniają się znacznie szybciej. Przykład: Wzrost średnich wartości temperatur powietrza oznacza ekspansję terytorialną wektorów, np. moskitów. W konsekwencji cykl życiowy moskita się skraca, co pozwala mu się namnażać znacznie szybciej niż dotychczas i stanowi większe zagrożenie przeniesienia choroby. Wyjątkowo wysoka liczba przypadków wirusowej choroby denga została zaobserwowana w Azji i może stanowić jedynie zapowiedź tego co nas czeka w przyszłości.

9 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Specjaliści z dziedziny zdrowia stanowią najważniejsze ogniwo w obronie przeciwko zdrowotnym skutkom zmian klimatycznych. Najbardziej podatna na zachorowania jest ludność żyjąca w krajach biednych, gdzie system opieki medycznej już teraz boryka się z problemem szybkiej diagnozy, kontroli i leczenia chorób i infekcji. Największe śmiertelne żniwo w tych krajach zbiera malaria, denga, gorączka krwotoczna, niedożywienie białkowo-energetyczne i biegunka.

10 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Rządzący państwami w centrum polityki dotyczącej reagowania na zmiany klimatu powinni postawić ludzkie zdrowie. Nie oznacza to konieczności tworzenia nowych czy odseparowanych struktur. Wietnam na przykład musi wzmocnić i zreformować istniejący system, ze szczególnym naciskiem na dostęp do czystej wody, program szczepień, nadzór nad chorobami i zakażeniami, kontrolę nad rozprzestrzenianiem się moskitów/wektorów i zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

11 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Niedawno WHO na swym dorocznym zgromadzeniu (World Health Assembly) przyjęła rezolucję dotyczącą zmian klimatu. Członkowie zgromadzenia, w tym Wietnam, zobowiązały się zaangażować swoje Ministerstwa Zdrowia do podjęcia działań na rzecz ochrony zdrowia przez zmianami klimatu. Rezolucja wezwała sektor zdrowia do zjednoczenia i skoordynowania działań i projektów, które mają na celu ograniczenie fatalnych skutków, jakie zmiany klimatu mogą mieć dla zdrowia; podniosą globalną świadomość dotyczącą tego jaki wpływ wywierają zmiany klimatu na zdrowie na poziomie kraju i świata; zwrócą uwagę polityków na ten palący problem i zmobilizują ich do działań.

12 10 faktów na temat zmian klimatycznych na kuli ziemskiej, których musimy być świadomi Działania te mają charakter priorytetowy. Bez nich, zmiana klimatu grozi zaprzepaszczeniem postępów jakich w ostatnim czasie dokonał choćby Wietnam w walce z chorobami, biedą i ubóstwem. Pogłębi się także przepaść w poziomie opieki zdrowotnej pomiędzy krajami najbogatszymi, a najbiedniejszymi. To nie tylko jest niesprawiedliwe – to przede wszystkim jest niedopuszczalne.


Pobierz ppt "Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google