Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt przedmiotowy „Życie bez wolności jest niczym”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt przedmiotowy „Życie bez wolności jest niczym”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt przedmiotowy „Życie bez wolności jest niczym”
Uczestnicy: trzecioklasiści Publicznego Gimnazjum im. Świętej Anny w Ujeździe Koordynator projektu: mgr Ewa Grabińska

2 Cele projektu budowanie wypowiedzi mówionych i pisanych związanych z tematyką wolności; dokumentowanie, notowanie, selekcja i przechowywanie informacji jako elementy samokształcenia; rozumne korzystanie ze środków masowego przekazu oraz programów i narzędzi komputerowych; odbiór tekstów kultury, wspólne interpretowanie ich treści prowadzące do konkretnych wniosków; rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości; samodzielne, krytyczne ustosunkowanie się do obserwowanych zjawisk kultury; formułowanie, uzasadnianie i obrona w dyskusji (także na piśmie) własnych punktów widzenia, pomysłów interpretacyjnych i opinii o utworach - blog o wolności; dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów cudzych i własnych.

3 Krótki opis projektu Literatura i historia naszego kraju jest niezwykle bogata w istotne wydarzenia świadczące o niezwykłej sile człowieka, który w momentach trudnych, kryzysowych (takich jak m.in. wojna) potrafi bronić siebie i uparcie wierzy w wolną, lepszą przyszłość. Stąd pomysł przekazania wiedzy o zjawisku wolności młodym ludziom. Wolność dla wielu gimnazjalistów - osób w pełnym buntu i niezależności wieku adolescencji - jest pojęciem istotnym, ale niezrozumiałym. Po zrealizowaniu zadań z projektu "Życie..." gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum w Ujeździe zapewne rozwiną swą wiedzę na temat walki o tę jedną z podstawowych wartości człowieka. Wolność stanie się dla nich zjawiskiem olbrzymiej wagi mówiącym o chęci poczucia niezależności, swobody, jak i możliwości indywidualnego funkcjonowania, czy decydowania o własnym życiu. Podczas realizacji zadań uczniowie osiągną cele ściśle związane z podstawą programową z języka polskiego, pomogą im w tym programy oraz narzędzia komputerowe.

4 Narzędzia i programy komputerowe oraz internetowe wykorzystane w projekcie
Zależało nam na różnorodności wybieranych programów i narzędzi. Dzięki temu, że nie poprzestaliśmy na prostych i oklepanych programach prace uczniów są ciekawsze, a oni sami bogatsi o wiele nowych doświadczeń z internetem, programami. Aga napisała w ankiecie: „Dzięki komputerowi nasza klasa, a zarazem szkoła ruszyła z miejsca, a w szkole średniej pokażemy, że umiemy wiele zdziałać”. Wykorzystaliśmy następujące programy i narzędzia: Microsoft Word do pisania, edytowania krótkich sprawozdań, harmonogramu, kart pracy, utworów literackich do antologii poezji; Microsoft Power Point do stworzenia ciekawych prezentacji multimedialnych; Microsoft Excel do wykonania tabeli kryteriów oceny projektu; Microsoft Movie Maker do obróbki obrazu i dźwięku filmu „Wołanie o wolność”; Scribus do stworzenia publikacji antologii poezji wolnościowej;

5 Narzędzia i programy komputerowe oraz internetowe wykorzystane w projekcie cz.2
AudaCity do obróbki i normalizacji dźwięku w wywiadzie oraz filmie; serwis Joomla (system zarządzania treścią) do założenia i administrowania strony internetowej promującej projekt; InfranView do obróbki zdjęć dokumentujących projekt; Google do wyszukiwania ciekawych informacji niezbędnych w realizacji poszczególnych zadań; blog internetowy na portalu interia.pl do stworzenia wymiany subiektywnych myśli uczniów; Adobe Reader do zapisu, udostępniania dokumentu elektronicznego – antologii; Pazera Free MOV to Avi converter 1.0 do konwersji plików; portal You Tube do „powieszenia” na nim filmu.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Zanim przystąpiliśmy do pracy nad zadaniami podczas „burzy mózgów” ustaliliśmy tematykę oraz fakt nawiązania współpracy z osobami trzecimi. Poprosiliśmy o pomoc studenta informatyki, który zaoferował pomoc w ramach konsultacji informatycznych, a także nauczyciela historii. Gimnazjalistom zależało na tym, aby jak najwięcej się nauczyć, a jednocześnie nie popełniać błędów merytorycznych. Ostatecznie uczniowie sami podzielili się na zespoły: w klasie IIIc – 5 zespołów, w których w sumie pracowało 20 uczniów; w klasie IIIb – 1 zespół, w którym pracowało 5 uczniów. Każdy zespól wybrał lidera – osobę ogarniającą całość zadania, a wewnątrz grupy nastąpiły ustalenia innego rodzaju, np. kto zajmuje się dokumentowaniem, kto zarządzaniem strony, kto selekcjonowaniem materiału itp.

7 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Podział na zespoły: strona internetowa „Po prostu wolność”– 4 uczniów klasy IIIc, film „Wołanie o wolność” – 4 uczniów klasy IIIc, blog internetowy „Życie bez wolności jest niczym” - 4 uczniów klasy IIIc (ale pisało na nim co najmniej 15 uczniów, bo stał się hitem projektu), antologia poezji wolnościowej – 5 uczniów klasy IIIb, prezentacje multimedialne „Wspomnienia z Syberii” – 4 uczniów klasy IIIc, wywiad – słuchowisko „Deportowani w głąb Rosji”- 4 uczniów klasy IIIc.

8 Rola nauczyciela pilnowanie systematyczności pracy, konkretnych terminów wg harmonogramu; mobilizowanie uczniów do działania, wspieranie ich w szczególnie trudnych momentach; organizowanie wyjazdów edukacyjnych (środek transportu, finanse, dokumentacja szkolna); korekta ewentualnych błędów, czasem udzielenie rady, wskazówki, pokazanie możliwości rozwiązań; uczenie się razem z uczniami niektórych funkcji programów komputerowych; podczas publicznej prezentacji podziękowałam uczniom za wspaniałą prace, nagrodziłam najlepszych z nich (całą prezentację gimnazjaliści prowadzili sami); Adres nauczyciela do korespondencji:

9 Działania uczniów określenie struktury grup zadaniowych;
sesja fotograficzna szkoły, uczniów działających w projekcie, także fotografowanie ich ważnych momentów – egzaminu gimnazjalnego, prezentacji projektu - w celu wykorzystania w galerii i na potrzeby promocyjne; założenie i administrowanie stroną internetową promującą projekt, tworzenie poszczególnych modułów strony, zachęcanie do obejrzenia pracy innych uczniów, także nauczycieli, rodziców, redaktorów gazety lokalnej; stworzenie i prowadzenie przez okres 3 miesięcy bloga internetowego, systematyczne wpisywanie swoich myśli, interpretacji tekstów, cytatów; aktywny udział w wyjazdach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich pod względem merytorycznym i sprzętowym (np. pożyczenie kamery); zbieranie zdjęć oraz sekwencji filmowych z wyjazdów edukacyjnych, segregowanie je, wybieranie najciekawszych;

10 Działania uczniów tworzenie filmu „Wołanie o wolność” za pomocą Ms Movie Maker, obróbka zdjęć i dźwięku (Requiem dla snu), powieszenie filmu na You Tube; stworzenie poezji wolnościowej, zamieszczenie jej w antologii (Scribus), rozpropagowanie publikacji; zbieranie treści historycznych, również skanowanie oryginalnych zdjęć z okresu wojny w celu zamieszczenia ich później w prezentacji multimedialnej; przygotowanie zagadnień do wywiadu, nagranie go, obróbka dźwięku, podłożenie muzyki; przygotowanie prezentacji publicznej (począwszy od zaproszeń, przygotowania sali, sprzętu, przez dokumentację, muzykę, stworzenie scenariusza przebiegu uroczystości, na rozdaniu antologii skończywszy), kontakt medialny, promowanie działań, efektów pracy; współpraca z konsultantami.

11 Rezultaty pracy uczniów
strona internetowa „Po prostu wolność” promująca projekt, działania uczniów; blog wolnościowy – zbiór przemyśleń, emocji gimnazjalistów stworzony w nowoczesny sposób; film „Wołanie o wolność” – impresyjne sekwencje w wyjazdów edukacyjnych do Auschwitz – Birkenau i Sławięcic; wywiad – słuchowisko o potrzebie wolności w zniewolonych czasie i miejscu – na Syberii w latach II wojny światowej; Prezentacja multimedialna „Wspomnienia z Syberii” – praca połączona tematycznie z wywiadem; antologia poezji wolnościowej – utwory liryczne, które są próbą tworzenia poezji o wartości, której we współczesnym świecie często nie doceniamy.

12 Rezultaty pracy uczniów
Blog wolnościowy Emocje, własne, subiektywne myśli, opinie, komentarze, pytania o „tamte” czasy, chwila zastanowienia się nad naszym spojrzeniem na wolność dziś. To tutaj jest miejsce na wypowiedzenie się, wykrzyczenie swoich racji, argumentów za i przeciw, miejsce porozumienia się z innymi, których interesuje problematyka wolności.

13 Rezultaty pracy uczniów
Film „Wołanie o wolność” Myśli i słowa, wzruszające obrazy (niektóre celowo postarzone), nasz hołd dla wszystkich ludzi, którzy walczyli o wolność swoich rodzin, a także całego państwa. Muzyka – fragmenty „Requiem dla snu”.

14 Rezultaty pracy uczniów
Strona promująca projekt Działania uczniów, artykuły, zadania, spora galeria – w wolnościowym klimacie odpowiednio dobranego tła i kolorystyki.

15 Prezentacja publiczna
O prezentacji powiedziano już tyle ciepłych słów... Odbyła się ona 8 maja bieżącego roku – w 63 rocznicę wyzwolenia naszego kraju! Oto co pisze o niej na blogu Honorata: „W czwartek na piątej godzinie lekcyjnej całą klasą dokończyliśmy dzieła i przygotowaliśmy prezentację podsumowującą naszą prace, dokonania! Zaproszeni przez nas goście: dyrektor szkoły, poloniści, wychowawca, nauczyciele działający w projekcie oraz członkowie rodziny pani Zofii (była wywieziona na Syberię), która udzieliła nam wywiadu. Projekt składał się z takich działań jak: - antologia, - blog, - prezentacja, - strona internetowa, - słuchowisko, - film. Nasza praca została doceniona, pochwalona. Nie zabrakło też wzruszenia, podziękowań oraz przemówień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów oraz szczęśliwi, że zostało to tak pozytywnie odebrane. Wszystkich chętnych do obejrzenia filmu zapraszam na stronę: (Wołanie o wolność)”.

16 Prezentacja publiczna
Ciekawostki: Wzruszenie, wzruszenie i jeszcze raz wzruszenie... – wielu z nas ocierało łezki; film powalił wszystkich na kolana; Zachwyt nauczycieli, Dyrekcji, pani Ewy Szponarskiej, którzy podziwali wraz z nami świetne efekty działań uczniów; Stremowani, ale dzielni, usatysfakcjonowani, przeszczęśliwi uczniowie..., a jeszcze szczęśliwsza koordynatorka... Nasi goście Klasa IIIc Jola przedstawia...

17 Wnioski Osiągnięcia uczniów: „Nauczyłem się odpowiedzialności”.
„Praca pochłonęła mnie do tego stopnia, że bardziej zainteresowałam się literaturą. Uwielbiam pisać, tworzyć, pisać, tworzyć...” „Dzięki projektowi zrozumiałam, że życie nie jest taką zwykłą sprawą. Żeby żyć w wolności trzeba się tego nauczyć”. „Współpraca w grupie jest dobrym pomysłem, wtedy zawsze razem dążymy do jednego celu”. „Nasze rozmowy są bardziej otwarte, swobodne, mówimy płynnie”. „Praca nad projektem pozwoliła mi rozwinąć skrzydła i te pisarskie i te komputerowe”. „Inaczej patrzę na świat, bo wiem jak trudno żyło się w czasie niewoli. Doceniam to co mam”. „Nauczyłam się sumienności. Bez niej pracy nie ma. A poza tym chciałabym kontynuować poszukiwania wolności w świecie”. „Każdy z nas ma swoje poglądy, a im więcej różnie myślących głów tym lepiej”.

18 Wnioski Osiągnięcia uczniów cz.2:
„Movie Maker” stanowi wyzwanie, ale pokonałem go! Umiem łączyć obrazy, dodać tekst, dźwięk. Na koniec roku montuję filmik na pożegnanie naszej klasy”. „Nie myślałam, że tak mnie wciągnie pisanie na blogu. Teraz wiem jak założyć swój”. „Rozszerzyliśmy swoje horyzonty. Już nie mam klapek na oczach. Poza zdrowiem wolność i miłość są najważniejsze.” „Spodobał mi się program do tworzenia publikacji. Zacznę pisać swoje wiersze i wydawać, a nie wkładać „do szuflady”. Wiem, to trudna praca, ale będę próbować”. „ Dużo rozmawiałem z ...., nie chciało mu się pracować, ale zaskoczył mnie, pomógł przy filmie”. „Polski jest fajny”. „Szkoda, że to już koniec!” „Administrowanie strony nie jest aż takie trudne. Ciągle notowałem na temat funkcji joomli, a potem tylko korzystałem z tych zapisków i nie musiałem pytać jak to czy tamto się robi”.

19 Wnioski Osiągnięcia nauczyciela:
Jestem zaskoczona, że tak wiele potrafię! Nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że tak bardzo zaangażuję się w projekt przedmiotowy, a jednocześnie tak wspaniale zintegruję się z moimi uczniami. Lepiej organizuję sobie czas i ten służbowy i prywatny. Podłączam sprzęt komputerowy jak zawodowiec. Co tam projektor, pendrive, przenośna stacja dysków, mp4... Sprawniej szukam wiadomości za pomocą internetu. Po zorganizowaniu dwóch tak trudnych emocjonalnie wyjazdów edukacyjnych pewniej stąpam po świecie, konferuję też z historykiem, przewodnikiem z Muzeum w Oświęcimiu. Podniosłam sobie „poprzeczkę”, nabrałam doświadczenia, a jest mi ono niezbędne, bo jestem młodym nauczycielem. Pogłębiłam swój warsztat pracy. Do działań w ramach metody projektu namawiam innych. Już za chwileczkę, już za momencik... Myślę nad kolejnym projektem!


Pobierz ppt "Projekt przedmiotowy „Życie bez wolności jest niczym”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google