Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOHATEROWIE WIECZNIE ŻYWI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOHATEROWIE WIECZNIE ŻYWI"— Zapis prezentacji:

1 BOHATEROWIE WIECZNIE ŻYWI
AUTOR: Stanisława Balonek UCZESTNICY: uczniowie klasy I i II Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej 1 z 20

2 Cele projektu: Uczniowie: 1.Tworzą wirtualną galerię postaci mitologicznych i biblijnych, dokonując ich oceny oraz wskazując na ich znaczenie w kształtowaniu kultury europejskiej (program Microsoft FrontPage – stworzenie witryny internetowej). 2. Dostrzegają przemiany wizerunku bohaterów w utworach różnych twórców, reprezentujących różne epoki historyczno-literackie Publikują w internecie dzieła sztuki, utwory muzyczne, fragmenty filmów oraz samodzielnie prezentowane utwory poetyckie, fragmenty utworów epickich oraz fragmenty dramatów (w formie scen dramowych) nawiązujące do wybranych postaci mitologicznych i biblijnych (nakręcanie filmów na wskazane tematy za pomocą kamery cyfrowej i montowanie ich za pomocą progrmu Windows Movie Maker). 4. Przygotowują prezentację PowerPoint na temat mitologii i Biblii Komentują swoiste właściwości poznanych utworów literackich i tekstów kultury, dokonują ich analizy i interpretacji oraz określają funkcje zaobserwowanych środków wyrazu (program Microsoft Word). 6. Poszukują informacji w różnych źródłach wykorzystując katalogi biblioteczne oraz wyszukiwarkę internetową Gogle; dokonują ich selekcji i obróbki przy pomocy programów komputerowych oraz skanera. 2 z 20

3 Krótki opis projektu: Z bohaterami mitów i “Biblii” uczniowie spotykają się już na początku drugiego etapu edukacyjnego. Towarzyszą oni uczniom również w gimnazjum i szkole średniej. Czytanie i opracowywanie mitów greckich i tekstów biblijnych daje nauczycielowi wiele możliwości. Teksty te stanowią bowiem ciekawą lekturę nie tylko ze względu na interesującą fabułę, swoistą egzotykę oraz walory wychowawcze, ale i możliwość korelacji z innymi oraz kształcenie różnych form wypowiedzi ucznia. Często spotkania z tymi cennymi tekstami są zbyt krótkie, toteż bohaterowie bywają zapominani przez uczniów. Projekt umożliwia usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości nie tylko w/w bohaterach, ale również o liryce, epice, dramacie. Efektem końcowym wszystkich –bardzo różnorodnych- działań uczniów jest strona internetowa zatytułowana "Bohaterowie wiecznie żywi", na której uczestnicy projektu prezentują wybrane postacie, ich obecność w dziełach sztuki, w muzyce, filmie oraz utworach literackich. Na stronie tej znalazły swoje miejsce także nagrania ukazujące twórczość artystyczną uczniów (recytacja utworów poetyckich, fragm. spektaklu teatralnego, prace plastyczne) oraz próby poetyckie i rozprawki. 3 z 20

4 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie:
A. Programy, które pozwoliły na szybkie i skuteczne porozumiewanie się zarówno członków poszczególnych grup między sobą, jak i uczestników projektu z opiekunem: Outlook Express Skype GG B. Programy, które pozwoliły na wykonanie zaplanowanych w projekcie zadań: Google- wyszukiwanie informacji w Internecie Word –opracowanie zebranych informacji, pisanie, edytowania krótkich sprawozdań, harmonogramu, kart pracy, utworów literackich, rozprawek, analiz i interpretacji tekstów poetyckich, opisów dzieł sztuki, pisanie własnych tekstów poetyckich PowerPoint- wykonanie prezentacji stanowiących wprowadzenie do tematyki lub będących formą streszczenia utworu Windows Movie Maker- obróbka nagranych filmików Microsoft FrontPage- wykonanie strony internetowej GIMP- obróbka zdjęć GanttProject – opracowanie harmonogramu działań Ponadto uczniowie nauczyli się korzystać ze skanera, kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego tak, by móc dokumentować swoje działania i swoje prace. 4 z 20

5 Młodzi w działaniu. Niektórych sprzętów używają po raz pierwszy. 5 z 20

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Ze względu na specyfikę szkoły (mała, licząca zaledwie 39 uczniów) jak i projektu uczniowie pracowali w 5 grupach liczących po cztery osoby (każda grupa mieszana- uczniowie kl. I i II w równej ilości). Zadaniem każdej grupy było opracowanie podanych niżej zagadnień dla trzech wybranych bohaterów. 1. Zebranie podstawowych informacji. Stworzenie kartoteki bohatera. 2. Wykonanie prezentacji PP (grupy z numerem parzystym „Mitologia”, nieparzystym – „Biblia”). 3. Streszczenia mitów i opowieści biblijnych. 4. Zgromadzenie dzieł sztuki, skatalogowanie ich, opracowanie komentarza do minimum dwóch dzieł. 5. Zgromadzenie utworów literackich, w których „żyją” bohaterowie. Stworzenie mini-zbiorku poezji. Zredagowanie krótkich tekstów analityczno – interpretacyjnych. 6. Wytropienie obecności bohaterów mitologicznych i biblijnych w muzyce i w filmie. 7. Zgromadzenie związków frazeologicznych. 8. Przygotowanie recytacji utworów poetyckich i zaprezentowanie ich w Saloniku Poetyckim. Ponadto grupy mogły wykonać prace plastyczne, napisać teksty poetyckie inspirowane mitologią lub „Biblią” bądź przygotować mini-dramę. Te działania były punktowane dodatkowo. 6 z 20

7 Tak z zadaniami radziła sobie grupa chłopców.

8 Pomoc w ostatecznym wyborze tematów do opracowania.
Moja rola w projekcie PLANOWANIE: Pomoc w ostatecznym wyborze tematów do opracowania. Ustalenie narzędzi i programów, które należy zastosować. Pomoc w opracowaniu kryteriów oceniania. DZIAŁANIE: Pomoc w opanowaniu niektórych programów, m.in.: PowerPoint, Windows Movie Maker, GIMP oraz Microsoft FrontPage. Opieka nad uczniami podczas wykonywania zadań w szkolnej pracowni komputerowej. Konsultacje (systematyczne) z liderami grup. Kontrola i korekta prac pisemnych. Czuwanie nad przestrzeganiem praw autorskich. Czasem – uwiecznianie działań uczniów. PREZENTACJA: Czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem do prezentacji i jej przebiegiem. Prowadzenie happeningu. Ocena (wspólnie z uczniami), wyróżnienie najaktywniej pracujących uczniów. 8 z 20

9 Działania uczniów Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, analiza i interpretacja wierszy, przygotowanie tekstów na stronę… 9 z 20

10 …przygotowanie tekstów do recytacji, nagrywanie, prace plastyczne inspirowane tematyką, obrabianie obrazów… 10 z 20

11 skanowanie obrazów, opisywanie dzieł sztuki, zaznajamianie się z biografiami artystów, cechami ich malarstwa… 11 z 20

12 opracowanie kartotek bohaterów, redagowanie streszczeń utworów, przygotowanie mini-dram, nagranie filmików i ich obróbka… 12 z 20

13 zgromadzenie różnorodnych materiałów na wystawkę (także pamiątek przywiezionych z Grecji przez znajomych), wykonanie plakatów i zaproszeń na prezentację, ozdobienie ich rysunkiem Wiktorii 14 z 20

14 Rezultaty pracy uczniów
Rezultaty pracy uczniów Ostatecznym efektem prac uczniów jest witryna zatytułowana „Bohaterowie wiecznie żywi, którą będą uczniowie sukcesywnie uzupełniać, wzbogacając o nowe treści i nowych bohaterów. 13 z 20

15 Publiczna prezentacja projektu
Na prezentację złożyły się: HAPPENING BOHATERÓW MITOLOGICZNYCH I BIBLIJNYCH, WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH, WYSTAWA REPRODUKCJI DZIEŁ MALARSKICH, WYSTAWA LITERACKA PT. „BOHATEROWIE WIECZNIE ŻYWI”, PREZENTACJA PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO „PROMETEUSZ SKOWANY” WG AJSCHYLOSA, PREZENTACJA ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ, PUBLICZNE PODSUMOWANIE PRACY UCZNIÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD NAJBARDZIEJ AKTYWNYM UCZESTNIKOM. 15 z 20

16 „Odys” prezentuje witrynę
Ikar i Prometeusz – klatka stop Wywiad z Niobe 16 z 20

17 O każdym bohaterze można się było dużo dowiedzieć
Na najaktywniejszych czekały nagrody O prezentacji pisały lokalne czasopisma. Można o niej też poczytać na szkolnej witrynie: 17 z 20

18 Wnioski "Łapiemy szybki oddech i bierzemy się za następny projekt!" - to słowa Ani B. z klasy II. "Teraz musimy wciągnąć także tych, którzy nie zdecydowali się poprzednim razem" – (druga) Ania B. z kl. II To takie entuzjastyczne wnioski i takie pierwsze, nie do końca związane z projektem. Te natomiast związane z nim uczniowie sprecyzowali w następujący sposób: uważnie analizować skład grup zadaniowych; samo miejsce zamieszkania, czy związki koleżeńskie nie mogą o tym decydować; wskazane jest, by brać również pod uwagę możliwości i umiejętności poszczególnych członków grupy, wówczas mamy większe szanse na lepsze efekty naszej pracy; solidnie rozliczać każdego członka grupy z powierzonych mu zadań; nie może się zdarzyć tak, by ratując honor grupy, trzeba było coś za kogoś robić lub by grupa traciła punktu za czyjąś nierzetelność lub po prostu lenistwo. 18 z 20

19 Nowoczesne technologie powinny być wykorzystywane częściej
Nowoczesne technologie powinny być wykorzystywane częściej! Tak pracuje się nie tylko łatwiej, ale przecież przyjemniej. Chyba nie ma wśród nas kogoś, kto nie lubiłby odrabiać zadań na komputerze. Praca metodą projektu niesamowicie wciąga! Taki sposób powtórzenia i utrwalenia wiedzy o wiele bardziej mi odpowiada. Z efektów naszej pracy –tak udokumentowanych - będziemy mogli jeszcze długo korzystać. Skorzystają także inni uczniowie. W każdej chwili można przecież zaglądnąć na naszą stronę. 19 z 20

20 Moje osobiste wnioski:
W nowym roku szkolnym zaplanować pracę wychowawczo – dydaktyczną tak, by umożliwić uczniom częstszy kontakt z nowoczesnymi technologiami. Częściej stosować metodę projektu, która (o czym chyba nikogo nie trzeba przekonywać) ma mnóstwo zalet. Rozwijać nabyte podczas kursu umiejętności i wykorzystywać je nie tylko na własnych zajęciach, ale przekazać je również koleżankom, by również na swych lekcjach mogły stosować programy i narzędzia komputerowe. Rozszyfrować tajemnicę programu CATest. Dziękuję za uwagę! 20 z 20


Pobierz ppt "BOHATEROWIE WIECZNIE ŻYWI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google