Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM

2 Cele edukacji medialnej
przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych przygotowanie uczniów do wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej w komunikowaniu i uczeniu się

3 Rola i znaczenie mediów
Media czynnikiem kształtowania społeczeństwa informacyjnego Miejsce jednostki w społeczeństwie informacyjnym wyznacza miejsce jakie pełni ona w łańcuchu informacyjnym Język multimediów - językiem kognitariuszy

4 Dlaczego edukacja medialna?
Człowiek zanurzony w medialnej hiperrzeczywistości Człowiek komunikujący medialnie Dla człowieka - kognitariusza media narzędziami pracy intelektualnej

5 Edukacja medialna poprzez media - media narzędziem komunikowania i wymiany informacji; o mediach - rozumienie metafor, form i struktur komunikatów medialnych; znajomość dzieł medialnych dla mediów - media jako środek autoekspresji i obszar kreacji

6 Obszary edukacji medialnej
Kto komunikuje i dlaczego? - nadawcy i producenci medialni Jaki to jest komunikat (tekst)? - rodzaje mediów Skąd wiemy co to oznacza? - język mediów Dla kogo to jest przeznaczone? - odbiorca mediów Jak to jest przedstawione? - reprezentacje medialne Jak to jest produkowanie? - technologie medialne

7 Edukacja medialna w szkole
niezależny przedmiot integracja z innym przedmiotem (np. z informatyką) realizacja międzyprzedmiotowa (j. polski, plastyka, wiedza o kulturze, informatyka)

8 Praktyka i metody realizacji zajęć
edukacja zgodna z założeniami konstruktywizmu edukacyjnego wykorzystanie doświadczeń medialnych spoza szkoły rozbudzanie zainteresowań, aktywności i samodzielności poznawczej ucznia komunikaty i narzędzia medialne w rękach ucznia praca w grupach i indywidualna metody: problemowa i projektów

9 Nauczyciel edukacji medialnej
nauczyciel kompetentny w zakresie edukacji medialnej: informatyk, polonista, plastyk, bibliotekarz, nauczyciel pasjonujący się mediami (filmem, fotografią, technologiami web 2.0, itp.) nauczyciel specjalista - absolwent pedagogiki medialnej lub studiów podyplomowych

10 Ewaluacja i ocena osiągnięć ucznia
obserwacja autonomicznych działań ucznia ocenianie wytworów, pracy i zaangażowania poszanowanie prawa do pluralizmu, ale także kształtowanie gustów estetycznych wychowywanie w poszanowaniu wartości

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google