Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FLUOREK JAKO CZYNNIK PROZAPALNY I OGRANICZAJĄCY BIODOSTĘPNOŚĆ ATP W KOMÓRKACH MAKROFAGÓW Krzysztof Woźniak Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FLUOREK JAKO CZYNNIK PROZAPALNY I OGRANICZAJĄCY BIODOSTĘPNOŚĆ ATP W KOMÓRKACH MAKROFAGÓW Krzysztof Woźniak Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni."— Zapis prezentacji:

1 FLUOREK JAKO CZYNNIK PROZAPALNY I OGRANICZAJĄCY BIODOSTĘPNOŚĆ ATP W KOMÓRKACH MAKROFAGÓW
Krzysztof Woźniak Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Biochemii i Chemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu

2 FLUORKI SĄ JEDNYM Z NIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAGROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH
ZWIĄZKI FLUORU WYSTĘPUJĄ W WODZIE, POWIETRZU I ŻYWNOŚCI ZATRZYMYWANE W TKANKACH TWARDYCH MOGĄ BYĆ Z NICH STOPNIOWO UWALNIANE FLUORKI

3 FLUORKI DŁUGOTRWAŁA EKSPOZYCJA NA FLUOREK STYMULUJE STRES OKSYDACYJNY
STRES OKSYDACYJNY JEST STYMULATOREM PROCESU MIAŻDŻYCOWEGO W POWSTAWANIU BLASZKI MIAŻDŻYCOWEJ UCZESTNICZĄ MAKROFAGI FLUORKI

4 Uproszczony schemat powstawania miażdżycy
Monocyt ROS LDL Ox-LDL Komórka piankowata Receptor Zmiatający CD36 Receptor LDL Makrofag ROS - Reactive Oxygen Species (Reaktywne formy tlenu)

5 GŁÓWNYM MIEJSCEM POWSTAWANIA REAKTYWNYCH FORM TLENU (ROS) W MAKROFAGACH SĄ MITOCHONDRIALNE ENZYMY ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO ŹRÓDŁEM ROS W MAKROFAGACH SĄ TAKŻE ENZYMY AKTYWOWANE PODCZAS RÓŻNICOWANIA MONOCYTÓW W MAKROFAGI (LIPOKSYGENZY, CYKLOOKSYGENAZY, OKSYDOREDUKTAZA NADP) REAKTYWNE FORMY TLENU

6 Mając na uwadze, że zwiększona synteza ROS w makrofagach jest czynnikiem ryzyka rozwoju procesu miażdżycowego za cel pracy przyjęto próbę oceny wpływu fluorków na: WEWNĄTRZKOMÓRKOWĄ SYNTEZĘ ROS AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO SYNTEZĘ ATP CEL PRACY

7 BADANIA BYŁY PRZEPROWADZONE NA MAKROFAGACH UZYSKANYCH Z LINII KOMÓREK MONOCYTARNYCH THP-1
MAKROFAGI HODOWANO Z ROZTWORAMI FLUORKÓW O STĘŻENIU 1,3 i 10 μΜ PRZEBIEG BADANIA

8 STRES OKSYDACYJNY OZNACZANO POPRZEZ POMIAR WEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO UTLENIANIA DCFH-DA PRZY UŻYCIU CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO SYNTEZĘ ATP OZNACZANO PRZY UŻYCIU KITU I CZYTNIKA PŁYTEK ELIZA PRZEBIEG BADANIA

9 1. Inkubacja makrofagów z roztworami fluorków spowodowała istotne obniżenie ilości ATP w komórkach wraz ze wzrostem stężenia dodanego roztworu fluorku, Ń WYNIKI BADA

10 Ilość syntetyzowanego ATP
44% 92% 96% - Różnice w odniesieniu do kontroli pozytywnej.

11 2. W tym samym czasie rosła produkcja wolnych rodników tlenowych (ROS) wraz ze wzrostem stężenia dodanego roztworu fluorku Ń WYNIKI BADA

12 Ilość syntetyzowanych ROS
P< 0,05 P< 0,05

13 3. Dodanie do hodowli inhibitorów łańcucha oddechowego spowodowało istotne, ale nie całkowite obniżenie ilości syntetyzowanych ROS Ń WYNIKI BADA

14 Ilość syntetyzowanego ROS przy dodaniu
inhibitorów łańcucha oddechowego 94% 92% 94% 93% 94% - Różnice w odniesieniu do syntezy ROS bez inhibitorów

15 4. Dodanie do hodowli apocyniny (inhibitora oksydoreduktazy NADH) spowodowało nieznaczne obniżenie syntezy ROS w makrofagach. Ń WYNIKI BADA

16 Ilość syntetyzowanego ROS przy dodaniu apocyniny
3% 5% 25% 25% 29% - Różnice w odniesieniu do syntezy ROS bez inhibitorów

17 FLUOREK SODU DODANY DO MAKROFAGÓW PRAWDOPODOBNIE STYMULUJE STRES OKSYDACYJNY
OBJAWIA SIĘ TO WZROSTEM SYNTEZY ROS ORAZ OBNIŻENIEM ILOŚCI SYNTETYZOWANEGO ATP WNIOSKI

18 PRAWDOPODOBNIE DZIAŁANIE FLUORKU POLEGA NA ROZPRZĘGANIU ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO
ZASTOSOWANIE APOCYNINY POTWIERDZIŁO UDZIAŁ KOMPLEKSU I ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO W SYNTEZIE ROS WZRASTAJĄCE STĘŻENIE FLUORKU BYŁO ISTOTNIE SKORELOWANE ZE WZROSTEM SYNTEZY ROS ORAZ ZE SPADKIEM STĘŻENIA ATP WNIOSKI

19 SERDECZNIE DZIEKUJE


Pobierz ppt "FLUOREK JAKO CZYNNIK PROZAPALNY I OGRANICZAJĄCY BIODOSTĘPNOŚĆ ATP W KOMÓRKACH MAKROFAGÓW Krzysztof Woźniak Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google