Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”"— Zapis prezentacji:

1 „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”
Prezentacja projektu KAROL HARTWICH Warszawa 3 września 2007 r. Konferencja prasowa pt. „Europejskie fundusze na wsparcie edukacji” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2 „ BUDOWA GIMNAZJUM WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W KAŹMIERZU” W ramach projektu przewidziano dostawę i montaż wyposażenia. PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Dofinansowanie zgodnie z umową nr Z/2. 30/III/3. 5
Dofinansowanie zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04/U/46/05 z Wojewodą Wielkopolskim - „Instytucją Pośredniczącą” Priorytet Rozwój Lokalny Działanie Lokalna Infrastruktura społeczna Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Inwestor: GMINA KAŹMIERZ Urząd Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20, 64 – 530 Kaźmierz

4 Opis problemu 1. Młodzież gimnazjalna z gminy Kaźmierz ma gorsze warunki startu w dorosłe życie od swych rówieśników w województwie wielkopolskim. 2. Obecna baza oświatowa gimnazjum nie pozwala na osiągnięcie zadowalających wyników nauczania , absolwenci w znacznym procencie wybierają szkołę zawodową jako dalszy kierunek kształcenia, zasilając w konsekwencji szeregi bezrobotnych na skutek braku umiejętności przystosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy.

5 Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu

6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu

7 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim

8 Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich

9 Liczba uczniów w szkołach publicznych gm. Kaźmierz
Miejscowość Szkoła 2003/2004 2004/2005  Kaźmierz Gimnazjum 365 362 Szkoła Podstawowa (1-6) 313 314 ogółem 678 676 Bytyń 113 111 Sokolniki Wielkie  87 86  Gaj Wielki  43 43 

10 Liczba uczniów w szkołach publicznych gm
Liczba uczniów w szkołach publicznych gm. Kaźmierz w roku szkolnym 2004/2005

11 Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Kaźmierz Cel strategiczny
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Kaźmierz Cel strategiczny 3: Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach. Cele operacyjne: 1. Wysoki poziom kształcenia w szkołach podstawowych. 2. Poprawa warunków i jakości kształcenia w gimnazjum. 3. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkół. 4. Rozwój kultury fizycznej.

12 Studium wykonalności projektu
ZESPÓŁ AUTORSKI ZASTĘPCA WÓJTA KIEROWNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SKARBNIK PODINSPEKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT PODINSPEKTOR W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO KIEROWNIK WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI

13 Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

14 Projekt jako realizacja celów strategii zrównoważonego rozwoju gm
Projekt jako realizacja celów strategii zrównoważonego rozwoju gm. Kaźmierz CEL OGÓLNY PROJEKTU: I. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji młodzieży gimnazjalnej w gminie Kaźmierz oraz podniesienie jej potencjału intelektualnego i tężyzny fizycznej

15 Projekt jako realizacja celów strategii zrównoważonego rozwoju gm
Projekt jako realizacja celów strategii zrównoważonego rozwoju gm. Kaźmierz CELE BEZPOŚREDNIE: I. Zwiększenie o 30% liczby absolwentów gimnazjum kontynuujących naukę w Szkole Ponadgimnazjalnej kończącej się maturą II. Podniesienie oceny z egzaminu gimnazjalnego ponad średnią uzyskaną w województwie wielkopolskim III. Wyrobienie nawyku "zdrowego stylu życia" poprzez intensyfikację szkolnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.

16 Spójność projektu

17 Projekt jako próba rozwiązania problemu
I. Budowa budynku gimnazjum dla 12 oddziałów klasowych wraz z salą gimnastyczną o charakterze szkolno - środowiskowym o wymiarach boiska 22m x 44m II. Udostępnianie bazy lokalowej na zajęcia dodatkowe i na potrzeby środowiska III. Podnoszenie jakości kadry, zatrudnienie młodych nauczycieli otwartych na działania środowiskowe, kreatywnych, systematycznie podnoszących kwalifikacje.

18 Ekonomiczne konsekwencje realizacji projektu
spadek bezrobocia wzrost poziomu intelektualnego społeczeństwa rozwój małej przedsiębiorczości ograniczenie liczby przestępstw notowanych wśród nieletnich podniesienie sprawności fizycznej zmniejszenie liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne wydłużenie okresu życia ludności integracja rodzin (więcej czasu spędzonego w gronie rodzinnym) zadowolenie mieszkańców w następstwie zmiany trybu życia wzrost zainteresowania migracjami

19 Programowany montaż finansowy
9,55% 18,79% 71,66% Środki własne gminy Dofinansowanie z EFRR w programie ZPORR Środki z budżetu państwa

20 Rzeczywiste koszty projektu i ich finansowanie KOSZTY OGÓŁEM-11 843 057,68zł
ŚRODKI WŁASNE GMINY 1282 tys. zł 11% DOFINANSOWANIE Z EFRR W PROGRAMIE ZPORR tys. zł 22% ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA tys. zł 59% 8% KREDYT Z BGK—EBI tys. zł

21 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą (nakłady w tys. zł)
ZADANIE 2004 2005 2006 1 2 3 4 Przygotowanie projektowe inwestycji – doprowadzenie mediów 225,6 Przygotowanie terenu pod budowę 30,5 Prace ziemne 85,2 Prace montażowo - budowlane 5 753,7 Prace instalacyjne 2 110,2 Prace wykończeniowe  2 665,5 Wyposażenie 684,5 Komputery i oprogramowanie 229,4 Nadzór inwestorski    58,4

22 Rezultatami projektu będzie stworzenie właściwych warunków efektywnego nauczania w gimnazjum oraz profesjonalnego i zgodnego z normami prawa polskiego i wspólnotowego odbywania zajęć z wychowania fizycznego.

23 Nowe gimnazjum wraz z salą gimnastyczną będzie tworzyło kompleksowy obiekt służący edukacji i rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży. Powierzchnia użytkowa obiektu to 4 930,49 m2. Obiekt posiada 12 izb lekcyjnych z zapleczami o łącznej powierzchni ok. 895,99 m2.

24 Sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 22x44=968 m2
Sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 22x44=968 m2. Trybuny przewidziano na 200 miejsc siedzących. Przewidziano także miejsce mogące pełnić funkcje bufetu dla 40 osób.

25 REZULTATY

26

27

28

29

30 Położenie Gminy Kaźmierz

31 Liczba ludności 7249 mieszk. Liczba sołectw 18
woj. wielkopolskie pow. szamotulski ok. 12 km na południe od Szamotuł ok. 30 km na zachód od Poznania przy drodze krajowej Nr 92 Powierzchnia ha Liczba ludności mieszk. Liczba sołectw Śr. gospodarstwo ,5 ha 2004 2005 2006 DOCHODY ,03 ,24 ,21 WYDATKI ,29 ,80 ,36

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google