Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią"— Zapis prezentacji:

1 Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr inż. Robert Barski Zielona Góra

2 MNiI Zielona Góra

3 Modele działania Centrów Naukowych
Zielona Góra

4 Lubuskie CZGE a Centrum ZT
LCZGE wchodzi w skład: Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Poznańskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Zielona Góra

5 Inicjatorzy Porozumienia
Uniwersytet Zielonogórski ADB Polska Sp. z o.o., Zielona Góra KRONOPOL Sp. z o.o., Żary Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Zielona Góra LUMEL S.A., Zielona Góra Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL Rector, Zielona Góra ROCKWOOL-POLSKA, Cigacice Seco/Warwick, Świebodzin Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp. Zielona Góra

6 Porozumienie wspiera Marszałek Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
Wojewoda Lubuski, Gorzów Wlkp. Prezydent Miasta Zielona Góra Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Wrocław Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych, Poznań Kompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen, Cottbus Zielona Góra

7 Misja Centrum Misją Centrum jest rozwój Województwa Lubuskiego poprzez stworzenie miejsca i warunków dla pogłębienia partnerskiej współpracy ludzi nauki i przemysłu oraz wspieranie badań interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych. Zielona Góra

8 Cele LCZGE skupienie działań lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu aktywizacji gospodarczej Regionu Lubuskiego stymulowanie współpracy pomiędzy uniwersytetem a przedstawicielami przemysłu transfer zaawansowanych technologii rozwój przedsiębiorczości w Regionie Zielona Góra

9 Czym jest Centrum Doskonałości?
CD jest jednostką naukową lub wyodrębnionym organizacyjnie zespołem pracowników naukowych prowadzących w sposób ciągły badania naukowe oraz współpracę międzynarodową, w szczególności w ramach programów UE w celu rozwoju dziedzin nauki uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki wg założeń polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Zielona Góra

10 Struktura LCZGE Zielona Góra

11 Struktura Rady Centrum
Zielona Góra

12 Działalność Centrum Działalność CD obejmuje przede wszystkim:
prowadzenie badań podstawowych i stosowanych (rozwojowych) realizację projektów i programów badawczych prowadzenie działalności: edukacyjnej usługowej szkoleniowej Zielona Góra

13 Główne obszary działania
Energia odnawialna i optymalizacja zużycia energii koordynator: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Materiały zaawansowane i ich zastosowania w aspekcie poszanowania energii koordynator: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Technologie informacyjne na potrzeby gospodarki energią koordynator: dr hab. inż. prof. UZ Jerzy Bolikowski Zielona Góra

14 Priorytet 1 - zadania badawcze
Zasoby energii i ich wykorzystanie w Województwie Lubuskim- stan istniejący, strategie rozwoju, działania edukacyjne lider: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie lider: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński Optymalizacja i diagnostyka złożonych procesów przemysłowych lider: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Zielona Góra

15 Priorytet 2 – zadania badawcze
Doskonalenie struktury i właściwości metali i stopów oraz ich kompozytów w procesach modyfikacji, krystalizacji, obróbki cieplnej i powierzchniowej w aspekcie poszanowania energii liderzy: dr hab. inż. prof. UZ Adam Bydałek prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Materiały funkcyjne i ich zastosowania w inteligentnych konstrukcjach. Reologia w przetwórstwie polimerów i tribologii. liderzy: dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma dr hab. inż. prof. UZ Edward Walicki Doskonalenie doboru materiałów na węzły tarcia maszyn i urządzeń lider: dr hab. inż. prof. UZ Stanisław Laber Zielona Góra

16 Priorytet 3 – zadania badawcze
Internetowy system pomiarowo-sterujący do monitorowania, dystrybucji i zużycia czynników energetycznych lider: dr inż. Emil Michta Integracja rozproszonych źródeł energii z Systemem Elektroenergetycznym lider: dr inż. Zbiegniew Fedyczak Odtwarzanie, pomiar i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej lider: dr hab. inż. prof. UZ Andrzej Olencki Zielona Góra

17 Kto jest odbiorcą badań CD ?
Odbiorcami badań realizowanych w ramach działalności Centrum są: przedsiębiorcy działający w regionie samorządy lokalne osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą Zielona Góra

18 Formy współpracy Umowy bezpośrednie Granty celowe KBN
Wspólne projekty w ramach programów: -- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytet 1, działanie 3: Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna - Priorytet 2: Wzmocnienie regionalnej BAZY EKONOMICZNEJ I ZASOBÓW LUDZKICH -- Sektorowe Programy Operacyjne (SOPy) - Wzrost konkurencyjności gospodarki - Rozwój Zasobów Ludzkich Zielona Góra

19 Zapraszamy do współpracy
Zielona Góra


Pobierz ppt "Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google