Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok"— Zapis prezentacji:

1 www.wsmed.edu.pl Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok
ul. Krakowska 9

2 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku powstała w 2003 roku

3 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
„Misją naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych kadr medycznych dla współczesnej medycyny i kosmetologii. Dumny jestem także z naszych absolwentów, którzy, jak twierdzą ich pracodawcy, są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.” Mikołaj Tomulewicz Mikołaj Tomulewicz Założyciel i Kanclerz

4 Władze Uczelni REKTOR Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski DZIEKAN
Ryszard Farbiszewski Prodziekan Dr n. med Robert Kranc

5 Kierunki kształcenia Studia I-go stopnia: - Biotechnologia
- Kosmetologia - Fizjoterapia - Pielęgniarstwo - Ratownictwo Medyczne Studia II-go stopnia: - Fizjoterapia (w organizacji)

6 Kierunki kształcenia Studia podyplomowe:
- Menadżer w opiece zdrowotnej - Fizjoterapia i opieka geriatryczna - Kosmetologia stosowana - Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - Kosmetologia w medycynie - Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

7 Studia I-go stopnia Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) z wyjątkiem studiów na kierunku pielęgniarstwo, które trwają 4 lata (8 semestrów). Dodatkowo student zdobywa doświadczenie poprzez system praktyk zawodowych.

8 Biotechnologia Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku jest pierwszą w Polsce i jedyną w województwie podlaskim niepaństwową uczelnią oferującą studia wyższe na kierunku Biotechnologia. Kierunek ten jest dość powszechny na polskich uczelniach. W proponowanym przez naszą uczelnię wydaniu jest on kierunkiem unikatowym – wprowadza on studentów w nowy zawód: Biotechnolog diagnostyki i badań histologicznych i patomorfologicznych.

9 Biotechnologia Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje kształcenie specjalisty o tym profilu. Specjaliści z zakresu metod histologicznych i patomorfologicznych są obecnie bardzo poszukiwani na polskim i europejskim rynku pracy. Absolwenci posiadający ten zakres wiedzy i umiejętności praktycznych znajdą zatrudnienie w: - pracowniach patomorfologicznych działających w szpitalach, - NZOZ-ach, - uniwersytetach medycznych, - jednostkach naukowych PAN - naukowych instytutach resortowych.

10 Biotechnologia Studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku student pozna tajniki preparatyki materiału tkankowego pobranego od człowieka w celach diagnostycznych, bądź od zwierząt w eksperymencie naukowym. Będzie uczestniczył m.in.: w procesie diagnostyki nowotworów i chorób nienowotworowych, w monitorowaniu przeszczepów narządowych, w badaniach śródoperacyjnych, w procesie kwalifikowania chorych do celowanej terapii ponowotworowej, eksperymentach medycznych i biologicznych prowadzonych na zwierzętach.

11 Biotechnologia Student Biotechnologii pozna również nie tylko zaawansowane techniki biologii molekularnej, ale również obsługę wszystkich wariantów mikroskopii świetlej, łącznie z mikroskopią konfokalną. Pozna także tajniki obsługi mikroskopów elektronowych, a także będzie przygotowany do prowadzenia hodowli komórkowych. Ponadto nabierze umiejętności w wysoko specjalistycznych technikach przygotowania materiału tkankowego do celów diagnostyczno - naukowych, w tym techniki mikrodysekcji laserowej. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku. Tego zakresu wiedzy i praktyki, jak do tej pory, nie oferuje żadna z polskich uczelni wyższych. Powyższa propozycja WSKiOZ wypełni lukę, jaka obecnie zaistniała na rynku pracy. Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie: stacjonarnym lub niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat.

12 Kosmetologia KOSMETOLOG - to profesjonalista posiadający nie tylko doskonałe umiejętności manualne w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających naszą urodę, ale również propagator zachowań zdrowego stylu życia poprzez promowanie określonych wzorców zachowań dążących do wydłużenia średniego czasu życia oraz do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego jego klienta.

13 Kosmetologia Studia przygotowują absolwenta do:
- pracy w gabinetach kosmetycznych, - współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, - przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Kształcenie obejmuje fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych.

14 Kosmetologia – możliwości zawodowe
Możliwość podjecia pracy w: salonach odnowy biologicznej gabinetach fryzjersko- kosmetycznych firmach produkujących i dystrybujących kosmetyki oraz sprzęt fryzjerskich laboratoriach, ośrodkach analizujących i oceniających jakość i wartość produktów fryzjerskich i kosmetycznych różnego rodzaju szkołach fryzjerskich, kosmetycznych, medyczno – farmaceutycznych o profilu kosmetyki lekarskiej

15 Fizjoterapia Ukończenie studiów w zakresie Fizjoterapii daje absolwentowi wiedzę i umiejętności pozwalające wykonywać pracę nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w ośrodkach zdrowego wypoczynku oraz odnowy biologicznej. Kształcenie fizjoterapeutów odbywa się z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu służącego do praktycznej nauki zawodu. Absolwent nabywa umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuta kształtuje i podtrzymuje sprawność oraz wydolność osób z niepełnosprawnością.

16 Fizjoterapia – możliwości zawodowe
Możliwość podjęcia pracy w: szkołach wyższych i medycznych, studiach zawodowych fizjoterapii publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (tj. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne)‏ placówkach oświatowych (np. przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej) publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych placówkach sportowych (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo - lekarskie i centralne ośrodki sportu)‏

17 Ratownictwo medyczne Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Szybkie i trafne działania decydują o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Uczelnia, poprzez wysokie standardy nauczania i profesjonalnie wyposażone pracownie, zapewnia kształcenie kadr na najwyższym poziomie.

18 Ratownictwo medyczne - możliwości zawodowe
Absolwent, który ukończy ratownictwo medyczne na poziomie licencjackim powinien posiadać wiedzę nie tylko z dziedziny nauk medycznych, ale także humanistycznych i społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w oddziałach medycyny ratunkowej w szpitalach, pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, policji, jednostkach ratownictwa medycznego(WOPR, GOPR).

19 Pielęgniarstwo – możliwości zawodowe
Kierunek umożliwia podjęcie pracy klinicznej, samodzielne pełnienie funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia. Nowoczesne kształceni w zakresie pielęgniarstwa przygotowuje absolwenta do wykonywania funkcji: Terapeutycznych Ratowniczych Rehabilitacyjnych Profilaktycznych Wychowawczych Opiekuńczych Promujących zdrowie

20 Studia II-go stopnia- Kosmetologia
Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje kosmetologa.

21 Kosmetologia II-go stopnia
W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: właściwego zdiagnozowania stanu cery, zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych  oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych; współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne; kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych; organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

22 Kosmetologia II-go stopnia
Absolwenci znajdą pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA. Zajęcia z ekonomii, zarządzania i marketingu przygotują również do samodzielnego uruchomienia takiej działalności oraz jej prowadzenia. Firmy produkujące kosmetyki, laboratoria i ośrodki analizujące  jakość produktów kosmetycznych to również potencjalne miejsca pracy absolwentów kosmetologii.

23 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

24 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

25 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

26 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

27 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

28 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

29 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

30 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

31 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

32 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

33 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

34 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

35 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

36

37 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

38 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

39 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

40 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria

41 Z życia uczelni specjalistyczne pracownie i laboratoria


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google